Τοπικά

Η αειφορική γεωργία φέρνει αύξηση κερδών μέχρι και 26% – Έρευνα του Βολιώτη γεωπόνου και διδάκτορα Β. Γιουβάνη

Αύξηση κέρδους μέχρι και 26% θα μπορούσαν να πετύχουν οι αγρότες της Θεσσαλίας και πιο συγκεκριμένα της Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Πηνειού εκτάσεως περίπου 150.000 στρέμματα στην περίπτωση που προχωρούσαν στην αναδιάρθρωση των υπαρχόντων καλλιεργειών τους και σε μια πιο ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού νερού.

Η έρευνα του Βολιώτη γεωπόνου και διδάκτορα Γιουβάνη Βασιλείου είχε τίτλο «Η αναδιάρθρωση καλλιεργειών με γνώμονα την αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διδακτορικής του διατριβής με επιβλέπουσα την καθηγήτρια του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού περιβάλλοντος κ. Μαρία Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη.
Όπως ανέφερε ο διδάκτορας που ορκίστηκε χθες «Το νερό είναι ο πλέον πολύτιμος πόρος και αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της ζωής και την ανάπτυξη κάθε είδους δραστηριότητας. Μεταξύ αυτών των δραστηριοτήτων, τον κυρίαρχο ρόλο παίζει η γεωργία με ποσοστό συμμετοχής στη ζήτηση νερού, περίπου 87% στην Ελλάδα. Συνεπώς η διαχείριση αρδευτικού νερού στη χώρα μας, κυρίως κατά τους μήνες αιχμής της αρδευτικής περιόδου, είναι επιτακτική ανάγκη, λόγω της έλλειψής του η οποία παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια.

Στόχος της αειφορικής γεωργίας είναι να επιφέρει τις απαραίτητες εκείνες αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές που αυξάνουν την αποδοτικότητα χρήσης όλων των φυσικών πόρων που σχετίζονται με τη γεωργία, ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Μια από τις συνιστώσες της αειφορικής γεωργίας είναι και η ορθολογική διαχείριση του νερού άρδευσης η οποία επιτυγχάνεται με την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών που επιτεύχθηκε μέσω εφαρμογής κατάλληλων μαθηματικών μεθόδων».

Η περιοχή έρευνας

Όπως προσθέτει «Στην εργασία μας εφαρμόστηκε το μοντέλο του Μαθηματικού Προγραμματισμού και της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης και μελετήθηκε πιλοτικά η περιοχή του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Πηνειού εκτάσεως περίπου 150.000στρ., που αποτελεί αντιπροσωπευτικό τμήμα της ευρύτερης Θεσσαλικής πεδιάδας. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του συνολικού οικονομικού κέρδους της παραγωγής της περιοχής. Η μελέτη η οποία έγινε αφορά στη δεκαετία 2000-2010 και με γνώμονα αυτή προσεχώς θα μελετηθεί και η επόμενη δεκαετία.
Στη δεκαετία της εν λόγω μελέτης οι υπάρχουσες καλλιέργειες σε σύνολο 95% ήταν: Βαμβάκι, Βιομηχανική ντομάτα, Καλαμπόκι, Τεύτλα και Μηδική.
Με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων καταλήξαμε στην εύρεση της βέλτιστης αναδιάρθρωσης των αρδευόμενων καλλιεργειών (ποσοστιαία αναλογία, χωροταξία) με σκοπό τη μεγιστοποίηση των ωφελειών (οικονομικά) για τον παραγωγό και τη βέλτιστη διαχείριση του διαθέσιμου αρδευτικού νερού και την προστασία του περιβάλλοντος».

Αύξηση κέρδους

Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε πως οι περισσότεροι παραγωγοί της περιοχής καλλιεργούσαν λανθασμένα το βαμβάκι σχεδόν αποκλειστικά με γνώμονα κυρίως τις επιδοτήσεις.
Το προτεινόμενο βέλτιστο σενάριο αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών, σε σύγκριση με την υπάρχουσα κατάσταση, προτείνει: Μείωση στο μισό της έκτασης της καλλιέργειας του βαμβακιού και των τεύτλων, διπλασιασμό της έκτασης της καλλιέργειας της βιομηχανικής τομάτας και της μηδικής και τέλος δεκαπλασιασμό σχεδόν της έκτασης του καλαμποκιού.
Κατά το σενάριο αυτό επιτυγχάνεται αύξηση του κέρδους των παραγωγών της περιοχής σε ποσοστό 26%, δηλαδή 6.000.000 ευρώ, χωρίς να υπάρχει αύξηση στην κατανάλωση του απαιτούμενου αρδευτικού νερού.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το