Τοπικά

25 κοιμητήρια μετρά ο ενιαίος Δήμος Αλμυρού – Τα παράδοξα του Κανονισμού λειτουργίας “Θ”

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΑΛΜΥΡΟΥ
Τον υπερβολικό αριθμό των 25 κοιμητηρίων μετρά ο ενιαίος Δήμος Αλμυρού, που την Πέμπτη θα εγκρίνει τον κανονισμό της λειτουργίας τους. Ο κανονισμός θέλει να καθιερώσει κανόνες για τη διοίκηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων του Καλλικρατικού Δήμου Αλμυρού, ώστε η κάθε περιοχή να μην έχει αυτόνομη διαχείριση.
Ένα από τα παράδοξα του κανονισμού είναι ότι στα μνημεία των αλλοδαπών, θα γίνεται μετάφραση του ονόματος του νεκρού και στα…ελληνικά.
«Οι επιγραφές των τάφων θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ταφής αλλοδαπών επιτρέπεται η επιγραφή να είναι στη γλώσσα της πατρίδας τους με την προϋπόθεση να είναι και στην ελληνική γλώσσα», αναφέρει ο κανονισμός.
Στο μεταξύ ο δήμος σταματά να χορηγεί οικογενειακούς τάφους, λόγω στενότητας χώρων, ενώ το δεύτερο παράδοξο είναι ότι εν ενεργεία μέλη του δημοτικού συμβουλίου ή των συμβουλίων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Αλμυρού θα ενταφιάζονται δωρεάν.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να μπει τάξη στην αταξία, εντός εργάσιμων ημερών από την έκδοση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου από τον Δήμο (η οποία εκδίδεται εντός 24 ωρών από την πιστοποιημένη ώρα θανάτου από τον ιατρό), οι ενδιαφερόμενοι συγγενείς των νεκρών, ή τα γραφεία τελετών, υποχρεούνται να καταβάλλουν στο Ταμείο του Δήμου το ανάλογο δικαίωμα ταφής. Κατά την πληρωμή του δικαιώματος ταφής η σχετική υπηρεσία του δήμου θα χορηγεί με απόδειξη παραλαβής, ενημερωτικό σημείωμα (έντυπο) στο οποίο θα γίνεται γνωστό ότι θα προβαίνει υποχρεωτικά στην εκταφή του νεκρού μετά την πάροδο πέντε ετών από την ταφή Κατά την πληρωμή του δικαιώματος και επί της απόδειξης παραλαβής του ενημερωτικού εντύπου οι ενδιαφερόμενοι συγγενείς των νεκρών δηλώνουν στην υπηρεσία του Δήμου τα στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέφωνο, διεύθυνση). Σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως με επιστολή, για την τυχόν νέα διεύθυνσή τους. Επιτρέπεται σε περίπτωση που δεν υπάρχει χώρος στο κοιμητήριο του διαμερίσματος που ανήκει ο Δημότης, να ενταφιάζεται σε άλλο κοιμητήριο του Καλλικρατικού Δήμου μετά από απόφαση του Δημάρχου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου.Δεν επιτρέπεται η δημιουργία ξεχωριστής ζώνης ταφής για αλλόθρησκους ή αλλόδοξους. Οι εντός των Κοιμητηρίων χώροι (τάφοι) που παραχωρούνται για την ταφή των νεκρών καθορίζονται, από την υφιστάμενη ρυμοτομία. Γενικά δεν επιτρέπεται το δικαίωμα κατοχύρωσης τάφου για μελλοντική χρήση, (διατήρηση μνημείου μετά την ανακομιδή) λόγω μεγάλης πληρότητας των κοιμητηρίων. Κατ εξαίρεση τούτο μπορεί να επιτραπεί με απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας όπου χωροθετείται το κάθε κοιμητήριο σε περιπτώσεις που ο διαθέσιμος ελεύθερος χώρος το επιτρέπει.
Στην περίπτωση αυτή η κατοχύρωση συνεπάγεται την καταβολή αντιστοίχου τέλους το οποίο δεν επιστρέφεται ούτε διαγράφεται στην περίπτωση ανάκλησης της παραχώρησης μετά τη βεβαίωσή του.
Σε ειδικές περιπτώσεις ενταφιασμού νέων μέχρι 40 ετών επιτρέπεται καθ’ υπέρβαση η διατήρηση του μνημείου πέραν του χρόνου εκταφής κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και με την καταβολή αντιστοίχου τέλους.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φέρετρου με κάλυμμα από γυαλί ή άλλη παρόμοια ανθεκτική ύλη.
Οι τάφοι είναι προσωρινοί, κατά κανόνα πενταετούς ταφής (με δικαίωμα διετούς παράτασης όταν δεν υπάρχει πρόβλημα χωρητικότητας) και θα έχουν διαστάσεις 2,10 μ. μήκος και 1,10 μ. πλάτος για τους ενήλικες, 1,50 μ. μήκος και 0,75 μ. πλάτος για τα παιδιά, γενικό δε βάθος 1,80 μ. περίπου.
Με την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού δεν επιτρέπεται η σύσταση νέων οικογενειακών τάφων λόγω μεγάλης στενότητας χώρου στα υφιστάμενα κοιμητήρια.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το