Τοπικά

24.000 κατασχέσεις σε Βολιώτες από τη ΔΟΥ για ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δημόσιο

Έχει ξεπεράσει κάθε όριο ο αριθμός των οφειλετών του ελληνικού Δημοσίου στη Μαγνησία, γεγονός που καταδεικνύει την βαθιά οικονομική κρίση, που αντιμετωπίζει κυρίως ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας. Σύμφωνα με χθεσινά επίσημα στοιχεία της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Βόλου από την 1η Ιανουαρίου μέχρι χθες είχε γίνει 24.000 ηλεκτρονικές κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών οφειλετών…

«Πλημμύρα» είναι πλέον τα ηλεκτρονικά κατασχετήρια, που αποστέλλει καθημερινά το Δικαστικό Τμήμα της Δ.Ο.Υ. Βόλου και αφορούν στους οφειλέτες του Δημοσίου όλης της Μαγνησίας με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Πρόκειται για οφειλέτες που αγνόησαν τις ειδοποιήσεις για εξόφληση των χρεών ή ένταξή τους σε ρύθμιση, όπως ακριβώς ορίζει ο ΚΕΔΕ (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων), που προβλέπει την κατάσχεση εις χείρας τραπεζών.
Σε καθημερινή βάση το Δικαστικό Τμήμα της Δ.Ο.Υ. Βόλου στέλνει στις τράπεζες περίπου 100 ηλεκτρονικά κατασχετήρια λογαριασμών για πελάτες τους με κόκκινες οφειλές στο Δημόσιο, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η επιχείρηση κατάσχεσης κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων κυρίως για μεγαλοοφειλέτες.
Στελέχη της Δ.Ο.Υ. Βόλου θεωρούν την κατάσχεση απαιτήσεων στα χέρια τρίτων ως το πιο πρόσφορο και αποτελεσματικό μέτρο αναγκαστικής είσπραξης, καθώς γίνεται με πιο γρήγορη διαδικασία, σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο, όπως η κατάσχεση κινητών ή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς για τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης προβλέπει ότι το Δικαστικό Τμήμα της Δ.Ο.Υ. αποστέλλει ηλεκτρονικά κατασχετήρια σε όλες τις τράπεζες, με την εντολή να δεσμευτούν τραπεζικές καταθέσεις, μέχρι του οφειλόμενου ποσού, με την προϋπόθεση βέβαια ότι στον λογαριασμό υπάρχουν καταθέσεις.
Η κάθε τράπεζα είναι υποχρεωμένη αυτομάτως, να ελέγξει τα αρχεία της και να δεσμεύσει οτιδήποτε έχει στην κατοχή του ο πολίτης, το αργότερο μέσα σε δυο ημέρες. Η κατάσχεση ολοκληρώνεται μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την αποστολή του ηλεκτρονικού κατασχετηρίου.
Για οποιοδήποτε ποσό ληξιπρόθεσμης οφειλής προς το Δημόσιο η Εφορία έχει το δικαίωμα, να κατάσχει τα ακόλουθα ποσά, που τυχόν δικαιούται να εισπράξει ο οφειλέτης:
• Από ποσά μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων άνω των 1.000 και έως 1.500 ευρώ τον μήνα επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου ποσοστού 50% επί του τμήματος πάνω από τα 1.000 και μέχρι τα 1.500 ευρώ, ενώ για ποσά άνω των 1.500 ευρώ τον μήνα επιτρέπεται η κατάσχεση του συνόλου του υπερβάλλοντος των 1.500 ευρώ.
• Το 50% οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού βοηθήματος καταβάλλεται περιοδικά στον οφειλέτη, εφόσον αυτό υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση το ποσό που απομένει μετά την κατάσχεση, δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 1.000 ευρώ.
• Το 50% του εφάπαξ που καταβάλλεται από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο, λόγω εξόδου από την υπηρεσία ή το επάγγελμα.
• Έως το 100% των ενοικίων, των οποίων επίκειται η είσπραξη, εφόσον ο οφειλέτης δικαιούται να λαμβάνει τέτοια εισοδήματα.
• Έως το 100% των πάσης φύσεως αποζημιώσεων (π.χ. για ζημιά που υπέστη κάποιο ασφαλισμένο περιουσιακό στοιχείο του κ.λπ.)
• Έως το 100% των πάσης φύσεως εισπράξεων από πωλήσεις προϊόντων ή οποιονδήποτε άλλων πραγμάτων (π.χ. ακινήτων, ΙΧ αυτοκινήτων, σκαφών κ.λπ.).
Οι κατασχέσεις των παραπάνω ποσών γίνονται χωρίς καμία προειδοποίηση του οφειλέτη και πριν από την καταβολή τους στους δικαιούχους-οφειλέτες του Δημοσίου, δηλαδή ενώ τα ποσά αυτά βρίσκονται ακόμη στα χέρια εκείνων που πρόκειται να τα καταβάλουν (στα χέρια τρίτων, δηλαδή στα χέρια των εργοδοτών αν πρόκειται για μισθούς, ή των ασφαλιστικών ταμείων αν πρόκειται για συντάξεις ή άλλες παροχές, ή στα χέρια των ενοικιαστών αν πρόκειται για ενοίκια, ή στα χέρια των αγοραστών αν πρόκειται για ποσά από πωλήσεις κ.λπ.).
Σημειώνεται ότι οι έμποροι και ελεύθεροι επαγγελματίες ζητούν τη θέσπιση του επιχειρηματικού ακατάσχετου λογαριασμού.

Δηλώστε τους λογαριασμούς
σύνταξης-μισθοδοσίας

Η τράπεζα δεν μπορεί να κατασχέσει χρήματα από λογαριασμό σύνταξης ή μισθοδοσίας που έχει υπόλοιπο μικρότερο από 1.500 ευρώ. Όμως, για να μην γίνει η κατάσχεση, θα πρέπει ο καταθέτης, να πάει στην τράπεζα και να δηλώσει πως ο Χ λογαριασμός είναι για την σύνταξή μου ή την μισθοδοσία μου, ή για το κοινωνικό επίδομα-βοήθημα. Μόνο τότε τον «σώζει» από την κατάσχεση.
Σε κοινούς λογαριασμούς δεν κατάσχονται ποσά ώς 3.000 ευρώ και στις δύο περιπτώσεις. Αν τώρα ο ένας από τους δύο οφείλει στην εφορία 300 ευρώ, και η ΔΟΥ ζητήσει κατάσχεση του ποσού από την τράπεζα, η διαδικασία έχει ως εξής: Τα 3.000 ευρώ είναι ακατάσχετα. Τα υπόλοιπα 300 ευρώ διαιρούνται δια του 2 (όσοι οι δικαιούχοι του λογαριασμού) =150 ευρώ. Η τράπεζα λοιπόν, έχει δικαίωμα να κατάσχει μόνο ποσό 150 ευρώ και να το αποδώσει στην εφορία.
Με το άρθρο 20 του νόμου 4161/2013, που ψηφίστηκε τον περασμένο Ιούνιο, καθώς και το άρθρο 31 του ΚΕΔΕ, προβλέπει ρητά, πως ο καταθέτης θα πρέπει να δηλώσει σε ποιόν λογαριασμό πιστώνεται η σύνταξη ή ο μισθός του. Έτσι διασφαλίζει το ακατάσχετο των 1.500 ευρώ για χρέη.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το