Τοπικά

Αιτήσεις για συντονιστές σχολικού έργου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής των συντονιστών σχολικού έργου, που θα αντικαταστήσουν τους σχολικούς συμβούλους και από τη Μαγνησία έχουν κατατεθεί δέκα αιτήσεις από τη Δευτεροβάθμια και 11 από την Πρωτοβάθμια, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων προέρχεται από τη Λάρισα, που θα είναι και η έδρα. Η διαδικασία συνεντεύξεων υποψηφίων συντονιστών αρχίζει στις 2 Αυγούστου. Οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς και γενικότερα με τη σχολική μονάδα θα έχουν τα εξής καθήκοντα και αρμοδιότητες:
Θα οργανώνουν και θα υλοποιούν επιμορφωτικά προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς.
Θα καταγράφουν τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών.
Θα υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες και της περιοχής ευθύνης τους στη διαδικασία συλλογικού προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και της υλοποίησης και της ανατροφοδοτικής αποτίμησής του.

Θα μελετούν συστηματικά τις εκθέσεις συλλογικού προγραμματισμού και ανατροφοδοτικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου με σκοπό την αποδελτίωση των αιτημάτων και των αναγκών των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση και υποστήριξη, και προβαίνουν στον κατάλληλο σχεδιασμό και συλλογικό προγραμματισμό του έργου τους.
Οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου επίσης θα μελετούν τις εκθέσεις των σχολικών μονάδων των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη και θα:
α) Διατυπώνουν, εφόσον κρίνουν απαραίτητο, παρατηρήσεις επί των εκθέσεων συλλογικού προγραμματισμού, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη από τις αντίστοιχες σχολικές μονάδες και
β) διατυπώνουν παρατηρήσεις επί των εκθέσεων αποτίμησης και εισηγούνται πιθανές βελτιώσεις, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη κατά τον συλλογικό προγραμματισμό του επόμενου σχολικού έτους από τις αντίστοιχες σχολικές μονάδες.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το