Τοπικά

Ανάδειξη μονοπατιών του Δήμου Νοτίου Πηλίου μέσω του προγράμματος LEADER 

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νοτίου Πηλίου αποφασίστηκε ομόφωνα η συμμετοχή του Δήμου Νοτίου Πηλίου στο πρόγραμμα CLLD/LEADER της ΟΤΔ Εταιρείας Ανάπτυξης Πηλίου ΑΕ με τίτλο «Στρατηγικοί πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη στη Μαγνησία και τις Β. Σποράδες» για το έργο «Συντήρηση, ανάδειξη και σήμανση πεζοπορικών διαδρομών (μονοπάτια) Δήμου Νοτίου Πηλίου» προϋπολογισμού 300.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Επίσης με την ίδια ομόφωνη απόφαση εξουσιοδοτήθηκε ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου κ. Ν. Φορτούνας ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και για κάθε άλλη σχετική ενέργεια που τυχόν απαιτηθεί για την υποβολή φακέλου της πρότασης και την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίησή της.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το