Τοπικά

Αλλάζει η Κανονιστική για τα τραπεζοκαθίσματα “Θ”

Τραπεζοκαθίσματα
Τροποποιείται η απόφαση του Δήμου Βόλου για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων

Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου που αφορά στην παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων εντός του ενιαίου Δήμου θα αποφασίσει με βάση την εισήγηση που έχει κατατεθεί, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία πρόκειται να συνεδριάσει την ερχόμενη Τετάρτη 16 Μαρτίου (1 μ.μ.). Όπως αναφέρεται σχετικά «οι αλλαγές βασίζονται στην εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Δόμησης, με βάση την ανάγκη βελτιωτικών τροποποιήσεων σε ορισμένα σημεία της απόφασης, για την καλύτερη διατύπωση και αποσαφήνισή τους, καθώς και την καλύτερη λειτουργία των καταστημάτων».

Σύμφωνα με την τροποποίηση στο κέντρο του Βόλου κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η ανάπτυξη μίας σειράς τραπεζοκαθισμάτων στο βόρειο πεζοδρόμιο της οδού Γαλλίας, μεταξύ Ελευθ. Βενιζέλου και Αντωνοπούλου (πεζοδρόμιο Πλατείας Ελευθερίας), με δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων εκατέρωθεν του κάθετου διαδρόμου της πλατείας. Επίσης κατ’ εξαίρεση στην πλατεία Ελευθερίας επιτρέπεται η ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων κατά μήκος των σκαλοπατιών του δημοτικού καταστήματος.

Στις κάθετες της Ερμού: Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στους κάθετους της Ερμού πεζόδρομους ως εξής: Στα καταστήματα που βρίσκονται σε πεζόδρομους πλάτους μικρότερου των 7,50 μέτρων και μεγαλύτερα των 3,50 μ. επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων με την προϋπόθεση εξασφάλισης  συνεχόμενου ελεύθερου διαδρόμου διέλευσης πεζών και οχημάτων (έκτακτης ανάγκης) πλάτους 3,50 μ.

Στον πεζόδρομο Ερμού απαγορεύονται τα τραπεζοκαθίσματα. Κατ’ εξαίρεση να επιτρέπεται: α) Για το τμήμα της οδού Ερμού, από την οδό Σπυρίδη μέχρι την οδό Αγ. Νικολάου, επιτρέπεται μόνο μία σειρά τραπεζοκαθισμάτων σε επαφή με την οικοδομική γραμμή της νότιας πλευράς της οδού Ερμού.

Παράλληλοι πεζόδρομοι της Ερμού: Επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στους παράλληλους της Ερμού πεζόδρομους (Δ. Κονταράτου-Τ. Οικονομάκη κ.λπ.) σε μία ή δύο σειρές έμπροσθεν του καταστήματος μετά από οριοθέτηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Οδός Αγ. Νικολάου: Στην Αγ. Νικολάου, μεταξύ των οδών Ερμού και 28ης Οκτωβρίου επιτρέπεται η ανάπτυξη μίας ή δύο σειρών τραπεζοκαθισμάτων στην  πλευρά που εφάπτεται με τον Ι. Ν. Αγ. Νικολάου.

Στη διασταύρωση της Αγ. Νικολάου με Δημητριάδος και στο ύψος του πάρκιν των ΕΛΤΑ έχει τοποθετηθεί ανοιγόμενη μπάρα. Η μπάρα θα ανοίγει από τις 07:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. για την τροφοδοσία των καταστημάτων, καθώς και για τις ανάγκες της εκκλησίας.

Οδός Κουμουνδούρου: Ειδικά για την οδό Κουμουνδούρου (μετά το χαρακτηρισμό της με τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου ως πεζόδρομου) θα επιτρέπεται η ανάπτυξη δύο σειρών τραπεζοκαθισμάτων. Η οδός στο ύψος της 28ης Οκτωβρίου θα κλείνει με μπάρα, η οποία θα ανοίγει από τις 07:00 π.μ. έως 10:00 π.μ., για την τροφοδοσία των καταστημάτων. Μέχρι την έγκριση της τροποποίησης ισχύει η παράγραφος 8 του ιδίου άρθρου (δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας).

