Τοπικά

Ακυρώθηκε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Με απόφασή της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας προχώρησε στην ακύρωση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου περί «καταβολής των μέσων ατομικής προστασίας και της παροχής γάλακτος σε χρήμα, για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015 & 2016 στους εργαζομένους του Δήμου». Κατά της παρούσης απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», που εδρεύει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (οδός Σωκράτους 111, 41336, Λάρισα), εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το