Τοπικά

Η ΑΓΕΤ σε αναζήτηση … “εναλλακτικών καυσίμων”- Προτάσεις για την τροποποίηση της περιβαλλοντικής μελέτης

 

Η ΑΓΕΤ τροποποιεί την περιβαλλοντική της μελέτη για να προχωρήσει σε καύσεις υλών που χαρακτηρίζει εναλλακτικές. Θέλει να καίει, ενώ περιλαμβάνει στις προτεινόμενες πρώτες ύλες, πτητική τέφρα τύρφης και ακατέργαστου ξύλου, λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων από εργοστάσια παραγωγής σιδήρου και χάλυβα, σκόνη καυσαερίων από απόβλητα από τη χύτευση μη σιδηρούχων τεμαχίων, σταθεροποιημένα απόβλητα από εταιρείες Διαχείρισης Αποβλήτων. Το σύνολο των υλικών θα ανέρχεται σε 90.000 τόνους.
Η ΑΓΕΤ σχεδιάζει την αναβάθμιση της διαχείρισης του καυσίμου RDF το οποίο, είναι προϊόν, κυρίως, της μηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων και υποστηρίζει πως έχει στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.
Υποστηρίζει πως βασική αλλαγή στη Μελέτη αποτελεί η δυνατότητα να παραλαμβάνεται το καύσιμο μέσω πλοίων έτσι ώστε να μειωθεί σημαντικά η κίνηση των φορτηγών που το μεταφέρουν στο εργοστάσιο.
Σύμφωνα με την ίδια η μέχρι τώρα επιτυχής χρήση του RDF στο μείγμα καυσίμων της εγκατάστασης, επιτρέπει τεχνικά και περιβαλλοντικά τη χρήση του σε μεγαλύτερες ποσότητες δηλαδή σε ετήσιες ποσότητες έως 100.000 τόνους για τον κωδικό ΕΚΑ 191210 και έως 100.000 τόνους. Για να γίνει εφικτή η λειτουργία με τέτοιες ποσότητες, το RDF δεν μπορεί να φτάνει στην εγκατάσταση μόνο με φορτηγά γιατί είναι οικονομικά ασύμφορο και κυρίως θα δημιουργήσει μια σημαντική επιβάρυνση στην οδική κυκλοφορία της περιοχής. Για τον λόγο αυτό προτείνεται να υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής του με πλοία.
Σύμφωνα με την ΑΓΕΤ, τον Φεβρουάριο του 2015 ξεκίνησε για πρώτη φορά τη χρήση «εναλλακτικών καυσίμων». Τα εναλλακτικά καύσιμα εισέρχονται στην εγκατάσταση με φορτηγά. Εισάγονται σε ειδικό χώρο με κινούμενο δάπεδο (moving floor) και στη συνέχεια με κλειστούς αλυσομεταφορείς προωθούνται αρχικά σε δονούμενο κόσκινο και στη συνέχεια στο σιλό από το οποίο τροφοδοτούνται στην παραγωγική διαδικασία.
Όλη η διαδικασία θα πραγματοποιείται εντός βιομηχανικού κτιρίου. Εναλλακτικά και αναλόγως του τύπου του εναλλακτικού καυσίμου, αυτό μπορεί να εκφορτωθεί στην κλειστή αποθήκη που χρησιμοποιούνταν ήδη για την προσωρινή αποθήκευση της βιομάζας. Στη συνέχεια μείγμα βιομάζας και εναλλακτικού καυσίμου (50 – 50) οδηγείται σε shredder (τεμαχιστή) και μετά στον προασβεστοποιητή.
Στο εργοστάσιο λειτουργούν μια σειρά από αυτοματισμούς που ελέγχουν τη χρήση των εναλλακτικών καυσίμων έτσι ώστε να τηρούνται οι σχετικοί όροι που περιλαμβάνονται στους περιβαλλοντικούς όρους.
Οι αυτοματισμοί αυτοί δεν επιτρέπουν τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων κατά την εκκίνηση της παραγωγής και διακόπτουν την τροφοδοσία σε περίπτωση που η θερμοκρασία μειωθεί κάτω από τους 850oC. Επιπλέον, η τροφοδοσία με μη συμβατικά καύσιμα διακόπτεται αυτόματα αν παρατηρηθεί υπέρβαση των οριακών τιμών εκπομπής που τίθενται στους περιβαλλοντικούς όρους. Συνολικά, το 2015 χρησιμοποιήθηκαν 7.386 τόνοι εναλλακτικού καυσίμου με μέση θερμογόνο δύναμη 18,2 GJ/tn. Κατά τη διαδικασία δεν παρουσιάστηκαν περιβαλλοντικά ή λειτουργικά προβλήματα. Σημειώνεται ότι σε κάθε παραλαμβανόμενο φορτηγό εναλλακτικού καυσίμου γίνεται δειγματοληψία μέσω ειδικά σχεδιασμένου δειγματολήπτη (σε σύνθετο δείγμα 100 τόνων από τα παραπάνω δείγματα πραγματοποιείται από το εργοστάσιο μέτρηση θερμογόνου και χλωρίου. Το αντίστοιχο μηνιαίο σύνθετο δείγμα αποστέλλεται σε εργαστήριο διαπιστευμένο με EN ISO 17025 για αναλύσεις υδραργύρου και χλωριώντων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το