Τοπικά

Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στο δίκτυο ύδρευσης Αλμυρού

 

Σε φάση υλοποίησης εισήλθε το έργο της αντικατάστασης των αγωγών αμιαντοσωλήνων σε τμήματα του δικτύου ύδρευσης στην πόλη του Αλμυρού, καθώς άρχισαν οι εργασίες από τον ανάδοχο εργολάβο. Να αναφερθεί ότι το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 2.260.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη μελέτη το έργο της αντικατάστασης των αγωγών αμιαντοσωλήνων σε τμήματα του δικτύου ύδρευσης στην πόλη του Αλμυρού, περιλαμβάνει:
Αντικατάσταση τμήματος του εσωτερικού δικτύου και πιο συγκεκριμένα αντικατάσταση όλων των αγωγών αμιαντοτσιμέντου εντός του οικισμού Αλμυρού. Το συνολικό μήκος των νέων αγωγών ανέρχεται σε 26.841,50 m και αποτελείται από αγωγούς πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς διαμέτρου Φ250, Φ200, Φ125, Φ110 και Φ90. Το νέο δίκτυο συνδέεται με το υφιστάμενο σε διάφορα σημεία εντός του οικισμού. Η σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο πραγματοποιείται κυρίως μέσω των υφιστάμενων δικλείδων απομόνωσης, είτε απευθείας στους υφιστάμενους αγωγούς με χρήση κατάλληλων εξαρτημάτων. Επίσης, στο νέο δίκτυο τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία δικλείδες για την απομόνωση τμημάτων του δικτύου σε περίπτωση βλάβης, διαρροής ή συντήρησης, δικλείδες εκκένωσης για την εκκένωση τμημάτων του δικτύου για καθαρισμό ή συντήρηση και πυροσβεστικοί κρουνοί σε κατάλληλες θέσεις εντός του οικισμού.
Επίσης, θα απομακρυνθούν οι υφιστάμενοι αγωγοί μεταφοράς νερού από αμιαντοτσιμέντο Φ250 και PVC Φ160 από τη δεξαμενή στον οικισμό του Αλμυρού με νέο αγωγό από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς διαμέτρου Φ450.
Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε ένα περίπου έτος, ενώ αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στον περιορισμό των διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης.
Να αναφερθεί ότι και το έργα χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμυρού.
Να αναφερθεί ότι παράλληλα με το έργο αντικατάστασης των αμιαντοσωλήνων, θα υλοποιηθεί και εκείνο για την αντικατάσταση του αγωγού μεταφοράς νερού από το δάσος Κουρί στον Αλμυρό. Πρόκειται για τα εναπομείνασα 1.200 μέτρα, καθώς στο παρελθόν έχει αντικατασταθεί τμήμα 1.500 μέτρων του αγωγού.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το