Ελλάδα

Αλλαγή Παρόχου Ρεύματος – Τι πρέπει να κάνεις;

Με τη διαρκή άνοδο του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος και τις πολλές ανατιμήσεις, οι περισσότεροι από μας (είτε πρόκειται για σπίτια είτε πρόκειται για επιχειρήσεις) ψάχνουμε  εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να εξοικονομήσουμε χρήματα.

Τελευταία ειδικά, παρατηρείται μια μεγάλη τάση για αλλαγή παρόχου ρεύματος, καθώς κάποιες εταιρείες προσφέρουν φτηνότερες υπηρεσίες και περισσότερες επιλογές. Στο παρόν άρθρο λοιπόν, θα βρεις απάντηση σε πολλά από τα ερωτήματά σου, που αφορούν την αλλαγή παρόχου ρεύματος, και θα μπορείς να προχωρήσεις στις απαραίτητες διαδικασίες.

Η παρουσία των ενναλακτικών προμηθευτών έχει αλλάξει σημαντικά τον ενεργειακό χάρτη στη χώρα μας. Η αλλαγή παρόχου ρεύματος, ενώ είναι μια εύκολη διαδικασία, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς πρέπει να κάνουμε τη σωστή επιλογή. Η αλλαγή παρόχου επιφέρει αλλαγές μόνο όσον αφορά το κόστος της κιλοβατώρας και του παγίου. Σχετικά με θέματα που μπορεί να προκύψουν, όπως οι βλάβες ή η διακοπή ρεύματος, όπως επίσης και για τη μέτρηση, αρμόδιος φορέας είναι ο ΔΕΔΔΗΕ ο οποίος παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες ανεξάρτητα από τον πάροχο στον οποίο είστε εγγεγραμμένοι.

Σε γενικές γραμμές, η διαδικασία για αλλαγή παρόχου ρεύματος είναι πολύ απλή και δεν χρειάζεται να κάνετε καμία αλλαγή στον μετρητή του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να υπογράψετε μια σύμβαση προμήθειας με την εταιρεία που θα επιλέξετε προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία πελάτη, χωρίς κάποια επιπλέον χρέωση για την αλλαγή προμηθευτή. Παρόλα αυτά, καλό είναι να επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης της εταιρείας επιβεβαιώνοντας αν ο τρέχων πάροχος θα σας χρεώσει ή όχι για την πρόωρη λύση σύμβασης.

Ποιο είναι το πρώτο βήμα;

Πριν προχωρήσετε στην αλλαγή παρόχου ρεύματος, θα πρέπει να γνωρίζετε τι ακριβώς  θα πληρώνετε και για ποια υπηρεσία. Οι εκπτώσεις των παρόχων έχουν να κάνουν με το ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασμού και όχι με το ρυθμιζόμενο, το οποίο δεν σχετίζεται με την αλλαγή παρόχου. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την ετήσια κατανάλωση ρεύματος και την εποχικότητά της, η οποία πρέπει να βασίζεται στους πιο πρόσφατους λογαριασμούς που έχουμε στην κατοχή μας.

Για την αλλαγή παρόχου ρεύματος χρειάζονται ορισμένα δικαιολογητικά, άλλα για οικιακό ρεύμα και άλλα για τις επιχειρήσεις. Όλοι οι πάροχοι χρειάζονται τα ίδια ή σχεδόν τα ίδια δικαιολογητικά.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για αλλαγή παρόχου ρεύματος

  • Αντίγραφο τελευταίου εξοφλημένου λογαριασμού, έναντι ή εκκαθαριστικού.
  • Φωτοτυπία ταυτότητας, διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης επικυρωμένα από ΚΕΠ, Αστυνομία, ή δικηγόρο ή απλή φωτοτυπία με ταυτόχρονη επίδειξη του πρωτοτύπου.
  • Πρόσφατη ένδειξη του μετρητή κατανάλωσης
  • Έντυπο γενικής εξουσιοδότησης προς τον πάροχο να εκπροσωπεί τον πελάτη ενώπιον του αρμόδιου διαχειριστή, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του πελάτη
  • Έντυπο ειδικής εξουσιοδότησης, σε περίπτωση αρχικής ενεργοποίησης ή επαναλειτουργίας σύνδεσης μετά από διακοπή, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής.
  • Σε περίπτωση που η σύμβαση υπογράφεται από τρίτο πρόσωπο (εκτός από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας), υπό την προϋπόθεση ότι τούτο επιτρέπεται από το καταστατικό, για τη νομιμοποίηση του υπογράφοντος απαιτείται: συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη νομίμως από τον ή τους εταίρους/ τον ή τους νόμιμους διαχειριστές που εκπροσωπούν την εταιρεία, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από την αρμόδια αρχή (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή Αστυνομικό Τμήμα) (ΟΕ, ΕΕ, IKE), συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη νομίμως από τον ή τους νόμιμο/νόμιμους διαχειριστές που εκπροσωπούν την εταιρεία θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από την αρμόδια αρχή (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή Αστυνομικό Τμήμα) (ΕΠΕ), συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (στο οποίο η εξουσία θα παρέχεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας για λογαριασμό της εταιρείας) ή εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με γνήσιο της υπογραφής του από την αρμόδια αρχή (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή Αστυνομικό Τμήμα) ή ακριβές αντίγραφο πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο εξουσιοδοτείται για την εν λόγω πράξη, υπογραφή κλπ. (ΑΕ).

