Τοπικά

Αίτηση του Δήμου Νοτίου Πηλίου σε πρόγραμμα για την «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων»

Αίτηση στο πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέλει να υποβάλει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου. Το υπουργείο προγραμματίζει την ενεργοποίηση του προγράμματος στο σύνολο της χώρας.
Τα ΤΠΣ συνιστούν το 1ο επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας και το πιο σημαντικό, δεδομένου ότι σε αυτό το επίπεδο καθορίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης κάθε δημοτικής ενότητας. Σκοπός του προγράμματος είναι η ταχεία ολοκλήρωση των ΤΠΣ για το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων της χώρας ούτως ώστε μέσω αυτών να θεσμοθετηθούν σχέδια χρήσεων γης για όλη την ελληνική επικράτεια.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος θα καλυφθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ή/και πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και η αποπληρωμή του θα γίνει από το ΥΠΕΝ (μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων). Συνεπώς, οι δήμοι δεν θα έχουν κάποια οικονομική επιβάρυνση.
Η υλοποίηση του προγράμματος θα είναι σταδιακή και θα προωθηθεί κατά «φάσεις ανάθεσης μελετών», καθεμία από τις οποίες θα περιλαμβάνει περίπου 200 μελέτες, έως ότου καλυφθούν όλες οι Δημοτικές Ενότητες της χώρας. Οι μελέτες της 1ης φάσης των αναθέσεων αναμένεται να προκηρυχθούν εντός του Σεπτεμβρίου 2020 και οι επόμενες φάσεις θα ενεργοποιούνται σε διάστημα έξι μηνών, περίπου, από την προηγούμενη, με στόχο την ολοκλήρωση του σχεδιασμού σε όλη τη χώρα μέσα σε μια 6ετία.

Σε αυτό το πλαίσιο, καλούνται όλοι οι Δήμοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, υποβάλλοντας Αίτημα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Λόγω της σταδιακής υλοποίησης του προγράμματος, οι Δήμοι πρέπει κατά την υποβολή των αιτημάτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος να κατατάξουν οι ίδιοι τις Δημοτικές τους Ενότητες σε σειρά προτεραιότητας με βάση τις ακόλουθες βαθμίδες: (α) πολύ υψηλή προτεραιότητα, (β) υψηλή προτεραιότητα, (γ) μέση προτεραιότητα.
Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου ανταποκρινόμενος στην ανωτέρω πρόσκληση, υποβάλλει αίτημα για τις ακόλουθες Δημοτικές Ενότητες:
-ΔΕ στην κατηγορία (α) πολλή υψηλής προτεραιότητας: Μηλεών και Τρικερίου.
-ΔΕ στην κατηγορία (β) υψηλής προτεραιότητας: Αφετών, Αργαλαστής και Σηπιάδος.
Το θέμα θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νοτίου Πηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το