Τοπικά

Αυξημένες τιμές χλωριόντων στο νερό ύδρευσης των δυο Βιομηχανικών Περιοχών Βόλου

Αυξημένες τιμές των χλωριόντων στο νερό της Α΄ ΒΙΠΕ και Β΄ ΒΙΠΕ, έδειξαν τα αποτελέσματα των αναλύσεων δειγμάτων που ελήφθησαν στις 13 και 19/12/2016 και κοινοποιήθηκαν στη ΔΕΥΑΜΒ στις 20/12/2016. Συγκεκριμένα, οι τιμές των χλωριόντων ανήλθαν στα 298 mg/l στην Α΄ ΒΙΠΕ και 300 mg/l στη Β΄ ΒΙΠΕ (παραμετρική τιμή 250 mg/l) αντίστοιχα. Οι αυξημένες τιμές αποδίδονται στη μειωμένη παραγωγή νερού από τις πηγές και στην αύξηση της συμμετοχής νερού γεωτρήσεων.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ΔΕΥΑΜΒ, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας δεν προτείνεται κατευθυντήρια τιμή για τα χλωριούχα στο πόσιμο νερό που να βασίζεται σε κριτήρια υγείας. Για το λόγο αυτό σύμφωνα με την οδηγία 98/83/ΕΚκαι την Εθνική Νομοθεσία, ορίζεται μόνο ενδεικτική παράμετρος των χλωριούχων. Για τα αποτελέσματα έχει ενημερωθεί η Διεύθυνση Υγείας, ενώ έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης.
Μετά τα παραπάνω παρακαλούνται οι καταναλωτές να συμβάλλουν στην εξοικονόμηση νερού ώστε να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή επάρκεια και ποιότητα νερού.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το