Τοπικά

«Άλλαξε χέρια» η τηλεματική διαχείριση του στόλου οχημάτων της ΔΕΥΑΜΒ

Ένσταση κατατέθηκε για τον διαγωνισμό της ΔΕΥΑΜΒ που αφορά στις υπηρεσίες τηλεματικής διαχείρισης του στόλου οχημάτων προϋπολογισμού 14.350,00 € πλέον ΦΠΑ.
Στις 8 Μαΐου η ΔΕΥΑΜΒ έκανε δεκτό το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών προμηθειών του συνοπτικού διαγωνισμού «Υπηρεσίες τηλεματικής διαχείρισης του στόλου οχημάτων της ΔΕΥΑΜΒ» Προϋπολογισμού 14.350,00 € πλέον ΦΠΑ όπου έγινε ανάθεση του Διαγωνισμού σε προσωρινό ανάδοχο, χωρίς ωστόσο αυτός να πληροί τις προδιαγραφές. Κατά απόφασης του Δ.Σ. της επιχείρησης υποβλήθηκε στο πλαίσιο του ν. 4412/2016, ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία iTrack Services Ε.Π.Ε.

Σε ό,τι αφορά στην ένσταση κατά της επίσης συμμετέχουσας εταιρείας «ΛΙΝΚ Τεχνολογίες ΑΕ», η επιτροπή εξέτασης προσφυγών και ενστάσεων Προμηθειών – Υπηρεσιών που έχει συγκροτηθεί αποφάσισε πως είναι νόμιμη και διαπίστωσε πως από την εξέταση των δικαιολογητικών που υπέβαλε στον εν λόγω διαγωνισμό η «ΛΙΝΚ Τεχνολογίες ΑΕ», προκύπτει ότι το πιστοποιητικό ISO 9001:2015 της «ΛΙΝΚ Τεχνολογίες ΑΕ», που προσκόμισε της TUV HELLAS (TUV NORD) AE, περιλαμβάνει τον « Σχεδιασμό, Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Παροχή Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής και Τηλεματικών Εφαρμογών». Δεν καλύπτει δηλαδή την απαίτηση της διακήρυξης του διαγωνισμού στην εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών τηλεματικής και τηλεμετρίας».

Περαιτέρω η επιτροπή εξέτασε το Πιστοποιητικό Μητρώου Επιχειρήσεων (ΓΕΜΗ) της «ΛΙΝΚ Τεχνολογίες ΑΕ», στο αντικείμενο του οποίου ομοίως δεν περιλαμβάνεται το αντικείμενο της Τηλεμετρίας με οποιονδήποτε τρόπο.

Επιπλέον η επιτροπή εξέτασε το σε ισχύ καταστατικό της «ΛΙΝΚ Τεχνολογίες ΑΕ» και συγκεκριμένα το άρθρο 3 για τον σκοπό της εταιρείας, στο οποίο ωσαύτως δεν υπάρχει καμία αναφορά στο αντικείμενο της τηλεμετρίας.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων αποφάνθηκε ομόφωνα ότι η ένσταση με αριθμό πρωτοκόλλου της «iTrack Servis ΕΠΕ» κατά της με αριθμό 174/14-5-2019 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ, περί ανάκλησης της απόφασης, πρέπει να γίνει δεκτή. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων αποφάσισε την ανάθεση για τις «Υπηρεσίες τηλεματικής διαχείρισης του στόλου οχημάτων της ΔΕΥΑΜΒ» προϋπολογισμού 14.350,00 € πλέον ΦΠΑ στην αμέσως επόμενη εταιρεία, δηλαδή στην εταιρεία «iTrack Servis ΕΠΕ» ως προσωρινό ανάδοχο με το ποσό των 13.735,00€ πλέον ΦΠΑ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το