Ελλάδα

Αιτήσεις για 1.445 θέσεις σε έξι διαγωνισμούς

moyseio

Τελευταία ημέρα σήμερα για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν μία από τις 500 θέσεις (με διετή σύμβαση) που έχουν «ανοίξει» στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν 100 ΠΕ Ιατροί και 400 ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτές σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας και των επτά Υγειονομικών Περιφερειών.

Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων στην προκήρυξη θα γίνει με κριτήρια ΑΣΕΠ ενώ για πρώτη φορά συμμετέχει στην επιτροπή αξιολόγησης εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΚΕΕΛΠΝΟ (Αγράφων 3-5, Μαρούσι). Πληροφορίες στο τηλ. 210- 5212854.

24 συμβάσεις στα νησιά
Συμβάσεις έργου με 24 γιατρούς, νοσηλευτές και επιστήμονες υγείας προτίθεται να συνάψει το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Για την άμεση κάλυψη κενών θέσεων σε Γενικά Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας νησιών και στο Εθνικό Κέντρο Αμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ):

Οι συμβαλλόμενοι θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα με σύμβαση έργου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 19/09/2016, με άμεση έναρξη. Οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί αφορούν:

• Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»: έναν Ιατρό, έναν ΤΕ Νοσηλευτή, μία ΤΕ Μαία, έναν Τεχνολόγο Ακτινολόγο και έναν ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό.

• Π.Ε.Δ.Υ. Μυτιλήνης: έναν ΠΕ Ιατρό.

• Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο»: έναν ΠΕ Ιατρό (Νεφρολόγο), έναν ΠΕ Ιατρό (Παθολόγο), έναν Ψυχολόγο, έναν Κοινωνικό Λειτουργό και έναν Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΔΕ Παρασκευαστών-στριών.

• Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Αγιος Παντελεήμων»: έναν ΠΕ Ιατρό (Ιατροδικαστής) και έναν ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό.

• Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν. Κ.Υ. Λέρου: έναν ΠΕ Ιατρό και έναν Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΔΕ Παρασκευαστών-στριών.

• Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου «Το Βουβάλειο»: έναν ΠΕ Ιατρό.

• Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω «Ιπποκράτειον»: έναν ΠΕ Ιατρό και έναν Τεχνολόγο Ακτινολόγο.

• Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου»: έναν ΠΕ Ιατρό, έναν ΤΕ Νοσηλευτή, έναν Τεχνολόγο Ακτινολόγο και έναν Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΔΕ Παρασκευαστών-στριών.

• Τομέας ΕΚΑΒ Ρόδου: 2 ΠΕ Ιατροί. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλεται έως τις 29 Φεβρουαρίου, με συστημένη επιστολή , στη γραμματεία του ΚΕΕΛΠΝΟ στη διεύθυνση Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123. Για περισσότερες πληροφορίες, στο τηλ.: 210-52 12 890.

Πωλητές εκμαγείων

Συμβάσεις επτά ή οκτώ μηνών με 75 άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων, θα συνάψει το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

Οι περισσότερες θέσεις αφορούν τα πωλητήρια που διαχειρίζεται το Ταμείο σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους ανά την επικράτεια.

Η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα φορά: ΠΕ Πληροφορικής 2, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1, ΔΕ Διοικητικών 7, ΔΕ Τεχνιτών Εκμαγείων 4, ΔΕ Πωλητών Εκμαγείων 61.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται έως τις 29 Φεβρουαρίου και απευθύνονται στη διεύθυνση: ΤΑΠΑ, Πανεπιστημίου 57, Τ.Κ. 10564 – Αθήνα, (τηλ.: 210 – 37 22 500).

Διοικητικοί στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής

Είκοσι θέσεις διοικητικού προσωπικού πρόκειται να καλύψει η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών και μέχρι τις 31/11/2016.

Οι θέσεις αφορούν τα νησιά που δέχονται τον κύριο όγκο των μεταναστευτικών ροών και κατανέμονται ως εξής:

Χίος: Μία θέση ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και 3 θέσεις ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Λέσβος: 2 θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και 2 θέσεις ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Κως: μία θέση ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και 2 θέσεις ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Λέρος: 2 θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και 2 θέσεις ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Σάμος: 2 θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και 3 θέσεις ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Για όλες τις κατηγορίες θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι που έχουν αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε διαδικασίες Πρώτης Υποδοχής ή σε Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής. Οι υποψήφιοι με παρόμοια εμπειρία προτάσσονται έναντι ακόμη και εκείνων που αποδεικνύουν εντοπιότητα. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του υπουργείου Εσωτερικών, Λ. Συγγρού 83, Τ.Κ. 11745 Αθήνα. Πληροφορίες στα τηλ. 2109285109, 2109285106, 2109285129

Επιπλέον 37 άτομα θα προσληφθούν για 12 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης) στις ειδικότητες: ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 35, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού μία θέση και ΤΕ Πληροφορικής μία θέση.

Πληροφορίες για τις προθεσμίες στα τηλ.: 210-6988582, 210-6988583.

