Τοπικά

Ανακύκλωση αλιευτικών διχτυών στην Αλόννησο

Την υπογραφή σύμβασης για την ανακύκλωση μόνο αλιευτικών διχτυών με εταιρεία, που θα γίνεται με δικά της έξοδα, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου. Η ανακύκλωση θα γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου, από κάδο όπου θα συγκεντρώνονται τα αλιευτικά δίχτυα από τον βυθό της θάλασσας, ο οποίος θα τοποθετηθεί στην παραλία Πατητηρίου.

Με επιστολή της η εταιρεία ενημέρωσε τον Δήμο για την υλοποίηση του καινοτόμου προγράμματος που στοχεύει στην αποκομιδή, ανακύκλωση ή επαναξιοποίηση των θαλάσσιων απορριμμάτων. Το γεγονός αυτό αποκτά σημασία δεδομένου ότι ο Δήμος Αλοννήσου θα είναι ο πρώτος στις Σποράδες που θα συμμετάσχει ενεργά στο εγχείρημα αυτό, το οποίο πλέον έχει προσελκύσει αυξημένο ενδιαφέρον διεθνών και εθνικών φορέων. Το εγχείρημα έχει αναδειχθεί στην πρώτη θέση μεταξύ 472 ιδεών σε όλη την Ευρώπη στο πλαίσιο του Advocate Europe.
H ιδέα προβλέπει τη δημιουργία ενός υπαίθριου σταθμού συλλογής θαλάσσιων και παράκτιων απορριμμάτων και αποσκοπεί στην υλοποίηση ενός προγράμματος, θεμελιωμένου στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, το οποίο θα μπορέσει να τροφοδοτήσει τις τοπικές κοινωνίες και τους τοπικούς αλιευτικούς συλλόγους με πολλαπλασιαστικά οφέλη.
Η υλοποίηση προβλέπει τη χαρτογράφηση, τον εντοπισμό ζωνών και πηγών επιβάρυνσης από παράκτια και θαλάσσια απορρίμματα, τη συλλογή και ανέλκυση απορριμμάτων σε παράκτιες και θαλάσσιες ζώνες. Για τα απορρίμματα επιδιώκεται αξιοποίηση στο πλαίσιο του υφιστάμενου αστικού δικτύου ανακύκλωσης ή επαναξιοποίηση των υλικών σε νέα προϊόντα (περίπτωση των αλιευτικών εργαλείων και των εγκαταλελειμμένων διχτυών). Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα της AEGEAN rebreath έχει ήδη συνάψει συμφωνία με το πρόγραμμα Blue Cycle προκειμένου τα αλιευτικά εργαλεία που θα συλλέγονται μέσω του σταθμού να μεταφέρονται στην Αθήνα σε σχετικές υποδομές. Παράλληλα, οι δράσεις περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά σεμινάρια σε σχολεία και τοπικές ενώσεις αλιέων με σκοπό να διασφαλιστεί ο προληπτικός χαρακτήρας του προγράμματος.

Τέλος, η εταιρεία σκοπεύει να αναπτύξει και ερευνητικές δραστηριότητες και βάσεις δεδομένων για την περιοχή. Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί και η πρόθεση εταιρειών να συμβάλλουν σε ένα τέτοιο εγχείρημα μέσω συμπληρωματικών δράσεων που εντάσσονται στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τους.
Τα οφέλη είναι πολλαπλά και σημαντικά καθώς το νησί της Αλοννήσου θα αποτελεί ένα από τα πρώτα νησιά που θα εφαρμόζει ένα πρόγραμμα ελληνικό που έχει βραβευτεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και το γεγονός αυτό επιτρέπει στον Δήμο που θα το εφαρμόσει να θεωρηθεί δήμος-μοντέλο για τη διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων σε εθνικό επίπεδο. Τα ίδια οφέλη μπορούν να προκύψουν για τον Δήμο και σε όρους συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας που ξεκινά με την αποκομιδή των θαλάσσιων απορριμμάτων έως την παραγωγή νέων προϊόντων μέσω της επαναξιοποίησής τους.

Αποχώρηση από τον ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας
Μετά τη Σκιάθο και το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου αποφάσισε την αποχώρηση του Δήμου από τον ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας και την αυτονόμησή του σε σχέση με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ και εν γένει τη διαχείριση των αποβλήτων. Η διαχείριση του ΧΥΤΑ Αλοννήσου γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον Δήμο, με ιδία μέσα και προσωπικό, χωρίς οποιαδήποτε ανάμειξη του ΣΥΔΙΣΑ, είτε άμεσα είτε υπό μορφή εγκρίσεως.

*εικόνα αρχείου

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το