Τοπικά

Το «Αχιλλοπούλειο» αναβαθμίζεται με εξοπλισμό 3.600.000 ευρώ

Στα 3.600.000 ευρώ ανέρχεται το ποσό που το Νοσοκομείο Βόλου εδώ και ενάμιση χρόνο μπόρεσε και εξασφάλισε, μέσα από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, αλλά και δωρεές για την αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του και τη βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας περίθαλψης.
Η αξιοποίηση των πόρων αγγίζει πολύ υψηλά επίπεδα, σε βαθμό μάλιστα που το υπουργείο Υγείας έκανε ειδική μνεία για τη διοίκηση του Νοσοκομείου, που δεν άφησε ευρώ, το οποίο δεν απορρόφησε.

Σε λίγους μήνες το «Αχιλλοπούλειο» θα διαθέτει μαγνητικό τομογράφο, ψηφιακό χειρουργείο, ακτινολογικό μηχάνημα, στεφανιογράφο με αιμοδυναμικό εργαστήριο, ολοκληρώνοντας έτσι την μεγάλη εικόνα ως ένα σύγχρονο δευτεροβάθμιο Νοσοκομείο. Μάλιστα αυτή η προοπτική δημιουργεί ευκαιρίες και για νέα τμήματα, αλλά και καλύτερες υπηρεσίες.
«Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι, αν μπορούμε μέσα στην κρίση, να δημιουργήσουμε ανάπτυξη. Τελικά αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε -και το πιστεύω- με πολλή δουλειά, όραμα και καλό σχεδιασμό», τονίζει ο διοικητής του Νοσοκομείου Μ. Δραμητινός και προσθέτει πως «έχουμε καλούς υπαλλήλους, που μας βοηθούν και μπορούμε να προχωρούμε μπροστά. Έτσι αξιοποιήσαμε όλες τις δυνατότητες για χρηματοδότηση, όπως για το ΕΣΠΑ του 2014-2020, για έξτρα χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ που εμείς τις ανακαλύψαμε και τις αξιοποιήσαμε, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, συν έκτακτη χρηματοδότηση από το υπουργείο».
Και προσθέτει πως «από τα 3.600.000 ευρώ τα 3.100.000 προέρχονται από το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τα άλλα 500.000 ευρώ από δωρεές, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της δράσης μας. Με τον νέο εξοπλισμό ανοίγουμε νέα τμήματα, δημιουργούμε ανάπτυξη και παράλληλα μπορούμε να διεκδικήσουμε προσωπικό και άλλες υποδομές», αναφέρει ο διοικητής, προσθέτοντας πως «τα έργα με τον εξοπλισμό είναι σε διάφορα στάδια ωρίμανσης και όλα τα προχωρούμε».

Οι δωρεές
Η λίστα του Νοσοκομείου με τις δωρεές το τελευταίο διάστημα είναι μεγάλη. Πιο αναλυτικά περιλαμβάνονται οι δωρεές του ανώνυμου δωρητή για την αγορά έντεκα μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, με εγγύηση τεσσάρων ετών με προϋπολογισμό 105.000 ευρώ, για ένα σύγχρονο υπέρηχο καρδιολογικής χρήσης με κεφαλή ενηλίκων, παίδων και διοισοφάγειο, προϋπολογισμού 65.000 ευρώ, για ένα σύγχρονο θάλαμο νηματικής ροής για επεξεργασία και προετοιμασία κυτταροστατικών φαρμάκων, με προϋπολογισμό 9.000 ευρώ, για εξοπλισμό ακτινοπροστασίας για την αίθουσα βηματοδοτών προϋπολογισμού 6.500 ευρώ, για επεμβατικά εργαλεία καρδιολογικής χρήσης προϋπολογισμού 4.000 ευρώ, για πέντε ηλεκτροκαρδιογράφους τελευταίας τεχνολογίας δώδεκα καναλίων, με τρία χρόνια εγγύηση, προϋπολογισμού 10.000 ευρώ, για δύο μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων με καπνογραφία, προϋπολογισμού 10.500 ευρώ, για ένα σταθμό ανάλυσης holder ρυθμού με τρία καταγραφικά 48ωρων, προϋπολογισμού 7.500 ευρώ, για έναν φορητό υπέρηχο ενδοκρινολογικής και ουρολογικής χρήσης με δύο ηχοβολές κεφαλές 16.000 ευρώ, για δύο αναδευτήρες ζυγούς 6.200 ευρώ, για ένα σύγχρονο αυτόματο διαθλασόμετρο και ένα κερατόμετρο 10.000 ευρώ, για ένα διαφίσκο απινιδωτή με εξωτερική βηματοδότηση και μόνιτορ για την αίθουσα των βηματοδοτήσεων 7.000 ευρώ.
Επίσης από τον κ. Χαράλαμπο Τσιμά έγινε δωρεά της επέκτασης και ανακαίνισης της πτέρυγας της Ογκολογικής Κλινικής.
Από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών «ΕΒΟΛ» έγιναν τρεις δωρεές, η μία ενός σύγχρονου ασθενοφόρου πλήρως εξοπλισμένου, προϋπολογισμού 70.000 ευρώ, η δεύτερη ενός συστήματος λιθοτριψίας με λέιζερ, προϋπολογισμού 60.000 ευρώ και η τρίτη ενός εξοπλισμού ακτινοπροστασίας για την αίθουσα βηματοδοτήσεων, προϋπολογισμού 2.500 ευρώ.
Ακόμη η Εθνική Τράπεζα δώρισε μια οδοντιατρική έδρα, προϋπολογισμού 17.500 ευρώ και η ALPHA Bank δώρισε δύο φορεία-εξεταστικές κλίνες, τροχήλατα, με προϋπολογισμό 5.000 ευρώ.

