Τοπικά

7.900 νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED σε όλη τη Θεσσαλία – Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας πάνω από 78%

Εντός του 2020 και σε χρόνο ρεκόρ, ολοκληρώνεται το σημαντικό έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΝΕΑ ΤΥΠΟΥ LED ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», με αντικείμενο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του οδοφωτισμού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέσω της αντικατάστασης των συμβατικών φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά σώματα σύγχρονης τεχνολογίας LED.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η πρώτη Περιφέρεια στη χώρα που σχεδίασε, δημοπράτησε και ολοκληρώνει ένα καινοτόμο πρόγραμμα για την αντικατάσταση του ενεργοβόρου φωτισμού σε όλο το οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς της, με νέα σύγχρονα φωτιστικά σώματα τύπου LED» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Είναι ένα έργο με βαθύ περιβαλλοντικό αποτύπωμα που μειώνει κατά 78% την κατανάλωση ενέργειας αλλά και το κόστος συντήρησης γιατί η διάρκεια ζωής των φωτιστικών LED είναι μεγαλύτερη. Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και μαζί με το πρόγραμμα της ενεργειακής αναβάθμισης 54 συνολικά δημοσίων κτιρίων στην Θεσσαλία, που σχεδίασε η Περιφέρεια και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020, έχουν επιλεγεί στα 200 καλύτερα «πράσινα» έργα του Green Deal της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ευρωπαϊκού προγράμματος «Πράσινη Συμφωνία με Τοπική Δράση». Είναι ένα έργο ανθρώπινο που ενισχύει την ασφάλεια στην μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων. Αλλάζουμε την εικόνα και τις συνθήκες στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας. Μειώνουμε το αποτύπωμα του διοξειδίου του άνθρακα κατά 10.800 τόνους CO2 ετησίως και εξοικονομούμε σε 12 χρόνια 24 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία μπορούμε να επενδύσουμε σε άλλα χρήσιμα έργα» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

7.900 σύγχρονα φωτιστικά LED
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ήδη αποκομίζει τα οφέλη ενός έργου υψηλού δημόσιου συμφέροντος λόγω τόσο της μεγάλης εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται, όσο και της βελτίωσης του οδοφωτισμού και της αύξησης ασφάλειας κατά την κίνηση των διερχόμενων οχημάτων στο οδικό δίκτυο των τεσσάρων νομών της.
Η σύμβαση με την Ανάδοχο Κοινοπραξία GLOBSOLIS υπογράφηκε στις 30.04.2020 με διάρκεια 12 μήνες. Το έργο, προϋπολογισμού 5.000.000€, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Δεκεμβρίου 2020, 5 μήνες νωρίτερα από το συμβατικό χρόνο περαίωσης. Το οικονομικό όφελος από την ταχύτερη ολοκλήρωση είναι περίπου 400.000€!
Το αντικείμενο της Σύμβασης περιλάμβανε:
• Την προμήθεια και εγκατάσταση 7.900 νέων σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων, τεχνολογίας LED τα οποία έχουν εγκατασταθεί στις Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων.
• Την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος Τηλελελέγχου – Τηλεδιαχείρισης & Προληπτικής συντήρησης, το οποίο διαθέτει διευρυμένες δυνατότητες παρακολούθησης και συλλογής δεδομένων λειτουργίας του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, για τον εντοπισμό βλαβών και την οργάνωση και δρομολόγηση προληπτικής ή επεμβατικής συντήρησης, καθώς και με δυνατότητες διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα.

Προδιαγραφές
Τα νέα εγκατεστημένα φωτιστικά LED του κατασκευαστικού οίκου GlobiLED υπερκαλύπτουν τις πολύ αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές και πιστοποιήσεις ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας που είχαν τεθεί κατά την διαγωνιστική διαδικασία (πιστοποιημένα κατά ENEC, IP66, IK10 κ.α.). Διαθέτουν τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά χαρακτηριστικά (πηγές Led υψηλής απόδοσης και Διάρκειας ζωής που ξεπερνά τις 100.000h, δυνατότητα διασύνδεσης μέσω υποδοχής ΝΕΜΑ Socket 7pin κ.α.), τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας (πολύ μεγάλο εύρος τάσης εισόδου και επιπρόσθετη προστασία από υπερτάσεις επιπέδου 10ΚV κ.α.), καθώς και πολλαπλές δυνατότητες προσαρμογής στις εκάστοτε ανάγκες φωτισμού (εφαρμογή ποικιλίας κατευθυντικών δεσμών φωτός, κ.α.).