Στην οδό Αργοναυτών: Στο πεζοδρόμιο της οδού Αργοναυτών και μετά την οικοδομική γραμμή, επιτρέπεται η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων με την προϋπόθεση εξασφάλισης διαδρόμου πλάτους τουλάχιστον 2,50 μέτρων σε επαφή με το κατάστημα, για την ελεύθερη κίνηση των πεζών. Επίσης επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο τμήμα της οδού Μπόρελ μεταξύ Ιάσονος και Αργοναυτών και της οδού Φιλελλήνων από Ιάσονος μέχρι της οδού Δημητριάδος τηρουμένων των προαναφερόμενων όρων ανάπτυξής τους.

Κατ’ εξαίρεση στο πεζοδρόμιο προ του «Αχιλλείου», η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων επιτρέπεται πέραν των 4,50 μέτρων από την οικοδομική γραμμή, ενώ δεν επιτρέπεται να εγκατασταθούν τέντες, ώστε να παραμείνει ορατή η διατηρητέα όψη του κτιρίου. Επιτρέπεται η ανάπτυξη μόνο ομπρελών.

Επιτρέπονται κινητά θερμαντικά συστήματα, μέγιστων διαστάσεων βάσης εκάστου 0,50Χ0,50 μ. εφόσον πληρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας, ενώ απαγορεύονται οι σταθερές εγκαταστάσεις ψύξης – θέρμανσης, οι σωλήνες φυσικού αερίου, καθώς και οι κινητές με διαστάσεις βάσεις μεγαλύτερες από 0,50 μ.Χ0,50 μ.

Στις άλλες εκτός κέντρου περιοχές, επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στους πεζόδρομους, προσαρμόζοντας τη λύση κατά περίπτωση έτσι ώστε να απομένει ικανό πλάτος ελευθέρων διαδρόμων 3,50 μέτρων και με μέγιστο αριθμό σειρών τραπεζοκαθισμάτων δύο. Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε πεζοδρόμια πλάτους μόνο άνω των 2,00 μέτρων. Τα τραπεζοκαθίσματα θα αναπτύσσονται σε επαφή με την πρόσοψη του καταστήματος, κατά περίπτωση ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής.

Πού θα απαγορεύονται τα τραπεζοκαθίσματα: Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που προτείνεται να γίνουν στην κανονιστική απόφαση, απαγορεύεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και στα δύο πεζοδρόμια των παρακάτω οδών:

– Αθηνών σε όλο το μήκος.

– Λαρίσης σε όλο το μήκος.

– Γρ. Λαμπράκη σε όλο το μήκος.

– Ελ. Βενιζέλου – Ιωλκού, από το ύψος της οδού Γαλλίας μέχρι και την οδό Αργοναυτών, ενώ επιτρέπεται από το ύψος της Ανθ. Γαζή και πάνω η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε επαφή με την πρόσοψη του καταστήματος, με την προϋπόθεση εξασφάλισης ελευθέρου διαδρόμου για την κίνηση των πεζών προς την πλευρά του κρασπέδου πλάτους τουλάχιστον 1,50 μέτρου.

– Κ. Καρτάλη σε όλο το μήκος.

– Δημητριάδος σε όλο το μήκος.

– Ιάσονος σε όλο το μήκος.

– Πολυμέρη σε όλο το μήκος.

– Παγασών, από Παπαδιαμάντη έως Αναλήψεως.

– Αναλήψεως – Αγ. Δημητρίου, από Παγασών έως Απόλλωνος – Αρ. Ζάχου σε όλο το μήκος.

