Τοπικά

Αίτηση χρηματοδότησης από τον Δήμο Νοτίου Πηλίου για τη βελτίωση υποδομών δικτύων ύδρευσης

Με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Νοτίου Πηλίου εγκρίνει την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Νοτίου Πηλίου στο πρόγραμμα «ΦιλόΔημος Ι», στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο πράξης «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος στον Δήμο Νοτίου Πηλίου (υποέργο 1: «Προμήθεια – εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλελέγχου τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης Δήμου Νοτίου Πηλίου» – υποέργο 2: «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης ΔΕ Αργαλαστής του Δήμου Νοτίου Πηλίου).

Η ομόφωνη απόφαση πάρθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23 Οκτωβρίου και με αυτή εξουσιοδοτεί τον δήμαρχο κ. Ν. Φορτούνα ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και για κάθε άλλη σχετική ενέργεια που τυχόν απαιτηθεί για την υποβολή της πρότασης και την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίησή της.
Η πρόσκληση του υπουργείου Εσωτερικών αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων, ΔΕΥΑ και Συνδέσμων Ύδρευσης της χώρας για την κατασκευή έργων και την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση, με τον συνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 300.000.000 ευρώ.
Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει μία αίτηση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα, με ελάχιστο προϋπολογισμό κύριου υποέργου 300.000 ευρώ (προ ΦΠΑ) και ανώτατο προϋπολογισμό έργου 3.000.000 ευρώ (προ ΦΠΑ).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το