Τοπικά

Ανάθεση έργων από τη ΔΕΥΑΜΒ με εκπτώσεις που ξεπερνούν το 50% 

Μεγάλες εκπτώσεις προσφέρουν για μία ακόμη φορά οι εργολαβικές εταιρείες για την υλοποίηση έργων στη ΔΕΥΑΜΒ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης ενέκρινε σήμερα τα Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού τουλάχιστον δυο έργων με προϋπολογισμούς εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και εκπτώσεις που ξεπερνούν το 50%.
Το πρώτο έργο αφορά στην έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Νο52 – Συντήρηση ετκαταστάσεων και δικτύων ύδρευσης», προϋπολογισμού 890.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και την κατακύρωση της σύμβασης στη μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση «ΣΠ. ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 56,00% και δαπάνη ποσού 405.837,29 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Το δεύτερο έργο αφορά στην έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Νο53 – Έργα υγειονομικής αναγνώρισης», προϋπολογισμού 250.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και την κατακύρωση της σύμβασης στη μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση «Κ. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 65,00% και δαπάνη ποσού 94.661,01 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Έγκριση Μελέτης, Τευχών Δημοπράτησης, όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και πίστωσης του έργου «Νο 115 – Συντήρηση και απόφραξη δικτύων αποχέτευσης», προϋπολογισμού 880.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Επίσης, στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ εγκρίθηκε η Μελέτη, τα Τεύχη Δημοπράτησης, οι όροι διακήρυξης, ο τρόπος εκτέλεσης και πίστωσης του έργου «Συντήρηση και απόφραξη δικτύων αποχέτευσης», προϋπολογισμού 880.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το