Τοπικά

Απαλλαγή ανταποδοτικών τελών για επιχειρήσεις αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού

Την απαλλαγή των αναλογούντων τελών από παραχωρημένους κοινόχρηστους χώρους, για επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του COVID-19, που δεν κάνουν χρήση αυτών, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού στην τελευταία του συνεδρίαση.
Όπως επισημάνθηκε στη σχετική εισήγηση, «λόγω της διακοπής λειτουργίας των εμπορικών και υγειονομικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων εκδόθηκε η ΚΥΑ 4829/2-11-2020 και η Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 5246/26.11.2020 τεύχος Β’) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», σύμφωνα με την οποία ορίσθηκε σειρά μέτρων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης, μέχρι την αποκατάσταση της ομαλότητας μετά την εξάλειψη της πανδημίας.
Συγκεκριμένα με την παρ. 8 του άρ. 37 της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10- 1958 β.δ. (Α’171), μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής».

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Αλμυρού Βαγ. Χατζηκυριάκος, «για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της ομαλής λειτουργίας της αγοράς στην πόλη μας εισηγηθήκαμε και εγκρίθηκαν ομόφωνα η απαλλαγή από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί, όλων των επιχειρήσεων που διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν έκαναν χρήση του παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, καθώς και την απαλλαγή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί, όλων των επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το