Ελλάδα

Απάντηση Νικολούδη στις καταγγελίες Μητρόπουλου

Ç ÅéäéêÞ Ìüíéìç ÅðéôñïðÞ Èåóìþí êáé ÄéáöÜíåéáò óõíåäñéÜóå: Áêñüáóç ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Áñ÷Þò ÊáôáðïëÝìçóçò ôçò Íïìéìïðïßçóçò Åóüäùí áðü ÅãêëçìáôéêÝò Äñáóôçñéüôçôåò êáé ôçò ×ñçìáôïäüôçóçò ôçò Ôñïìïêñáôßáò êáé ÅëÝã÷ïõ ôùí Äçëþóåùí ÐåñéïõóéáêÞò ÊáôÜóôáóçò, Ðáíáãéþôç Íéêïëïýäç (öùôïãñáößá).(EUROKINISSI-ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Άγνοια δηλώνει ο υπουργός Επικρατείας, Παναγιώτης Νικολούδης, για το αν έγινε ή όχι παρέμβαση στην υπόθεση του Αλέξη Μητρόπουλου, όπως αναφέρει ανακοίνωση από το γραφείου του υπουργού.
«Ο Υπουργός Επικρατείας, Παναγιώτης Ε. Νικολούδης δηλώνει, κατηγορηματικά, ότι δεν γνωρίζει αν έγινε ή δεν έγινε, οποιαδήποτε παρέμβαση στην υπόθεση του κ. Αλέξη Μητρόπουλου και ότι δεν είπε σε οποιονδήποτε, ότι έγινε παρέμβαση από κάποιον υπουργό στην ως άνω υπόθεση», αναφέρει το Γραφείο.
Η ανακοίνωση εκδίδεται λίγες ώρες μετά τις αναφορές του Αλέξη Μητρόπουλου με την επίκληση του ονόματος του κ. Νικολούδη ως του προσώπου που γνωρίζει ποιο κυβερνητικό στέλεχος ζήτησε από τον οικονομικό εισαγγελέα να διαβιβάσει φάκελο αίτησης άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Αλέξη Μητρόπουλου.
Το πρωί ο κ. Μητρόπουλος κάλεσε τον αρμόδιο υπουργό Παναγιώτη Νικολούδη να ενημερώσει αν, και ποιο, κυβερνητικό στέλεχος παρενέβη προκειμένου να καταθέσει ο εισαγγελέας αίτημα για άρση της ασυλίας του για την υπόθεση φοροδιαφυγής μια μέρα πριν κλείσει η Βουλή.

Πηγή www.ethnos.gr

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το