Τοπικά

60 καμπίνες τηλεπικοινωνιακού δικτύου οπτικών ινών στον Δήμο Βόλου

Συνολικά 60 καμπίνες σε όλο τον Βόλο θα τοποθετήσει η Vodafone. Πρόκειται για εγκατάσταση υπαίθριων καμπινών μονάδων οπτικού δικτύου εντός των ορίων του Δήμου Βόλου.
Η εγκατάσταση των υπαίθριων καμπινών εντάσσεται στο πλαίσιο της δημιουργίας ιδιόκτητης δικτυακής υποδομής τηλεπικοινωνιακού δικτύου οπτικών ινών και χαλκού για την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και γρήγορου internet.
Το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εκσκαφή και αποκατάσταση σκαμμάτων δικτύου οπτικής ίνας, κατασκευή φρεατίων και τοποθέτηση υπαίθριων μονάδων (καμπινών).
Για την τοποθέτηση των καμπινών θα εκτελεσθούν οι ακόλουθες εργασίες:
Απομάκρυνση πλακών πεζοδρομίου, εκσκαφή πεζοδρομίου για τη θεμελίωση της καμπίνας, κατασκευή βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα, τοποθέτηση της καμπίνας στη βάση, αποκατάσταση του πεζοδρομίου με επαναφορά στην πρότερη κατάσταση.
Ανάδοχος του έργου έχει αναλάβει η εταιρεία EDIL Τεχνική Βιομηχανική ΑΤΕΒΕ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το