Τοπικά

Αγωγή εταιρείας στο «Αχιλλοπούλειο» για ανεξόφλητα τιμολόγια

Αγωγή ύψους 141.360 ευρώ κατέθεσε εταιρεία τεχνολογικών προϊόντων στο «Αχιλλοπούλειο», που θα δώσει ενδοδικαστικά τη λύση με πληρωμή των ανεξόφλητων τιμολογίων που δεν ενέκρινε το ελεγκτικό συνέδριο.
Η εταιρεία κατέθεσε τον Ιούλιο αγωγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, για σύμβαση υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης των εφαρμογών του ολοκληρωμένου συστήματος του Νοσοκομείου.
Η επίδικη διαφορά αφορά 12 μη εξοφληθέντα τιμολόγια από το 2018 ποσού 11.780 ευρώ έκαστο και έμειναν ανεξόφλητα γιατί η Υπηρεσία Επιτρόπου έκρινε τη μη νομιμότητα της εντελλόμενης δαπάνης. Χρηματικό ένταλμα πληρωμής κατατέθηκε και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο στη συνέχεια εστάλη στο IV Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών. Το IV Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών αποφάνθηκε ότι χρηματικό ένταλμα πληρωμής ποσού 23.560,00€ δεν μπορεί να θεωρηθεί, διότι μη νομίμως ανατέθηκαν απευθείας οι υπηρεσίες, η ετήσια αξία των οποίων υπερβαίνει το νόμιμο όριο της απευθείας ανάθεσης, στην ενάγουσα εταιρεία.
Η εταιρεία δήλωσε από την πλευρά της ότι επιθυμεί τον εξώδικο συμβιβασμό με καταβολή του κεφαλαίου χωρίς τόκους και δικαστικά έξοδα και το Νοσοκομείο συμφώνησε να δεχθεί τη συμβιβαστική ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το