Στη Ν. Ιωνία

Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της Λεωφόρου Ειρήνης, εφόσον το πλάτος το επιτρέπει, καθώς επίσης και στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης αν η διαμόρφωσή της του επιτρέπει. Επί των δημοτικών πλατεών-χώρων πρασίνου που υπάρχουν αναψυκτήρια η άδεια για αυξημένη χρήση τραπεζοκαθισμάτων, θα χορηγείται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και εξέταση από την αρμόδια Επιτροπή.

Στις Αλυκές

Στον πεζόδρομο της οδού Λεμάν (ΦΕΚ. 434/27-5-2002) από Ηρ. Πολυτεχνείου μέχρι Πανάκειας επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων μόνο στην πρόσοψη του καταστήματος και σε πλάτος από 4 έως 5 μέτρα κρινόμενο κατά περίπτωση μετά από οριοθέτηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας, με την προϋπόθεση εξασφάλισης ελεύθερου διαδρόμου τουλάχιστον τεσσάρων μέτρων.

Στον πεζόδρομο Ηρώων Πολυτεχνείου θα επιτρέπεται η ανάπτυξη δύο σειρών τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη των καταστημάτων.

Στην Αγριά

Όλα τα καταστήματα τα οποία τοποθετούν τραπεζοκαθίσματα στη νότια πλευρά του δρόμου (προς την παραλία) υποχρεούνται να κατασκευάσουν κιόσκια στη μορφή των ήδη υπάρχοντων τεσσάρων παραδοσιακών, με περίοδο προσαρμογής τριών ετών, κατόπιν εγκεκριμένης μελέτης από τη Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας.

Ο χώρος της Πλατείας Ελευθερίας από την οδό Δρακείας έως και την αρχή της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου θα παραχωρείται στους καταστηματάρχες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων κατά το ήμισυ αυτού και ο υπόλοιπος να είναι χώρος για τους κατοίκους και περιπατητές.

Στη Μακρινίτσα

Σύμφωνα με την πρόταση απαγορεύεται στα παρακείμενα του πεζοδρόμου καταστήματα, η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, τεντών, σκεπάστρων, ομπρελών, κατά μήκος της οδού από το χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων μέχρι και την κεντρική πλατεία. Απαγορεύεται επίσης η τοποθέτηση αντικειμένων, προϊόντων και κάθε άλλης κινητής κατασκευής. Επιτρέπεται η έκθεση προϊόντων σε προθήκες πλάτους 0,40 εκ. μόνο επί των προσόψεων των καταστημάτων και σε ύψος από το έδαφος 0,65 εκ.

Κατ’ εξαίρεση και για την προστασία των προϊόντων που εκτίθενται σε αυτούς τους χώρους, επιτρέπεται η χρήση συστημάτων σκίασης που δεν θα εμποδίζουν τη διέλευση των ασθενοφόρων, των πυροσβεστικών οχημάτων, των απορριμματοφόρων και των οχημάτων τροφοδοσίας.

Στον πεζόδρομο επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων για ανεφοδιασμό, φορτοεκφόρτωση, μετακίνηση κατοίκων-επισκεπτών, εφόσον τοποθετηθούν οι αναγκαίες πινακίδες γνωστοποίησης του ωραρίου και αποτρεπτικό εμπόδιο (π.χ. βυθιζόμενη μπάρα). Το προτεινόμενο ωράριο:

– Σάββατο και Κυριακή: Λειτουργεί ως πεζοδρόμος 10.00 έως 24.00.

– Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.00 έως 17.00.

– Εορτές: Λειτουργεί ως πεζοδρόμος.

Τα προτεινόμενα να ισχύσουν για το κεντρικό λιθόστρωτο ως ανωτέρω, να ισχύουν και για όλη τη διαδρομή από τη θέση «Πρεβαντόριο» έως και την πλατεία Ευεργετών και Ηρώων, κάτω από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας (Αρχοντικό Βατσαρέα – Μαυράκη), καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε άλλη διαδρομή/δρόμο εντός του παραδοσιακού οικισμού.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το