Ελλάδα

Επιδοτήσεις για πρόσληψη 15.000 ανέργων άνω των 50

assets_LARGE_t_183761_54638303_type13145

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί για τουλάχιστον 9 μήνες σε ιδιωτικές εταιρείες

 Eυκαιρία να δουλέψουν στον ιδιωτικό τομέα για εννέα μήνες (με δυνατότητα παράτασης) θα έχουν 15.000 άνεργοι άνω των 50 ετών. Τους ανέργους θα υποδείξει στις επιχειρήσεις ο ΟΑΕΔ, μέσα από το μητρώο των μακροχρόνια ανέργων που διατηρεί (άρα δεν χρειάζεται η υποβολή αίτησης), ενώ οι εταιρείες που θα προσλάβουν τους ωφελούμενους θα επιδοτηθούν με το 50% του μηνιαίου μισθού και των εργοδοτικών εισφορών και έως 500 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο τον μήνα.

Στο πρόγραμμα που θα προκυρήξει ο ΟΑΕΔ, συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, προστέθηκαν 5.000 ωφελούμενοι, ενώ μειώθηκε ο χρόνος της επιχορήγησης κατά 6 μήνες, σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό του υπουργείου Εργασίας. Επιδίωξη του Οργανισμού είναι να στηριχθούν όσο περισσότεροι άνεργοι από τη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία, που αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα επανένταξης στην αγορά εργασίας, προκειμένου να συμπληρώσει τα απαραίτητα ένσημα για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Οι δικαιούχοι θα έχουν σχέση πλήρους απασχόλησης και ασφαλιστική κάλυψη, ενώ θα μπορούν να εργαστούν για ένα επιπλέον εννιάμηνο (πέραν των αρχικών εννέα μηνών), εφόσον η επιχείρηση τους το ζητήσει. Βασική προϋπόθεση είναι η συμμετέχουσα επιχείρηση να αναλάβει τη δέσμευση να μη μειώσει τις θέσεις εργασίας, ούτε να αλλάξει το καθεστώς απασχόλησης του προσωπικού της σε όλο το διάστημα της επιχορήγησης και για ένα τρίμηνο μετά τη λήξη του προγράμματος.

Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν επιχειρήσεις συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., και γενικά εργοδότες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και κατά το προηγούμενο 12μηνο δεν είχαν προβεί σε μειώσεις προσωπικού. Το πλήθος των εργαζομένων της κάθε επιχείρησης θα υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (αριθμός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που έχουν εργαστεί κατά τη διάρκεια των 12 τελευταίων μηνών) μέσα στις οποίες συνυπολογίζεται και το προσωπικό με σχέση μερικής ή εποχικής απασχόλησης.

Οι εργοδότες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) την αίτηση υπαγωγής που θα αναρτηθεί -εντολή κενής θέσης- ως υπεύθυνη δήλωση.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης, να διαθέτουν συμπληρωμένο Ατομικό Σχέδιο Δράσης και να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ή ομογενείς με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με όσα αναμένεται να ορίσει η Δημόσια Πρόσκληση.

Πηγή www.ethnos.gr

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το