558 τεχνίτες για 8 μήνες στη ΔΕΗ

313 εποχικοί θα απασχοληθούν στη μονάδα της Πτολεμαΐδας, ενώ 67 υπάλληλοι θα προσληφθούν στο ορυχείο Αμυνταίου

Σε εξέλιξη βρίσκονται τέσσερις προκηρύξεις της ΔΕΗ για την πρόσληψη συνολικά 558 εποχικών υπαλλήλων-τεχνιτών με οκτάμηνες συμβάσεις.

Αναλυτικότερα, με 313 εποχικούς υπαλλήλους θα ενισχύσει η ΔΕΗ τη Μονάδα της Πτολεμαΐδας (Κοζάνη) στις ειδικότητες: ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 4, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός μία θέση, ΠΕ Γεωλόγων 2, ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 2, ΔΕ Μηχανοτεχνίτες 65, ΔΕ Ηλεκτροοξυγονοκολλητές 10, ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων 6, ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων 22, ΔΕ Χειριστών Εκσκαφέων 10, ΔΕ Τεχνιτών Ορυχείων 48, ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών 16, ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων 3, ΔΕ Οδηγών/ Μηχανοδηγών 15, ΔΕ Βοηθών Οδηγών/ Μηχανοδηγών 11, ΔΕ Οδηγών Χωματουργικών Οχημάτων 11, ΔΕ Οδηγών Γεωργικών Ελκυστήρων 2, ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων 3, ΔΕ Ηλεκτρονικοί 3, ΔΕ Χειριστής Μηχ/των Τεχνιτών Έργων Σάρωθρο μία θέση, ΔΕ Τεχνιτών Ορυχείων 32, ΔΕ Βοηθών Χειριστών Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων 40 και ΔΕ Χειριστές Γεωτρυπάνων 6 θέσεις.

Παράλληλα, στο Ορυχείο Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας θα προσληφθούν επιπλέον 67 υπάλληλοι στις ειδικότητες: ΔΕ Μηχανοτεχνίτες 12, ΔΕ Ηλεκτροοξυγονοκολλητές 4, ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων και Φορτωτών) 5, ΔΕ Χειριστών Εκσκαφέων 3, ΔΕ Τεχνιτών Ορυχείων 5, ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες 4, ΔΕ Οδηγών/ Μηχανοδηγών 6, ΔΕ Βοηθών Οδηγών/ Μηχανοδηγών 5, ΔΕ Οδηγών Χωματουργικών Οχημάτων: 2, ΔΕ Τεχνιτών Ορυχείων 9, ΔΕ Βοηθών Χειριστών Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων 9, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός μία θέση, ΠΕ Γεωλόγος μία θέση και ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός μία θέση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως αύριο 24 Φεβρουαρίου, στην διεύθυνση: ΔΕΗ A.E. / Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, 7ο χιλ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης, Τ.Θ. 21, Τ.Κ. 50 200 – Πτολεμαΐδα. Περισσότερες πληροφορίες για τις 545 θέσεις εποχικών υπαλλήλων που προκήρυξε η ΔΕΗ παρέχονται στο τηλέφωνο 24630 – 52437 ή στον δικτυακό τόπο www.dei.gr

ΑΗΣ Καρδιάς – Αγίου Δημητρίου
Με 105 άτομα θα καλύψει τις εποχικές ανάγκες του ο ΑΗΣ Καρδιάς (Κοζάνη), στις ειδικότητες: ΔΕ Μηχανοτεχνίτης 88, ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών -Υποσταθμών 6, ΔΕ Τεχνίτης Συγκολλητής μία θέση και ΔΕ Χειριστές Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων 10 θέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως αύριο στο Διοικητήριο του ΑΗΣ Καρδιάς, 14ο χλμ. Εθν. Οδού Κοζάνης- Πτολεμαΐδας, (τηλ.: 2461055567).

Με 60 τεχνίτες θα ενισχυθεί ο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου στις ειδικότητες: ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών -Υποσταθμών 7, ΔΕ Μηχανοτεχνίτες 35, ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων 11, ΔΕ Τεχνίτης Συγκολλητής μία θέση, ΔΕ Οικοδόμος μία θέση, ΔΕ Υδραυλικοί 2, ΔΕ Ελαιοχρωματιστής μία θέση, ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Αυτοκινήτων μία θέση και ΔΕ Τεχνίτης Ξυλουργός μία θέση.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται έως τις 29 Φεβρουαρίου στη διεύθυνση: ΑΗΣ/Αγίου Δημητρίου, ΤΘ 1350. Τ.Κ. 50100 – Κοζάνη. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461054305, 2461054283.

Τέλος με 13 Ηλεκτροτεχνίτες, Οδηγούς, Χειριστές Μηχανημάτων και Εργάτες θα ενισχυθεί ο ΔΕΔΔΗΕ. Αιτήσεις έως 29 του μήνα. Πληροφορίες στο τηλ. 210-4803538.

Πηγή www.ethnos.gr

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το