Τοπικά

Αναζητείται χρηματοδότηση για να διατεθούν 2.765 κάδοι κομποστοποίησης σε νοικοκυριά του Δήμου Βόλου

Ο Δήμος Βόλου θα καταθέτει πρόταση χρηματοδότησης για την ενίσχυση της οικιακής κομποστοποίησης, με 277.716,6 ευρώ . Η οικιακή κομποστοποίηση αποτελεί ένα σύστημα διαχείρισης των βιοαποβλήτων στην πηγή, δηλαδή των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων κήπων και πάρκων, απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από οικείες και συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων.
Ενδεικτικά τα οφέλη που θα προκύψουν για τον Δήμο είναι η μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων, η ευαισθητοποίηση του κοινού σε ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές, η αξιοποίηση των αποβλήτων για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υλικού (κομπόστ).

Σύμφωνα με τη μελέτη, που θα αναζητήσει χρηματοδότηση, το έργο αφορά στην προμήθεια 2.765 κάδων οικιακής κομποστοποίησης σε νοικοκυριά του Δήμου Βόλου που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Συγκεκριμένα, ο Δήμος Βόλου προτίθεται να προμηθευτεί τον επιτρεπόμενο από το πρόγραμμα αριθμό σετ οικιακών κομποστοποιητών (για το 5% του αριθμού των νοικοκυριών του Δήμου σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011 της ΕΛ.ΣΤΑΤ.), δηλαδή 2.765 σετ κομποστοποίησης, για ενίσχυση του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης που είχε ξεκινήσει το 2012 στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE με τίτλο :“CLIM-LOCAL 2020”.
Σημειώνεται ότι η χρήση των κάδων οικιακής κομποστοποίησης που διανεμήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE αποδείχθηκε πολύ αποτελεσματική. Σχεδόν στο σύνολό τους, χρησιμοποιούνται σωστά από τους πολίτες και κατά μέσο όρο γεμίζουν πέντε φορές το χρόνο. Τα στοιχεία δείχνουν ότι έχει μειωθεί ο όγκος των οικιακών απορριμμάτων κατά 1.650 λίτρα το χρόνο ανά χρήση. Το ενδιαφέρον και η συμμετοχή των πολιτών ήταν μεγάλη τόσο για την απόκτηση κάδου όσο και για τη σωστή χρήση. Έντονο ενδιαφέρον εξακολουθεί μέχρι σήμερα να υπάρχει από πολίτες και σχολεία.

Οι κάδοι κομποστοποίησης οργανικών απορριμμάτων, που θα προτίθεται να προμηθευτεί ο Δήμος, θα είναι κατάλληλοι για κατοικίες και κατάλληλοι για την ανακύκλωση οργανικών απορριμμάτων (κήπου και κουζίνας) τα οποία δεν θα χρειάζεται πλέον να αποκομίζονται. Θα δοθούν σε κατοικίες με κήπο/ αυλή με χώμα, δεδομένου ότι είναι ανοιχτοί στη βάση τους, με ανοιχτή διαδικασία κλήρωσης κατόπιν έγγραφης ή ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Από τα παραπάνω, διαμορφώνεται η εικόνα ότι για την εφαρμογή ενός προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης ο Δήμος θα πρέπει να απευθυνθεί κατά προτεραιότητα προς νοικοκυριά με κατοικίες με κήπο από τον οποίο παράγονται υπολογίσιμες ποσότητες πράσινων αποβλήτων και δημότες που ασχολούνται με τη διαχείριση του κήπου τους. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Βόλου προτίθεται να προμηθευτεί κάδους οικιακής κομποστοποίησης με ανοιχτή βάση για τοποθέτηση σε κήπους κατοικιών κυρίως στις αγροτικές περιοχές του.
Σύμφωνα με τον Οδηγό της ΜΟΔ «Μεθοδολογία Ανάπτυξης Δημοτικού Συστήματος Διαχείρισης Βιοαποβλήτων», ένας στόχος εκτροπής 200 kg ανά κάδο ανά έτος θεωρείται εφικτός. Επομένως, για το Δήμο Βόλου εκτιμάται ότι μπορεί να επιτευχθεί η εκτροπή 553.000 κιλών βιοαποβλήτων ανά έτος (2.765 νοικοκυριά x 200 κιλά/έτος = 553.000 κιλά/έτος).

Aν περισσότεροι από τους μισούς κάδους διανεμηθούν στους οικισμούς εκτός της πόλης, ένα μεγάλο μέρος αυτών των νοικοκυριών (μεγαλύτερο του 10%) θα μπορέσει να αξιοποιήσει τη δυνατότητα της οικιακής κομποστοποίησης κι έτσι πάνω από 300.000 κιλά βιοαποβλήτων θα εκτρέπονται από την ταφή κατά έτος.

Η παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος θα γίνεται κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου υλοποίησης από τον Τεχνικό Σύμβουλο σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου και το ΦΟΔΣΑ, ενώ στη συνέχεια θα γίνεται αποκλειστικά από τις υπηρεσίες του Δήμου Βόλου και θα αφορά τους παρακάτω τομείς:
-στον υπολογισμό των εκτρεπόμενων ποσοτήτων και του ποσοστού επίτευξης των τεθέντων στόχων
-στην αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων των χρηστών, στην ορθή χρήση των οικιακών κομποστοποιητών και στη βελτιστοποίηση της απόδοσής τους
-στον έλεγχο συμμετοχής των ληπτών των κάδων και στην αναδιανομή τους όταν δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς.
O ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια 2.765 κάδων οικιακής κομποστοποίησης προς 81 ευρώ ανέρχεται σε 277.716,6 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το