ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Άχρηστες οι ευκαιρίες

Παραπολιτικά

Κοντός ψαλμός…

Παραπολιτικά

Ακριβότερο το δίπλωμα

Παραπολιτικά

«Η μαρίνα του Βόλου»

Άρθρα

«Υποψηφιότητες και επιλογές»

Άρθρα

Τοπικά

Αιτήσεις στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Bόλου – Μέχρι 31 Μαρτίου η προθεσμία για τους ενδιαφερόμενους

Μέχρι τις 31 Μαρτίου έχουν δυνατότητα οι δυνητικά ωφελούμενοι κάτοικοι του Δήμου Βόλου, να υποβάλουν αιτήσεις για ένταξή τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Να αναφερθεί ότι ως οικονομικό έτος αναφοράς των κριτηρίων επιλογής των ωφελουμένων ορίζεται το 2018, λαμβάνονται δηλαδή υπόψη οι φετινές φορολογικές δηλώσεις που αφορούν στη χρήση του 2017. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο διανέμει, κάθε μήνα, σε ενταγμένα ωφελούμενα νοικοκυριά, τρόφιμα κα είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, είδη ένδυσης και υπόδησης, παιχνίδια, βιβλία, κ.α.. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από ώρα 09.00 έως 13.00, στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Κ. Κουρουνιώτη 20 & Ολυμπιονίκη Αγνώντα).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αιτήσεων είναι τα εξής: Αίτηση (χορηγείται από τη δομή). Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (για όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού) ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ (για κάθε ενήλικο και ανήλικο μέλος του νοικοκυριού). Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας. Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) χρήσης 2017 και του εκκαθαριστικού σημειώματος (για κάθε ενήλικο μέλος του νοικοκυριού). Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) (των ενηλίκων ή και προστατευόμενων μελών). Δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου -δυνητικού δικαιούχου: Κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή αποδεικτικό ανανέωσης, εφόσον πρόκειται για άνεργο (για κάθε ενήλικο μέλος του νοικοκυριού). Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών). Μισθωτήριο συμβόλαιο (ηλεκτρονικό/TAXISNET), στην περίπτωση που μισθώνεται κατοικία. Βεβαίωση δανείου πρώτης κατοικίας. Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης). Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, κ.λπ.). Σε περίπτωση που το μονήρες άτομο ή οποιοδήποτε μέλος του αιτούντος νοικοκυριού λαμβάνει οποιοδήποτε βοήθημα ή/και σύνταξη ή/και άλλη κρατική παροχή, σχετική βεβαίωση λήψης. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση. Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης του ∆ημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και κατόπιν κοινωνικής έρευνας στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, σε εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Βόλου. Για κάθε διευκρίνηση/πρόσθετη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Βόλου με συντονίστρια την κ. Αποστολία Τάσιου, κοινωνική λειτουργό, είναι από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 7 π.μ. έως 3 μ.μ. στο τηλέφωνο 24210 55156.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το