Τοπικά

Αιτήσεις για πρόσληψη 11 εποχικών στην Αρχαιολογία

Μέχρι μεθαύριο Παρασκευή έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας οι ενδιαφερόμενοι για συνολικά 11 θέσεις, που έχουν προκηρυχθεί από το υπουργείο Πολιτισμού. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν 8 εποχικοί φύλακες (6 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, δύο Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων) και τρεις ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις των φυλάκων θα πρέπει να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Επίσης μέτρια γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής ή ρωσικής γλώσσας. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις, περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν και με το τηλέφωνο της Εφορείας Αρχαιοτήτων (24210-25349).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το