Ελλάδα

22.000 φορολογικοί έλεγχοι μέχρι το τέλος του χρόνου

eforia

Σε αναδιάταξη των προτεραιοτήτων του σχεδίου δράσης για τους φορολογικούς ελέγχους μέχρι το τέλος του 2016, βάζοντας στην πρώτη γραμμή τους ελεύθερους επαγγελματίες, φορολογούμενους με επιστροφές φόρου και υποθέσεις με μεγάλο εισπρακτικό ενδιαφέρον, καθώς και εκείνες για τις οποίες εκκρεμεί η έκδοση πράξεων επιβολής φόρων, προχωρά η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Παράλληλα ζητά από τους προϊσταμένους των ελεγκτικών υπηρεσιών να συντάξουν μέσα σε δέκα μέρες νέες λίστες φορολογικών υποθέσεων με στόχο να κλείσει το έτος με 4.000 πλήρεις φορολογικούς ελέγχους και 18.000 μερικούς ελέγχους από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων και τις εφορίες.

Σύμφωνα με την απόφαση του επικεφαλής της ΓΓΔΕ Γ. Πιτσιλή που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η αξιολόγηση των υποθέσεων που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα γίνεται με βάση ένα αυτοματοποιημένο μοντέλο με αντικειμενικά κριτήρια για την ανάλυση, εκτίμηση και εντοπισμό κινδύνων που αφορούν στην απώλεια φορολογικών εσόδων από τη μη διενέργεια αποτελεσματικών φορολογικών ελέγχων.

Κατά προτεραιότητα στο στόχαστρο του ελεγκτικού μηχανισμού μπαίνουν οι ακόλουθες κατηγορίες υποθέσεων:

1. Υποθέσεις οι οποίες αφορούν επιστροφές φόρων με ή χωρίς εντολή. Ειδικώς, οι υποθέσεις ελέγχου που αφορούν σε επιστροφές φόρων προτεραιοποιούνται με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.

2. Υποθέσεις για τις οποίες έχει κοινοποιηθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρων και προσωρινός προσδιορισμός προστίμων.

3. Υποθέσεις που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλή-ρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά, για τις οποίες εκκρεμεί η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου ή και η έκδοση πράξεων.

4. Υποθέσεις για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, έχουν συνταχθεί οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου και εκκρεμεί η έκδοση πράξεων.

5. Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), επικείμενες υπαγωγές στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, σε ανακτήσεις των αφορολόγητων αποθεματικών του άρθρου 169 του Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ Α’ 250/20-12-2012), σε επαναλήψεις διαδικασίας και σε προδικαστικούς ελέγχους.

Η απόφαση
Με βάση την απόφαση, οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών θα πρέπει μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες να συντάξουν λίστες τόσο των υποθέσεων που παίρνουν προτεραιότητα για έλεγχο όσο και αυτών που δεν προτεραιοποιούνται και στη συνέχεια θα πρέπει να σκανάρουν όλες τις υποθέσεις για τις οποίες δρομολογείται ή δεν δρομολογείται έλεγχος και κατά την κρίση τους στη βάση συγκεκριμένων στοιχείων να βγάλουν υποθέσεις από τη μία λίστα και να τις βάλουν στην άλλη.

Οι κινήσεις αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτική βάσιμη και αιτιολογημένη τεκμηρίωση, η οποία μάλιστα θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Ελέγχων και Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών.

Οσον αφορά τη χρονική σειρά η απόφαση ορίζει ότι από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν μία στις δύο να αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας (2011-15).

Πηγή www.ethnos.gr

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το