Τοπικά

Αγωγή Δημήτρη Εσερίδη κατά Δήμου Αλμυρού για αντιμισθίες

 

Αγωγή σε βάρος του Δήμου Αλμυρού έχει ασκήσει ο τέως δήμαρχος Δημήτρης Εσερίδης, με την οποία αιτείται, το ποσό των 8.002,80 ευρώ από αντιμισθίες του κατά τη δημοτική περίοδο από 01-09-2014 μέχρι 31-08-2019. Η αγωγή έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου στις 15 Δεκεμβρίου και η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε να δώσει εντολή στον νομικό σύμβουλο του Δήμου, όπως παραστεί, προκειμένου να καταθέσει προτάσεις και να αποκρούσει την εν λόγω αγωγή, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολής δίκη και μέχρι τελεσιδικίας.
Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Αλμυρού και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Βαγγέλης Χατζηκυριάκος «κοινοποιήθηκε στον Δήμο, η με αριθμό κατάθεσης 44/03-06-2020 αγωγή του πρώην δημάρχου κ. Εσερίδη Δημητρίου, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, κατά του Δήμου Αλμυρού, με την οποία αιτείται από τον Δήμο, το ποσό των 8.002,80 € από παράνομες κρατήσεις επί της αντιμισθίας του ως δημάρχου Αλμυρού κατά τη δημοτική περίοδο 01-09-2014 μέχρι 31- 08-2019».
Στη συνέχεια, αναγνώστηκε η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Ο κ. Δημήτριος Εσείδης άσκησε την από 2-6-2020 αγωγή του ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, η οποία συζητείται ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου την 15-12-2022. Με την αγωγή του αιτείται την καταβολή ποσού 8.002,80 ευρώ, ως επιστροφή του ανωτέρω ποσού από τις μη νόμιμες – κατά του ισχυρισμούς του – κρατήσεις επί της δημαρχιακής του αποζημίωσης, για την περίοδο 2014-2019.
Η αγωγή έχει νομικά ζητήματα αμφισβητούμενα (π.χ. η «αποζημίωση» αν συνιστά οιονεί μισθολογική παροχή) και πρέπει να ληφθεί απόφαση να αποκρουσθεί η ένδικη αγωγή».

Αγωγή εργαζομένου
Στο μεταξύ, αγωγή κατά του Δήμου Αλμυρού ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλμυρού κατέθεσε εργαζόμενη με ειδικότητα Νοσηλεύτρια Δ.Ε. και ανήκει στο Ν.Π. «Βοήθεια στο Σπίτι», στη δομή της Τ.Κ. Πτελεού, ζητώντας την καταβολή ποσού 19.996,65 ευρώ, που αναλύεται ειδικότερα σε 16.006,65 ευρώ ως μισθό για το διάστημα που τέθηκε σε αναστολή εργασίας ως μη εμβολιασμένο άτομο κατ’ άρθρο 206 Ν. 4820/2020 και ποσό 3.990 ευρώ ως αποζημίωση για ηθική βλάβη, από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων και των προσωπικών της δεδομένων, με την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στο σύστημα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Και σε αυτή την περίπτωση αποφασίστηκε να δοθεί εντολή στον νομικό σύμβουλο του Δήμου Αλμυρού όπως παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλμυρού, για να καταθέσει προτάσεις και να αποκρούσει την αγωγή, κατά την ημερομηνία εκδίκασής της, καθώς και σε κάθε μετ΄ αναβολής δίκη και μέχρι τελεσιδικίας.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το