Τοπικά

250 επιχειρήσεις στο «ιατρείο» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Στο στάδιο της πιλοτικής της εφαρμογής βρίσκεται η ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία δημιουργείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με στόχο την παροχή συμβουλών σε μικρές επιχειρήσεις. Ήδη στις 250 ανέρχονται οι επιχειρήσεις που συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο και είναι από τις πρώτες που θα αξιοποιήσουν μια πολύ χρήσιμη εφαρμογή, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος με τον τίτλο «Ιατρείο Μικρών Επιχειρήσεων-ΙΜΕ». Ένας τίτλος καθόλου τυχαίος, αφού μέσα από την πλατφόρμα γίνεται διάγνωση των προβλημάτων των μικρών επιχειρήσεων και ακολουθεί η θεραπεία μέσα από συμβουλές.

Όπως τονίζεται από το Πανεπιστήμιο, το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και έχει τριετή διάρκεια με συνολικό προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ, από τα οποία 870.000 ευρώ είναι δημόσια δαπάνη και 130.000 ευρώ ιδιωτική συμμετοχή. Σκοπός του «Ιατρείου» είναι η παροχή μιας web-based, online υπηρεσίας υποστήριξης μικρών επιχειρήσεων, κυρίως στην περιφέρεια, για την αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων λειτουργίας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, η κάθε μικρή επιχείρηση θα έχει πρόσβαση σε μια ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία θα της παρέχει επιχειρηματικές συμβουλές και οδηγίες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, οι οποίες σε σημαντικό βαθμό είναι δωρεάν. Φορείς υλοποίησης του έργου είναι τρία Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η εταιρεία με ειδίκευση στην επιχειρηματική συμβουλευτική Grant Thornton Α.Ε. Τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που συμμετέχουν, είναι το Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ), το Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) και Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ).

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Γιώργος Πετράκος ανέφερε πως «στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που θα βοηθά τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να απευθυνθούν σε συμβούλους, να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις για το μέλλον τους. Έτσι δημιουργείται μια πλατφόρμα, στην οποία θα μπορεί να εισέρχεται η επιχείρηση, να συμπληρώνει κάποια στοιχεία και στη συνέχεια να λαμβάνει πληροφορίες για διάφορα θέματα, όπως για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της, πώς στέκεται η ίδια στον χώρο του ανταγωνισμού σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις, αλλά και ποιες δράσεις μπορεί να αναλάβει, ώστε να βελτιώσει την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητά της. Αυτή η προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη τώρα και ουσιαστικά θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πληροφοριακό εργαλείο, μια εφαρμογή, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι επιχειρηματίες δωρεάν ως προς το μεγαλύτερο μέρος για να λάβουν τις καλύτερες αποφάσεις τους».
Ο κ. Πετράκος πρόσθεσε πως «σε όλο αυτό το διάστημα η ομάδα του προγράμματος έχει έρθει σε επικοινωνία με 250 επιχειρήσεις που έχουν συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο και έχουν πει την άποψή τους, ενώ παράλληλα υπάρχουν επαφές και με λογιστές. Παράλληλα είμαστε σε επαφή και με την Grant Thornton, η οποία εξειδικεύεται στον χώρο της παροχής συμβουλών και είναι μία από τις μεγαλύτερες στον κλάδο. Η πλατφόρμα αυτή την περίοδο λειτουργεί πιλοτικά. Όταν ξεκινήσει και επίσημα η λειτουργία της ο κάθε επιχειρηματίας θα μπορεί σε ελάχιστο χρόνο να λαμβάνει μια πρώτη πληροφόρηση σε ποιο σημείο βρίσκεται η επιχείρησή του σε κρίσιμους τομείς σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις στην περιοχή του και ευρύτερα. Έτσι θα γνωρίζει κατά πόσο η όλη του προσπάθεια αποδίδει και τι μπορεί να κάνει για να προχωρήσει. Το πρόγραμμα έχει τίτλο «ιατρείο μικρών επιχειρήσεων», γιατί και εδώ κάνουμε ιατρική στις επιχειρήσεις με τη διάγνωση του προβλήματος και την παροχή βοήθειας».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το