Οφέλη
Με την αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών με νέα φωτιστικά σώματα τύπου led η Περιφέρεια Θεσσαλίας επιτυγχάνει εξοικονόμηση στην ετήσια κατανάλωση ενέργειας μεγαλύτερη των 9.400.000 kwh με το ποσοστό της ετήσιας εξοικονόμησης Ενέργειας να ξεπερνά το 78,00% και παράλληλο ετήσιο οικονομικό όφελος 1.000.000 €. Τα περιβαλλοντικά οφέλη μεταφράζονται σε ετήσια μείωση κατά 10.800 τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
Ο Ανάδοχος θα έχει εγγυητική ευθύνη για την καλή λειτουργία των φωτιστικών για 12 έτη διασφαλίζοντας ότι ο οδοφωτισμός θα λειτουργεί για όλη την διάρκεια της προσφερόμενης εγγύησης, χωρίς κανένα κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή (πλην περιπτώσεων βανδαλισμών και ανωτέρας βίας). Το όφελος που προκύπτει από την παραπάνω εγγύηση καλής λειτουργίας για την Περιφέρεια Θεσσαλίας λόγω της συντήρησης πλέον του δικτύου οδοφωτισμού από τον ανάδοχο ανέρχεται σε 1.000.000 € ετησίως.

Το συνολικό οικονομικό όφελος αθροίζοντας τα οφέλη από την μείωση της κατανάλωσης και την συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού για τα 12 έτη της εγγύησης καλής λειτουργίας ανέρχεται στο ποσό των 24.000.000 €.
Τα εντυπωσιακά οφέλη από το νέο έργο δεν περιορίζονται μόνο στην αναβάθμιση του δικτύου με νέο σύγχρονο εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών, στην πολύ μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, και την ανάλογη μεγάλη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και στην αισθητή βελτίωση των συνθηκών Φωτισμού. Στα πλαίσια της εκπόνησης της Μελέτης εφαρμογής της Σύμβασης, εφαρμόστηκε μια αναλυτική διαδικασία εναρμόνισης των επιπέδων φωτισμού με το Ισχύον Ευρωπαϊκό πρότυπο (ΕΝ13201) μέσω της πραγματοποίηση Φωτοτεχνικών μελετών στο σύνολο των οδικών τμημάτων της περιοχής παρέμβασης, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη των αυξημένων ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της Περιφέρειας.

Όλα τα δεδομένα αυτής της αναλυτικής «χαρτογράφησης» των οδικών τμημάτων της περιοχής παρέμβασης ως προς τις βασικές ανάγκες φωτισμού τους, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων χρήσης και την υφιστάμενη χωροθέτηση και διαστασιολόγηση του δικτύου οδοφωτισμού, εντάχθηκαν στη βάση δεδομένων του νέου συστήματος τηλεδιαχείρισης για να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο μελέτης και σχεδιασμού για τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις στα πλαίσια της σύμβασης, αλλά και για περαιτέρω βελτιωτικές παρεμβάσεις στο μέλλον. Η συγκεκριμένη βάση δεδομένων θα μπορεί να εμπλουτίζεται συνεχώς και να αξιοποιείται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων συμπληρωματικών έργων βελτιστοποίησης ή και επέκτασης του υπάρχοντος δικτύου οδοφωτισμού, με μόνιμο στόχο κάθε οδικό τμήμα της περιοχής παρέμβασης να φωτίζεται όσο, όταν και όπου χρειάζεται.

Επίσης, παράλληλα με την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, πραγματοποιήθηκε σημαντικός εξορθολογισμός του συστήματος λειτουργίας, καθώς διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
• δολιοφθορές, όπως κομμένα καλώδια, αφαίρεση ηλεκτρικών πινάκων και μετρητών ρεύματος οι οποίες αποκαταστάθηκαν άμεσα.
• παράνομες συνδέσεις προς άγνωστες καταναλώσεις, παρατυπίες οι οποίες με την παρέμβαση της επίβλεψης και των αρμόδιων υπηρεσιών αποκαταστάθηκαν επιτυχώς.
Πλέον χάρη στο νέο σύστημα τηλεδιαχείρισης η παρακολούθηση της λειτουργίας του δικτύου θα συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο, οι βλάβες θα αναγνωρίζονται και θα δρομολογούνται άμεσα και εντός 72 ωρών, οι διορθωτικές επεμβάσεις.
Πρόκειται για ένα έργο με σημαντική προστιθέμενη αξία για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία θα είναι η πρώτη Περιφέρεια της Ελλάδας, που ολοκληρώνει την αναβάθμιση του οδοφωτισμού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς της και μάλιστα σε τόσο σύντομο χρονοδιάγραμμα.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το