Ελλάδα

571 γραμματείς, δακτυλογράφοι, χειριστές Η/Υ και διοικητικοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 571 προσλήψεις τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς των υπουργείων Δικαιοσύνης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Παιδείας και Εσωτερικών δημοσιεύτηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Στην προκήρυξη 2ΕΓ/2016 καλούνται όσοι υποψήφιοι έλαβαν στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ έτους 1998 βαθμολογία ίση ή ανώτερη της καθορισμένης βάσης των κλάδων της κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3320/2005 να υποβάλουν Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για τις ειδικότητες:

 
• Δακτυλογράφων – Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Γραμματέων Δακτυλογράφων και
• Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικών Γραμματέων, Διοικητικού – Οικονομικού.
Οι ενδιαφερόμενοι για την προκήρυξη θα πρέπει να εξετάσουν πρώτα αν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και κατόπιν με βάση την κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην οποία είχαν συμμετάσχει στην 8/1997 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ ανατρέχουν στον Πίνακα Κατανομής Θέσεων της νέας προκήρυξης και επιλέγουν τον αριθμό των θέσεων που μπορούν να επιδιώξουν. Για τη συμμετοχή τους στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν έως τις 25 Οκτωβρίου την αίτησή τους ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 2ΕΓ/2016, T.Θ. 14308, Αθήνα, Τ.Κ. 115.10.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το