Αλλαγή παρόχου ρεύματος σε άλλο όνομα

Και σ’ αυτή την περίπτωση η διαδικασία είναι αρκετά απλή. Αφού συγκεντρώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, απευθύνεστε σε κάποιο από τα καταστήματα του νέου σας παρόχου για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία υπογράφοντας τη σύμβασή σας, με σκοπό οι λογαριασμοί να εκδίδονται στο όνομά σας.

Εάν στον χώρο τον οποίο σκοπεύετε να μετακομίσετε εκκρεμεί κάποιο χρέος από τον προηγούμενο ενοικιαστή, είναι απαραίτητο να προσκομίσετε στον πάροχο το συμβόλαιο ενοικίασης και μια υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι το χρέος δεν επιβαρύνει εσάς ή τον ιδιοκτήτη. Δεν χρειάζονται κάποια άλλα δικαιολογητικά, παρά μόνο στην περίπτωση που ο εν λόγω χώρος έχει παραχωρηθεί δωρεάν σε εσάς. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, η διαδικασία μπορεί να εκτελεστεί και από κάποιο άλλο φυσικό πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί.

Σύγκριση τιμών

Το ζητούμενο για όλους μας είναι να έχουμε όσο το δυνατό χαμηλότερο κόστος στο ηλεκτρικό μας ρεύμα. Παρόλα αυτά, η σύγκριση τιμών με σκοπό  την αλλαγή παρόχου ρεύματος δεν είναι και η πιο απλή διαδικασία,  καθώς οι ποικίλες εκπτώσεις, τα πάγια, οι εγγυήσεις, οι ρήτρες και πολλές άλλες παράμετροι περισσότερο μπερδεύουν παρά κατατοπίζουν τους πελάτες.

Με μια απλή σύγκριση στις τιμές της κιλοβατώρας βλέπουμε ότι ένα φθηνό ρεύμα κοστίζει από 0.055€ / kWh έως 0.11€ / kWh. Η μεγάλη διαφορά που παρατηρούμε οφείλεται σε πολλούς παράγοντες που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πριν προβούμε σε αλλαγή παρόχου ρεύματος. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς κάποιες προσφορές που διαφημίζονται από τις εταιρείες αφορούν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και δεν ισχύουν μετά τη λήξη του.

Η σύγκριση των τιμών της κιλοβατώρας και του παγίου δεν είναι αρκετά στοιχεία για να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα. Η έκπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης, η ύπαρξη ρήτρας ΟΤΣ και η εγγύηση που καταβάλλουμε κατά την αλλαγή παρόχου ρεύματος είναι τρεις βασικοί παράγοντες που θα πρέπει να εξετάσουμε διεξοδικά.

 Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την αλλαγή παρόχου ρεύματος;

Χρειάζεται περίπου μια βδομάδα από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης Προμήθειας. Παρόλα αυτά, καλό είναι να ξέρετε ότι η διαδικασία εξαρτάται από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ).

 Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενδέχεται να μείνω χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα;

Η επιχείρησή σας και το σπίτι σας δεν πρόκειται να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς η  παροχή ηλεκτρικής ενέργειας είναι εγγυημένη από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Είναι δυνατό να αλλάξω πάροχο αν υπόλοιπο οφειλών;

Για να ολοκληρωθεί η αλλαγή παρόχου ρεύματος θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί ή να έχει γίνει διακανονισμός όσον αφορά τις οφειλές σου. Αλλιώς, ο παλιός πάροχος δεν θα επιτρέψει την αλλαγή σε νέο πάροχο.

Πόσο θα διαρκέσει η διαδικασία για την αλλαγή παρόχου ρεύματος και η επανασύνδεσή του;

Στις περιπτώσεις που αφορούν νέα σύνδεση ή επανασύνδεση ρεύματος ή αλλαγή ονόματος ΔΕΗ, η ρευματοδότηση θα ολοκληρωθεί μέσα σε 3-5 εργάσιμες μέρες από τη μέρα που υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά. Για χώρους που έχουν ήδη ρεύμα για οικιακούς πελάτες ή για μικρές επαγγελματικές παροχές η αλλαγή γίνεται εντός 10 ημερών, πολλές φορές και νωρίτερα.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε τη βοήθεια κάποιου ειδικού, έτσι ώστε να έχετε μια πιο ακριβή εικόνα, όσον αφορά την αλλαγή παρόχου ρεύματος, επικοινωνήστε μαζί μας. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της myconstructor.gr ή να μας καλέσετε στο 210 300 9323, για να λάβετε την καθοδήγηση που χρειάζεστε.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το