Τοπικά

Αίτηση χρηματοδότησης για υδροδότηση του Παλιουρίου

 

Αίτηση χρηματοδότησης στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Εσωτερικών, πρόσκληση Π86-0.6, θα καταθέσει η ΔΕΥΑΜΒ για την πράξη με τίτλο «υδροδότηση του οικισμού Παλιουρίου». Από το υπουργείο Εσωτερικών δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για την εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας, συνολικού προϋπολογισμού 5 εκ. ευρώ. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, η ΔΕΥΑΜΒ θα καταθέσει αίτηση χρηματοδότησης για την υδροδότηση του οικισμού Παλιουρίου προϋπολογισμού 200.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το έργο χωροθετείται στη Δημοτική Ενότητα Αισωνίας και αποτελείται από ένα υποέργο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μελέτη που εγκρίθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, Η παρούσα μελέτη αφορά στην κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης επί διανοιγμένης αγροτικής οδού. Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν τροφοδοτικoί αγωγοί συνολικού μήκους 2.700 μ. με τον κατάλληλο εξοπλισμό για την ομαλή λειτουργία του. Ειδικότερα κατά την όδευση, κατασκευάζεται αγωγός μήκους 900 μ από τη δεξαμενή Διμηνίου, ακολουθεί αγωγός μήκους 600 μ. και συνεχίζει αγωγός 1.200μ. έως τη δεξαμενή Παλιουρίου.
Επίσης κατασκευάζεται ένας σταθμός συλλογής πληροφορίων, στη δεξαμενή Παλιουρίου για την αυτοματοποίηση της λειτουργίας της, ενώ επεκτείνεται ο υφιστάμενος ΣΣΠ της δεξαμενής Διμηνίου για την επικοινωνία των δύο δεξαμενών και την αυτοματοποίηση της λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων. Η μεταφορά του νερού γίνεται με άντληση από το υψόμετρο +170μ της δεξαμενής Διμηνίου σε υψόμετρο +310μ στη δεξαμενή Παλιουρίου. Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος θα είναι 10 μ3/ώρα. Η προβλεπόμενη διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 12 μήνες.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το