Τοπικά

300 εγκαταλειμμένα οχήματα θα εκποιήσει ο Δήμος Βόλου

 

300 περίπου εγκαταλειμμένα οχήματα που θα περισυλλεγούν από σημεία του διευρυμένου Δήμου με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ.(Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής), θα εκποιήσει ο Δήμος Βόλου. Σχετική απόφαση για την υλοποίηση πλειοδοτικού διαγωνισμού έλαβε στη χθεσινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός θα ανέλθει στις 13.500 ευρώ.
Τα προς εκποίηση εγκαταλειμμένα οχήματα που προορίζονται για περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και διάθεση σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΤΚΖ, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται βάσει του Π.Δ. 116/04 και δεν έχει εντοπιστεί ο κάτοχός τους. Τα οχήματα αυτά ο ανάδοχος τα περισυλλέγει, μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας Καθαριότητας, με δικά του μέσα και τα φυλάσσει σε δικό του φυλασσόμενο χώρο για τουλάχιστον 20 ημέρες. Για κάθε τέτοιο όχημα ο ανάδοχος οφείλει να καταβάλλει στον Δήμο το ποσό των 45 ευρώ τουλάχιστον.
Στο χρονικό διάστημα των 20 ημερών που φυλάσσεται το όχημα ο ιδιοκτήτης μπορεί εφόσον το επιθυμεί να το πάρει πίσω με δικά του μέσα, αφού καταβάλει το ποσό των 100 ευρώ για έξοδα μεταφοράς και φύλαξης και αφού υποβάλλει ακριβές αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης προς την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ., περί του χώρου όπου θα τοποθετηθεί το όχημα που δε διαθέτει πινακίδες κυκλοφορίας.
Σε περίπτωση τμημάτων οχημάτων, μηχανημάτων, φορτηγών και δικύκλων η ελάχιστη τιμή ορίζεται στα 0,17€/κιλό τουλάχιστον. Η δημοπρασία θα γίνει την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου, στο Δημαρχείο Βόλου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Η δημοπρασία θα γίνει τουλάχιστον ανά 5 ευρώ για τα οχήματα και ανά 0,01€ για τα τμήματα οχημάτων επί πλέον της τελευταίας προσφοράς.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το