Τοπικά

Αλ. Δούρας: Η διαχείριση του θέματος με τα αδέσποτα να είναι απόλυτα νομότυπη και διαφανής

αδέσποτα

Η νέα πρόταση σχετικά με την προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα παραμένει προσχηματική και προδήλως ενέχει την διάσταση διασπάθισης Δημοσίου χρήματος, υπογραμμίζει ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Αλέξανδρος Δούρας, ζητώντας από τη Δημοτική Αρχή Βόλου να μην υποτιμά τη νοημοσύνη των δημοτικών συμβούλων. Εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η διαχείριση του θέματος που αφορά τα αδέσποτα πρέπει να είναι απόλυτα νομότυπη και διαφανής,  ο κ. Δούρας, κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο κείμενο συγκεκριμένων προτάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ολόκληρο το κείμενο:

Το ότι στην πόλη μας- αλλά και στις δημοτικές ενότητες Δήμου Βόλου- υπάρχει πρόβλημα με τα Αδέσποτα είναι προφανές. Και βέβαια το πρόβλημα υπάρχει από χρόνια, πριν αναλάβει η παρούσα Δημοτική Αρχή. Το μέγεθος του όμως, δεν είναι αυτό που παρουσιάζεται από μέρος του τοπικού τύπου, ούτε βέβαια έχει την έκταση που θέλει να παρουσιάζει η Δημοτική Αρχή- για τις δικές της σκοπιμότητες.

H διαχείριση των Αδέσποτων των πόλεων, καθορίζεται με λεπτομέρειες στον Ν.4235/14. Σε αυτόν περιγράφονται γενικότερα η σχέση της Κοινωνίας με τα ζώα, οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών κατοικίδιων, όπως- και πολύ συγκεκριμένα- οι υποχρεώσεις των Δήμων για τα αδέσποτα ζώα των χώρων ευθύνης τους. Οι βασικές αρχές που τον χαρακτηρίζουν είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών και η συνεργασία των φορέων. Για αυτό και  δίνει ιδιαίτερο ρόλο στις Φιλοζωικές οργανώσεις.

Υποχρεώσεις  ιδιοκτητών κατοικίδιων. Αυτοί πρέπει να εξασφαλίζουν κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης στα ζώα τους, να τα εμβολιάζουν, και  να φροντίζουν να μην ενοχλούν τους υπολοίπους. Επίσης  ο Ν 4235/14 καθιστά υποχρεωτική την  ηλεκτρονική σήμανση των ζώων. Δυστυχώς η σήμανση δεν τηρείται. Και αυτό διευκολύνει την εγκατάλειψη των ζώων, που αποτελεί μια βασική αιτία αύξησης των αδέσποτων (βλέπετε, δεν βρέχει. αδέσποτα στον Βόλο..) Η ανεύρεση  εγκατελειφθέντος- αδέσποτου ζώου συνεπάγεται την άμεση παράδοση στον ιδιοκτήτη του. Υπεύθυνη για τον έλεγχο είναι η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας- Τμήμα Μαγνησίας.

Προτάσεις

1)  Ενεργοποίηση του Δήμου, με παρέμβαση και συνεργασία με την Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας (Τμήμα Μαγνησίας) με στόχο την   άμεση  επιβολή και  έλεγχο της ηλεκτρονικής σήμανσης στα κατοικίδια ζώα, ιδίως από τους κτηνίατρους και τα pet shop- που έχει ,σημειωτέον, μικρό κόστος.

2)  Εναρξη συμπληρωματικού Προγράμματος δωρεάν σήμανσης των σκύλων, με δαπάνη του Δήμου. Αυτά τα χρήματα θα έπιαναν τόπο

2) Να αναλάβει ο Δήμος μια  ευρεία και επίμονη καμπάνια  για την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση γενικότερα των πολιτών πάνω στα προβλεπόμενα από τον Νόμο   και για   την  συμμόρφωση των ιδιοκτητών κατοικίδιων  με αυτόν. (Δυστυχώς αυτό που σήμερα κάνει η Δημοτική αρχή είναι να αναπαράγει ένα κράμα υστερίας και φόβου για τα αδέσποτα).

 Υποχρεώσεις των Δήμων. Αυτοί ,σύμφωνα με τον  Ν 4235/14, υποχρεούνται να μεριμνούν για τα αδέσποτα των χώρων ευθύνης τους. Και βέβαια ο Ν 4235/14 ορίζει ότι οι Δήμοι, πρέπει να φροντίζουν τα αδέσποτα -και όχι να τα μαντρώνουν, κατά την προσφιλή έκφραση του κ. Μπέου. Στις υποχρεώσεις του Δήμου είναι η στείρωση, αποπαρασίτωση- θεραπεία ,σήμανση των αδέσποτων όπως επίσης και η περισυλλογή τους. Και πάλι στόχος δεν είναι το μάντρωμα (ή ακόμη χειρότερα η εξόντωση των αδέσποτων). Η περισυλλογή γίνεται για έλεγχο- θεραπεία των σκυλιών και μετά παροδική φιλοξενία, σε κατάλληλο Ενδιαίτημα, τα σκυλιά επαναφέρονται στο χώρο που περισυλλέγησαν (με κάποιους περιορισμούς για σχολεία, εθνικές οδούς κ.λ.π.).  Ο Ν 4235/14, προβλέπει την Συνεργασία των Δήμων σε αυτή την δράση με τις Φιλοζωικές οργανώσεις της περιοχής. Μάλιστα στην 5μελή Επιτροπή- που έχει την εποπτεία του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων- συμμετέχουν 2 εκπρόσωποι των Φιλοζωικών οργανώσεων .Στον Βόλο ως Ενδιαιτήματα, υπάρχουν το Δημοτικό Καταφύγιο στην Κάπουρνα- δυναμικότητας 40 θέσεων-και οι χώροι των Φιλοζωικών. Ο Δήμος Βόλου, όμως, αντί να συνεργασθεί με τις Φιλοζωικές οργανώσεις, φρόντιζε- δια στόματος Δημάρχου, μάλιστα- να τις απαξιώνει. Η δήλωση του κ. Μπέου, στον τοπικό Τύπο, «οι Φιλοζωικές να πάνε στον Πάπα», δεν αντέχει κάν σχολιασμού. Ο  τραγέλαφος του περασμένου Νοέμβρη με τους δήθεν εθελοντές– μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο Δήμαρχος- με τον απολύτως παράνομο μπόγια να προΐσταται, στην περισυλλογή αδέσποτων, είναι χαρακτηριστική της αντίληψης της Δημοτικής αρχής. Βέβαια ο διορισμός από τον Δήμαρχο τότε, του συγκεκριμένου ατόμου ως υπεύθυνου της περισυλλογής, κρίθηκε παράνομος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση- κατόπιν προφυγής μου.

