Τοπικά

Απάντηση Προέδρου των εργαζομένων στο Νοσοκομείο για τα οικονομικά του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Αχιλλοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, σε απάντηση της από 01.10.2021 ενυπόγραφης ανακοίνωσης τριών μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου, η οποία δημοσιεύτηκε στην τοπική εφημερίδα «Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ» αναφέρει τα εξής:

Σε σχέση με την άριστη διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου από το παρόν Δ.Σ., την οποία ουδείς άλλος αμφισβητεί, πλην των υπογραφόντων την ως άνω ανακοίνωση και ιδίως αναφορικά με την εξέλιξη της προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου που εκκρεμούσε από 12.09.2016 και αφορούσε υπόθεση του Συλλόγου μας κατά του ΙΚΑ, η οποία υπήρξε αποτέλεσμα άστοχων ενεργειών, πράξεων ή παραλείψεων των πιο πάνω καταγγελλόντων, που ήταν μέλη της Διοίκησης του Συλλόγου και κατά έτη 2012- 2013, επισημαίνονται επιπλέον τα ακόλουθα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το ιστορικό της υπ αριθμόν Α955/2020 απόφασης που εξέδωσε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε μέλους του Συλλόγου μας, με την ως άνω προσφυγή, η οποία υπογράφεται από την πληρεξούσια δικηγόρο του Συλλόγου κ. Ευαγγελία Γιαλίδη, ζητήθηκε η ακύρωση δύο αποφάσεων που εκδόθηκαν τον Απρίλιο του 2016 από την Τοπική Διοικητική Επιτροπή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Βόλου, με τις οποίες απερρίφθησαν ενστάσεις του Συλλόγου μας κατά δύο αντίστοιχων πράξεων επιβολής εισφορών του ως άνω Υποκαταστήματος ΙΚΑ Βόλου. Με τις πράξεις αυτές είχαν επιβληθεί σε βάρος του Συλλόγου μας ασφαλιστικές εισφορές, λόγω μη καταβολής του συνόλου των εισφορών που ο Σύλλογός μας δήλωσε με τις ΑΠΔ χρονικής περιόδου 01.04.2012 έως 31.12.2013.
Η ως άνω υπόθεση εκδικάστηκε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου στις 15.10.2020 ερήμην του προσφεύγοντος Συλλόγου μας, ο οποίος δεν παραστάθηκε και δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο στο Δικαστήριο, παρότι κλητεύθηκε νόμιμα, αφού, σύμφωνα με το από 24.09.2019 αποδεικτικό επίδοσης της δικαστικής υπαλλήλου Αναστασίας Σοφιάδου, η κλήση του Δικαστηρίου επιδόθηκε στην υπογράφουσα την προσφυγή πληρεξούσια δικηγόρο του Συλλόγου μας κ. Ευαγγελία Γιαλίδη, η οποία, ωστόσο, ουδέποτε ενημέρωσε τη Διοίκηση του Συλλόγου μας για την επικείμενη δίκη στη συγκεκριμένη ημερομηνία, ώστε ο Σύλλογός μας να συμμετάσχει νομότυπα στη δίκη αυτή, το αποτέλεσμα της οποίας έγινε γνωστό στη Διοίκηση του Συλλόγου μας με την επίδοση στο Σύλλογο της ως άνω απόφασης την 23.12.2020.
Επισημαίνεται επίσης, ότι ο Σύλλογός μας, εάν είχε ενημερωθεί από την ως άνω πληρεξούσια δικηγόρο του, για την ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης, δεν είχε λόγο να μην παρασταθεί και εκπροσωπηθεί στο Δικαστήριο, προς υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών του, της οποίας πληρεξούσιας δικηγόρου, σημειωτέον, η εντολή και πληρεξουσιότητα ουδέποτε ανακλήθηκε.
Τα ανωτέρω προκύπτουν ευθέως από το ίδιο το κείμενο της δικαστικής απόφασης και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση από κανέναν και φυσικά διαψεύδουν ευθέως τις συκοφαντίες και ανακρίβειες των υπογραφόντων την ως άνω ανακοίνωση μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, περί δήθεν αδράνειας του Δ.Σ. του Συλλόγου μας.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το