Τοπικά

Αμετάβλητα τα δίδακτρα για τα τμήματα του ΔΙΕΚ

Στο δημοτικό συμβούλιο Βόλου έρχονται προς ψήφιση την ερχόμενη Τρίτη 22 Ιουνίου ο καθορισμός διδάκτρων του ΔΙΕΚ για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021. Τα δίδακτρα θα παραμείνουν αμετάβλητα σε σχέση με την εκπαιδευτική χρονιά 2019-2020 και διαμορφώνονται ως εξής:
-Εισόδημα από 0,00€ έως 5.000€ – 800,00€ (89€ Χ 9 δόσεις)
– Εισόδημα από 5.001 έως 10.000€ – 1.120,00€ (124€ Χ 9 δόσεις)
– Εισόδημα από 10.001 έως 20.000€ – 1.456,00€ (162€ Χ 9 δόσεις)
– Εισόδημα από 20.001 έως 30.000€ – 1.747,00€ (194 € Χ 9 δόσεις)
– Εισόδημα άνω των 30.000€ – 1.921,00€ (214€ Χ 9 δόσεις)
– Τρίτεκνοι – Πολύτεκνοι – ΑΜΕΑ( οι ίδιοι ή με γονείς ΑΜΕΑ) και Μονογονεϊκές οικογένειες εφόσον το εισόδημα είναι μέχρι 30.000€ – 900,00€ (100€ x 9 δόσεις)
– Τρίτεκνοι- Πολύτεκνοι – ΑΜΕΑ ( οι ίδιοι ή με γονείς ΑΜΕΑ) και Μονογονεϊκές οικογένειες εφόσον το εισόδημα είναι άνω των 30.000€ – 1.747,00€ (194€ x 9 δόσεις)

Τα δίδακτρα για τη σχολή μαγειρικής
– Εισόδημα από 0,00€ έως 5.000€ – 900,00€ 100€ Χ 9 δόσεις)
– Εισόδημα από 5.001 έως 10.000€ – 1.260,00€ (140€ Χ 9 δόσεις)
– Εισόδημα από 10.001 έως 20.000€ -1.638,00€ (182€Χ 9 δόσεις)
– Εισόδημα από 20.001 έως 30.000€ -1.965,00€ (218€ Χ 9 δόσεις)
– Εισόδημα άνω των 30.000€ – 2.162,00€ (240€ Χ 9 δόσεις)
– Τρίτεκνοι – Πολύτεκνοι – ΑΜΕΑ( οι ίδιοι ή με γονείς ΑΜΕΑ) και μονογονεϊκές οικογένειες εφόσον το εισόδημα είναι μέχρι 30.000€ – 1.000,00€ (111€ x 9 δόσεις)
– Τρίτεκνοι- Πολύτεκνοι – ΑΜΕΑ ( οι ίδιοι ή με γονείς ΑΜΕΑ) και μονογονεϊκές οικογένειες εφόσον το εισόδημα είναι άνω των 30.000€ – 1.950,00€ (217,00€ x 9 δόσεις).
Το κόστος των μεμονωμένων μαθημάτων να υπολογίζεται σύμφωνα με τα εισοδηματικά κριτήρια και την ποσοστιαία αναλογία της ανεπαρκούς φοίτησης στο συνολικό κόστος των μαθημάτων της ειδικότητας.
Επίσης παρέχεται έκπτωση 20% στην προεξόφληση μόνο των ετήσιων διδάκτρων (και όχι του κάθε εξαμήνου) με την προϋπόθεση της έγκαιρης καταβολής μέχρι την ημερομηνία λήξης των εγγραφών που ορίζει το υπουργείο Παιδείας με την έναρξη κάθε νέας εκπαιδευτικής χρονιάς.
Σε περίπτωση φοίτησης δύο προστατευόμενων μελών της ίδιας οικογένειας στο ΔΙΕΚ θα δίνεται έκπτωση 15% στο σύνολο των διδάκτρων εάν και εφόσον ο προστάτης της οικογένειας είναι το ίδιο πρόσωπο. Σε περίπτωση διακοπής του 2ου μέλους, τα δίδακτρα του ενεργού μέλους να διαμορφώνονται χωρίς έκπτωση.
Ακόμη, θα ισχύει η χορήγηση υποτροφίας 50% του συνολικού ετήσιου κόστους στον καλύτερο σπουδαστή-στρια που τελειώνει το Β΄ εξάμηνο, υπολογίζοντας τον μέσο όρο των δύο εξαμήνων, Α & Β του κάθε τμήματος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας 2 σπουδαστών/στριών να μοιράζεται το ποσοστό έκπτωσης των διδάκτρων αναλογικά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσοτέρων σπουδαστών στην ίδια ειδικότητα να διεξάγεται κλήρωση. Ο σπουδαστής-σπουδάστρια που κερδίζει την υποτροφία δεν θα κάνει χρήση του δικαιώματος της έκπτωσης στην προκαταβολή των ετήσιων διδάκτρων.
Επίσης θα παρέχεται δωρεάν φοίτηση σε 10 σπουδαστές κατηγορίας πρόνοιας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κάθε φορά. Η κάθε περίπτωση να εξετάζεται από το Δ.Σ. και να υπολογίζονται και πρόσθετα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια ( παιδιά απόρων οικογενειών με μηδενικό εισόδημα, παιδιά με έναν ή και τους δύο γονείς με ποσοστό αναπηρίας 67% κ.λπ.
Σε παρακολούθηση 2ης ειδικότητας μετά την αποφοίτηση της 1ης να παρέχεται έκπτωση 10%. Στην παρακολούθηση παράλληλης ειδικότητας να παρέχεται έκπτωση 20% στη δεύτερη ειδικότητα.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το