Οικονομία

Airbnb: Έρχονται νέοι κανόνες λειτουργείας – Όλα όσα αλλάζουν

«Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι μέρος του τουριστικού μας προϊόντος», δήλωσε σε παρέμβαση του ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας.

Όπως είπε, «για την εύρυθμη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού, αλλά και για την εύρυθμή λειτουργία των αστικών μας κέντρων η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα πλαίσιο για την αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων».

Το πλαίσιο αυτό θα διαχωρίζει αυτούς οι οποίοι εκμισθώνουν μαζικά ακίνητα έναντι της πλειοψηφίας που εκμισθώνουν ένα ή δύο ακίνητα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι νέοι κανόνες θα βελτιώσουν τη συλλογή και την ανταλλαγή δεδομένων από τους οικοδεσπότες και τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Αυτό, με τη σειρά του, θα ενημερώνει για αποτελεσματικές και αναλογικές τοπικές πολιτικές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών που σχετίζονται με τον τομέα της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

«Οι νέοι προτεινόμενοι κανόνες θα συμβάλουν στη βελτίωση της διαφάνειας όσον αφορά τον εντοπισμό και τη δραστηριότητα των οικοδεσποτών βραχυχρόνιων καταλυμάτων, καθώς και τους κανόνες που πρέπει να τηρούν, και θα διευκολύνουν την εγγραφή των οικοδεσποτών. Θα αντιμετωπίσουν επίσης τον σημερινό κατακερματισμό στον τρόπο με τον οποίο οι διαδικτυακές πλατφόρμες μοιράζονται τα δεδομένα και, τελικά, θα συμβάλλουν στην πρόληψη των παράνομων καταχωρήσεων. Συνολικά, αυτό θα συμβάλει σε ένα πιο βιώσιμο τουριστικό οικοσύστημα και θα υποστηρίξει την ψηφιακή μετάβασή του», τονίζεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν.

Το νέο προτεινόμενο πλαίσιο της Κομισιόν

  • Εναρμονίζει τις απαιτήσεις καταχώρησης για τους οικοδεσπότες και τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης που διαθέτουν, όταν εισάγονται από τις εθνικές αρχές: τα συστήματα καταχώρισης θα πρέπει να είναι πλήρως επιγραμμικά και φιλικά προς τον χρήστη. Θα πρέπει να απαιτείται ένα παρόμοιο σύνολο σχετικών πληροφοριών για τους οικοδεσπότες και τα ακίνητά τους, δηλαδή το «ποιος», το «τι» και το «πού». Κατά την ολοκλήρωση της εγγραφής, οι οικοδεσπότες θα πρέπει να λαμβάνουν έναν μοναδικό αριθμό εγγραφής.
  • Αποσαφηνίζει τους κανόνες που διασφαλίζουν την εμφάνιση και τον έλεγχο των αριθμών καταχώρισης: οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα πρέπει να διευκολύνουν τους οικοδεσπότες να εμφανίζουν τους αριθμούς καταχώρισης στις πλατφόρμες τους. Θα πρέπει επίσης να ελέγχουν τυχαία αν οι οικοδεσπότες εγγράφονται και εμφανίζουν τους σωστούς αριθμούς. Οι δημόσιες αρχές θα μπορούν να αναστέλλουν τους αριθμούς καταχώρισης και να ζητούν από τις πλατφόρμες να διαγράφουν τους μη συμμορφούμενους οικοδεσπότες.
  • Εξορθολογίζει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαδικτυακών πλατφορμών και δημόσιων αρχών: οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα πρέπει να ανταλλάσσουν με τις δημόσιες αρχές, μία φορά τον μήνα, με αυτοματοποιημένο τρόπο, δεδομένα σχετικά με τον αριθμό των διανυκτερεύσεων και των επισκεπτών. Για τις μικρές και τις πολύ μικρές πλατφόρμες προβλέπονται ελαφρύτερες δυνατότητες υποβολής εκθέσεων. Οι δημόσιες αρχές θα μπορούν να λαμβάνουν τα δεδομένα αυτά μέσω εθνικών «ενιαίων ψηφιακών σημείων εισόδου». Αυτό θα στηρίξει τη χάραξη στοχευμένης πολιτικής.
  • Επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων, σε συγκεντρωτική μορφή: τα δεδομένα που παράγονται στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης θα συμβάλλουν, σε συγκεντρωτική μορφή, στις τουριστικές στατιστικές που παράγει η Eurostat και θα τροφοδοτήσουν τον επερχόμενο ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για τον τουρισμό. Οι πληροφορίες αυτές θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών που σχετίζονται με τον τουρισμό.
  • Θεσπίζει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο εφαρμογής: Τα κράτη-μέλη θα παρακολουθούν την εφαρμογή αυτού του πλαισίου διαφάνειας και θα θεσπίσουν τις σχετικές κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του παρόντος κανονισμού.

Η πρόταση της Επιτροπής θα συζητηθεί εν όψει της έγκρισής της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Μετά την έγκρισή της και την έναρξη ισχύος της, τα κράτη-μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους διετή περίοδο για να δημιουργήσουν τους απαραίτητους μηχανισμούς για την ανταλλαγή δεδομένων.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το