Τοπικά

Ανάθεση της ΓΑΙΑΟΣΕ για την εκτίμηση του μισθώματος του αμαξοστασίου Νέας Ιωνίας

Την εκτίμηση της μισθωτικής αξίας δύο ακινήτων, στην Νέα Ιωνία Βόλου και στην Λεύκα Πειραιά, ανέθεσε η ΓΑΙΑΟΣΕ  στην εταιρεία «GEOAXIS-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ».

Το αντικείμενο των εργασιών του Αναδόχου είναι η εκτίμηση της μισθωτικής αξίας των δύο ακινήτων τα οποία βρίσκονται στον Βόλο και στη Λεύκα Πειραιά και είναι στη διαχειριστική
αρμοδιότητα της ΓΑΙΑΟΣΕ. Ο προσδιορισμός της μισθωτικής αξίας των ακινήτων θα γίνει με την εφαρμογή των διεθνώς αποδεκτών εκτιμητικών μεθόδων και με βάση τις οδηγίες της Επιτροπής Προτύπων της TEGoVA (The European Group of Valuers Association) και του Βρετανικού Ινστιτούτου Ορκωτών Πραγματογνωμόνων (Royal Institution of Chartered Surveyors – RICS). Στην προκειμένη περίπτωση, η καταλληλότερη εκτιμητική μέθοδος είναι η Συγκριτική Μέθοδος.

Με βάση αυτή τη μέθοδο, ο εκτιμητής προσεγγίζει την αγοραία αξία του ακινήτου μέσω σύγκρισης παραγόντων που επηρεάζουν με καθοριστικό τρόπο την αξία του ακινήτου όπως είναι το εισόδημα που είναι δυνατόν να παράγει το ακίνητο, οι πιθανοί περιορισμοί στη χρήση, στοιχεία της τοποθεσίας, του μεγέθους του ακινήτου, της παλαιότητάς του, του τύπου του χρήστη κλπ. Κατ’ αυτό τον τρόπο συγκρίνονται αξίες (κεφαλαιακές ή μισθωτικές) που αποδίδονται σε διάφορα ακίνητα, προκειμένου να προσεγγισθεί η αξία που θα πρέπει να δοθεί στο προς εκτίμηση ακίνητο. Σημαντικό ρόλο κατά την εφαρμογή αυτής της μεθόδου παίζει η εμπειρία του εκτιμητή στην ορθή σύγκριση των στοιχείων και την απόδοση της σωστής αξίας στο εκτιμώμενο ακίνητο.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το