Τοπικά

Ανάδοχος για τη φύλαξη του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Αλμυρού

Προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας μετά και την εξέταση της γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, αναφορικά με την εργασία φύλαξης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Αλμυρού για την περίοδο 2021-2022. Αρχικά είχε αναδειχθεί προσωρινός μειοδότης εταιρεία που πρόσφερε τιμή 6,5 ευρώ/ ώρα χωρίς τον ΦΠΑ. Η άλλη συμφέρουσα εταιρεία υπέβαλε ένσταση, διότι δεν αναγραφόταν στην οικονομική προσφορά του προσωρινού μειοδότη τα «Αναλώσιμα», που η παράλειψή τους ήταν επί ποινή αποκλεισμού. Με γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης έγινε αποδεκτή η προσφορά της εταιρείας που άσκησε την ένσταση και ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος για τη φύλαξη. Η εταιρεία είχε προσφέρει αρχική τιμή 8,4 ευρώ την ώρα χωρίς το ΦΠΑ, αλλά αποδέχθηκε να χαμηλώσει κι άλλο την τιμή σε 7,9 ευρώ/ ώρα, σύμφωνα με έγγραφό της. Το ποσό της σύμβασης της επιχείρησης είναι 23.305 € πλέον Φ.Π.Α. (2.950,00 ώρες Χ 7,90 €/ ώρα).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το