Τοπικά

Αγροτεμάχια στο Κρόκιο εκμισθώνει ο Δήμος Αλμυρού

Στις 10 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού η δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων του Δήμου συνολικής έκτασης 64 στρεμμάτων.
Πρόκειται για έκταση 1.998 τ.μ., στη θέση Καλόγηρος, έκταση 10.960 τ.μ. στη θέση Υψώματα, μία έκταση στη θέση Ξυλαγγουριά εμβαδού 11.000 τ.μ., μία έκταση στη θέση Παλιάμπελα εμβαδού 15.160 τ.μ. και μία έκταση 25.000 τ.μ. στη θέση Τσαϊριά. Τα κτήματα ανήκουν στην Τοπική Κοινότητα Κροκίου.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 10.30 το πρωί και δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι δημότες κάτοικοι του Δήμου. Όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 20 ευρώ το στρέμμα ετησίως. Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου, την ίδια ώρα.
Οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, θα πρέπει να προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ποσού 130 ευρώ υπέρ του Δήμου Αλμυρού. Επίσης, πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο του τελευταίου Ε9, αντίγραφο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, δημοτική και φορολογική ενημερότητα. Το συμφωνητικό εκμίσθωσης θα υπογραφεί μετά την προθεσμία που ορίζει ο νόμος για την υποβολή τυχόν προσφυγών επί της απόφασης.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το