Τοπικά

Αιτήσεις για τα νέα μεταπτυχιακά του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Π.Θ.

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών θα δεχθεί υποψηφιότητες φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, στα εξής Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
1. «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών». Απευθύνεται σε απόφοιτους Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και Πανεπιστημίων το αντικείμενο των οποίων είναι συναφές ή σχετικό με το αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, ή του Μηχανικού Η/Υ, ή της Πληροφορικής και πτυχιούχους θετικής κατεύθυνσης Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
2. «Εφαρμοσμένη Πληροφορική». Απευθύνεται σε κατόχους τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και απόφοιτους ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ, και ΣΑΑ.
3. «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας». Απευθύνεται σε κατόχους τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων από 25 Ιουνίου 2018 έως 31 Αυγούστου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκεφθούν τις αντίστοιχες ιστοσελίδες, 1. ece-msc.e-ce.uth.gr 2. api-msc.e-ce.uth.gr 3. smartgrids-msc.e-ce.uth.gr ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος. Υπεύθυνη: Κουγιουμτζίδου Ελένη Γκλαβάνη 37 και 28ης Οκτωβρίου, Τ.Κ. 38221 Βόλος, τηλ. 24210-74934

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το