Τοπικά

Ανάπτυξη του πεζοπορικού τουρισμού στην Αλόννησο

Τις μελέτες για την εγκατάσταση πλωτής προβλήτας στο αλιευτικό καταφύγιο Βότση και την ανάπτυξη πεζοπορικού τουρισμού ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου. Επίσης ενέκρινε τη συντήρηση και την αποκατάσταση του παραδοσιακού καλντεριμιού στον οικισμό Βότση.

Με την πρόσκληση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τίτλο «Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών» καλούνται οι φορείς -ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού να υποβάλουν τις προτάσεις τους προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020». Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, ο Δήμος Αλοννήσου επιδιώκει την ένταξη της πράξης «δράσεις για την ανάπτυξη των περιοχών αλιείας του Δήμου και την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας σε αυτές» συνολικού προϋπολογισμού 416.637,13 ευρώ. Η πράξη περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:
-Εγκατάσταση πλωτής προβλήτας στο αλιευτικό καταφύγιο Βότση, προϋπολογισμού 136.749,93 ευρώ, για τη δημιουργία επιπλέον θέσεων πρυμνοδέτησης για αλιευτικά σκάφη ή/και σκάφη αναψυχής, ώστε να μπορούν να πρυμνοδετούν με ασφάλεια.
-Συντήρηση και αποκατάσταση παραδοσιακού καλντεριμιού στον οικισμό Βότση, προϋπολογισμού 134.807,2 ευρώ, το αντικείμενο του οποίου αφορά στη συντήρηση, αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση του υφιστάμενου καλντεριμιού, το οποίο αποτελεί ένα κομμάτι από το σημαντικό απόθεμα της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου.
-Ανάπτυξη πεζοπορικού τουρισμού και βελτίωση υφιστάμενων μονοπατιών, προϋπολογισμού 95.480 ευρώ, το αντικείμενο του οποίου αφορά στον καθαρισμό, διαπλάτυνση και σήμανση του δικτύου μονοπατιών της Αλοννήσου, ώστε να καταστούν λειτουργικά και να αποτελέσουν πόλο έλξης των τουριστών.
-Δράσεις προβολής του πεζοπορικού τουρισμού, προϋπολογισμού 49.600 ευρώ, με δράσεις και ενέργειες όπως βίντεο, ιστοσελίδα, εφαρμογές, εκθέσεις κ.ά.
Σύμφωνα με την πρόσκληση, το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης που αντιστοιχεί σε κάθε αίτηση είναι 600.000 ευρώ, συνεπώς η οικονομική δαπάνη καλύπτεται και δεν θα υπάρχει οικονομική συμμετοχή του Δήμου.
Για την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης ήταν απαραίτητη η αποδοχή και έγκριση των μελετών για τα υποέργα 1, 2 και τρία, που έγινε με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακόμη, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την υποβολή πρότασης της πράξης.

Δίκτυο διαδρομών για πεζοπορικό τουρισμό στη Σκιάθο
Mε απόφαση του Δήμου Σκιάθου εγκρίθηκε η τεχνική περιγραφή του προϊστάμενου Καθαριότητας και Περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των πεζοπορικών διαδρομών.
Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν στην έρευνα πεδίου για την αποτύπωση και καταγραφή του συνόλου των αξιόλογων πεζοπορικών διαδρομών, στην αξιολόγησή τους και στην επιλογή των πιο αξιόλογων στο πλαίσιο διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου δικτύου διαδρομών για πεζοπορικό τουρισμό.
Στόχος είναι η προώθηση του πεζοπορικού τουρισμού ως εναλλακτικής μορφής τουρισμού στη Σκιάθο, αξιοποιώντας το υπάρχον κεφάλαιο του αναπτυγμένου τουρισμού στις παράκτιες περιοχές του Δήμου. Ο ανάδοχος θα καταγράψει εκείνες τις διαδρομές (από αυτές που θα προκύψουν από την έρευνά του) που πληρούν τους στόχους και οι προτάσεις του θα αξιολογηθούν από τον Δήμο. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 24.8000 ευρώ με ΦΠΑ.
Σε κάθε διαδρομή θα διαχωρίζονται τα τμήματά της ανάλογα με τον χαρακτήρα τους. Ο ανάδοχος θα ολοκληρώσει το στάδιο με το παραδοτέο που θα περιλαμβάνει τα ψηφιακά αρχεία με όλα τα τεχνικά στοιχεία και έκθεση καταγραφής, στην οποία θα πρέπει να υπάρχουν οι πληροφορίες που θα περιγράφουν την κάθε διαδρομή: Αρίθμηση, ονομασία, είδος μονοπατιού, κατηγορία, γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, συνολικό μήκος και ενδεικτικά πλάτη διαδρομής, μέσος χρόνος πεζοπορίας, υψομετρική διαφορά-κλίσεις, σημεία ενδιαφέροντος (αρχαιολογικά, ιστορικά, λαογραφικά κ.ά.), περιβαλλοντικές πληροφορίες, συντεταγμένες εισόδου- εξόδου, τρόπος πρόσβασης, κατάλληλη περίοδος επίσκεψης, υφιστάμενη κατάσταση και υποδομές, ασφάλεια και πληροφορίες σχετικά με ενδείξεις ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Η επιλογή των διαδρομών πρέπει να γίνεται με γνώμονα τριών στοιχείων: Το είδος, την κατηγορία και τη δυσκολία του μονοπατιού, περιβαλλοντικά στοιχεία όπως την ελάχιστη όχληση ή διατάραξη των ειδών άγριας πανίδας, τις αλλαγές που θα επιφέρει στο έδαφος και στο τοπίο, τη σύνθεση της βλάστης και την ύπαρξη επιστημονικού ενδιαφέροντος για τις διαδρομές εκπαιδευτικού σκοπού, αλλά και πολιτιστικά κριτήρια.
Τις διαδρομές που θα επιλέξει ο ανάδοχος, θα τις καταγράψει ψηφιακά σε χάρτη.
Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την περιγραφή των παρεμβάσεων ανάδειξης και αποκατάστασης, ενώ στο τρίτο, ο ανάδοχος θα περιγράψει τις τεχνικές προδιαγραφές για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ειδικού δικτυακού ιστοτόπου και εφαρμογής για φορητές συσκευές με σκοπό την προβολή του δικτύου πεζοπορικών διαδρομών του Δήμου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το