Τελικά η Δημοτική αρχή προέβη σε Ανάθεση της «Περισυλλογής-φροντίδας-φιλοξενίας των αδέσποτων στο Δημοτικό ενδιαίτημα στην Κάπουρνα», στον κ. Πολύζο (Αρ. Πρ: 34748/20-4-15). Εν συνεχεία η Δημοτική αρχή, έφερε στο προηγηθέν Δημοτικό Συμβούλιο (18ο της 22-6-15) -και ενέκρινε κατά πλειοψηφία- ένα  Διαγωνισμό αγοράς σκυλοτροφών, για 300 ζώα- 50 στο Δημοτικό ενδιαίτημα και άλλα 250 αδέσποτα. Σαράντα τόνοι σκυλοτροφής, κόστους 30000 Ευρώ! Στο Δημοτικό  Συμβούλιο της Δευτέρας 3 Ιουλίου  2015 -και μετά την Προσφυγή που κατέθεσα κατά της προηγηθείσης Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εξετάζει η Αποκεντρωμένη- έρχεται προς έγκριση η κατάργηση της προηγηθείσης απόφασης Και επανέρχεται η ίδια πρόταση μόνο που δήθεν θα συμπεριληφθούν και τα Αδέσποτα των Δημοτικών Ενοτήτων. Χωρίς καμία σχετική πρόταση, πως θα υλοποιηθεί η δράση. Προκύπτουν  λοιπόν, πλείστα ερωτήματα:

-Τα ζώα που μπορούν, νομίμως, να φιλοξενούνται στο Δημοτικό Καταφύγιο είναι 40. Τα υπόλοιπα 250 που θα βρεθούν και με βάση ποια δεδομένα εκτιμήθηκε ο αριθμός τους?

-Θα ταΐζονται τα αδέσποτα στα πάρκα?

 -Εχει τοποθετήσει η Δημοτική αρχή,  ταΐστρες ή ποτίστρες?

 -Εχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο κάποια πρόταση, έστω, για σχετική δράση?

Aς μην υποτιμούν την νοημοσύνη των Δημοτικών Συμβούλων! Η νέα προς  ψήφιση πρόταση παραμένει προσχηματική και προδήλως ενέχει την διάσταση διασπάθισης Δημοσίου χρήματος.

Η Διαχείριση των Αδέσποτων από τον Δήμο, απαιτεί Μεθοδικό σχεδιασμό  & Συνεργασίες. Η μέχρι τώρα πολιτική της Δημοτικής αρχής είναι πρόχειρη, εν πολλοίς αδιαφανής και στοχεύει μόνο στην δημιουργία εντυπώσεων. Δεν λύνει το πρόβλημα.

Πρόταση

4) Προτείνω την στενή συνεργασία του Δήμου με τις Φιλοζωικές οργανώσεις, που εξάλλου προβλέπεται από τον Ν 4235- υπό την εποπτεία της 5μελούς Επιτροπής. Έτσι αξιοποιώντας το σύνολο των διαθέσιμων θέσεων στα ενδιαιτήματα- Δημοτικό Καταφύγιο & Χώροι Φιλοζωικών-  τα αδέσποτα που περισυλλέγονται θα ελέγχονται και θα   φιλοξενούνται παροδικά έως ότου  υιοθετηθούν ή  θα επαναφέρονται στο χώρο που ευρέθησαν. Ένα σοβαρό πρόγραμμα στείρωσης, σήμανσης, αποπαρασίτωσης   θα οδηγήσει μεσοπρόθεσμα σε δραστική μείωση των αδέσποτων και στην απαλλαγή τους από νοσήματα. Και κάτι άλλο-πολύ σημαντικό. Η φροντίδα αυτών των ζώων, είναι αποδεδειγμένο, ότι θα καταστείλει την τυχόν επιθετικότητα τους- κάτι που τόσο προβάλλεται από διάφορους..!

Καταλήγοντας, επισημαίνω τα εξής. Το πρόβλημα των Αδέσποτων, αν και σημαντικό, δεν είναι σίγουρο το μείζον σε μια κοινωνία που χειμάζεται από πλείστα προβλήματα, όπως η ανεργία. Ο τρόπος όμως που αυτά αντιμετωπίζονται δείχνει το επίπεδο αυτής της Κοινωνίας, το πόσο ο πολίτης συνειδητοποιεί την προσωπική του ευθύνη και πόσο η Κοινωνία αυτή μπορεί να λύνει προβλήματα με Συνεργασίες. Και βέβαια η όλη Διαχείριση πρέπει να είναι απόλυτα Νομότυπη και Διαφανής

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το