Τα έργα μέσω ΕΣΠΑ
Μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι ήδη σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής χειρουργικής αίθουσας (λαπαροσκοπικό χειρουργείο) προϋπολογισμού 470.000 ευρώ και ενός ψηφιακού ακτινολογικού προϋπολογισμού 250.000 ευρώ.
Επίσης έχει ενταχθεί στην 1η πρόσκληση της ΕΥΔΕΠ Θεσσαλίας ένα σύστημα υπερηχοτομογραφίας ακτινολογικής χρήσης της υψηλότερης διακριτικής ευχέρειας και διαγνωστικής απεικόνισης προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.
Ακόμη υποβλήθηκαν ως αιτήματα στη 2η πρόσκληση τα χειρουργικά εργαλεία ορθοπαιδικής και χειρουργικής αξίας 250.000 ευρώ και 100.000 ευρώ αντίστοιχα, η προμήθεια και εγκατάσταση αιμοδυναμικού εργαστηρίου για την καρδιολογική που περιλαμβάνει στεφανιογράφο, εξεταστική τράπεζα, μόνιτορ αιμοδυναμικών παραμέτρων και άλλα προϋπολογισμού 650.000 ευρώ, καθώς και ακτινοδιαπερατή επεμβατική τράπεζα, προϋπολογισμού 40.000 ευρώ.
Επίσης εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η προμήθεια μαγνητικού τομογράφου, προϋπολογισμού 900.000 ευρώ, είναι σε αναμονή για έγκριση σκοπιμότητας από το υπουργείο Υγείας η αντικατάσταση πέντε αναισθησιολογικών συγκροτημάτων, με προϋπολογισμό 225.000 ευρώ και με απευθείας χρηματοδότηση θα γίνει η προμήθεια πέντε αναπνευστήρων για την ΜΕΘ, προϋπολογισμού 120.000 ευρώ, σταθμού επεξεργασίας ιστολογικών παρασκευασμάτων για το παθολογοανατομικό, προϋπολογισμού 27.000 ευρώ και ενδοσκοπικού εξοπλισμού για το γαστρεντερολογικό, προϋπολογισμού 50.000 ευρώ.

Οικολογικό Νοσοκομείο
«Και το 2018 συνεχίζουμε στην λογική της διεκδίκησης και δεν καθόμαστε στις δάφνες μας», επισημαίνει ο κ. Δραμητινός και συμπληρώνει πως «στόχος είναι η άντληση 700.000 ευρώ από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων και 200.000 ευρώ από την αποζημίωση της Siemens».
Με το ΠΔΕ του 2018 το Νοσοκομείο εισέρχεται σε ένα άλλο επίπεδο, που είναι η αναβάθμιση των υποδομών του. «Στοχεύουμε στην ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου μέσω της ηλιοθερμίας, ώστε να έχουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και παράλληλα να εξοικονομήσουμε πόρους. Με την ηλιοθερμία θα ζεσταίνουμε το νερό, που χρησιμοποιεί το Νοσοκομείο από τον ήλιο. Πιστεύω πως μετά και την τρέχουσα χρονιά, δεν θα αφήσουμε το Νοσοκομείο, που να του λείπει κάτι σε εξοπλισμό, το οποίο να παραπέμπει σε δευτεροβάθμιο Νοσοκομείο», επισημαίνει ο διοικητής.
Ειδικότερα για το ΠΔΕ του 2018 είναι προς αξιολόγηση ο εξής εξοπλισμός: 120.000 ευρώ για ηλιοθερμία ζεστού νερού χρήσης, 150.000 ευρώ για ολοκληρωμένο σύστημα και κεντρικό σταθμό παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων ασθενών-Οκτώ κρεβάτια συν έξι τηλεμετρίες και εννιά μόνιτορ, 58.500 ευρώ για προμήθεια και εγκατάσταση ατμογεννήτριας οριζόντιας παραγωγής ατμού 2000 kgr/h μαζί με καυστήρα, 40.000 ευρώ για σύστημα αναβάθμισης αποθηκευτικού χώρου και έκδοσης στατιστικών, 25.000 ευρώ για εργαλεία νευροχειρουργικής, 31.000 ευρώ για επεμβατικό ενδοσκόπιο στο γαστρεντερολογικό, 97.500 ευρώ για προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συστοιχίας μονάδων θέρμανσης με επιδαπέδιους λέβητες φυσικού αερίου, 90.000 ευρώ για οπτική τομογραφία συνοχής-αγγειογραφία (OCT-A), 25.000 ευρώ για πλατφόρμα αιμοδυναμικής παρακολούθησης, 15.500 ευρώ για προμήθεια και εγκατάσταση θερμοδοχείου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το