Ελλάδα

2.609 θέσεις μονίμων και εποχικών προκηρύσσονται Μάιο-Ιούνιο

assets_LARGE_t_183761_54674572_type13145

Μέχρι το τέλος του μήνα θα ξεκινήσει η δράση για τη δημιουργία 5.000 θέσεων σε δομές υπο-στήριξης των προσφύγων

Τρεις προκηρύξεις πρόσληψης μόνιμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ και 2.500 προσλήψεις έκτακτων υπαλλήλων για ένα οκτάμηνο περιλαμβάνει το «μενού» των διαγωνισμών που αναμένονται για το επόμενο δίμηνο (Μαΐου-Ιουνίου).
Η κατανομή των θέσεων αφορά ολόκληρη τη χώρα (με έμφαση στην Αττική και τα νησιά του Αιγαίου), ενώ στους διαγωνισμούς θα λάβουν μέρος πτυχιούχοι (ΑΕΙ και ΤΕΙ) αλλά και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως τεχνικών ειδικοτήτων.
Προσλήψεις στα hotspots
Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να ξεκινήσει η δράση για τη δημιουργία συνολικά 5.000 θέσεων εργασίας σε δομές υποστήριξης των προσφύγων.
Αρχικά θα προκηρυχθούν 2.500 θέσεις στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη, στα νησιά του Αιγαίου όπου λειτουργούν hotspots κ.α., ενώ οι υπόλοιπες 2.500 θέσεις θα προκηρυχθούν αμέσως μόλις παρέλθει το οκτάμηνο και εφόσον υπάρχουν ακόμη ανάγκες.
Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν αφορούν διοικητικούς, οδηγούς, εργάτες γενικών καθηκόντων, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, τεχνολόγους, μηχανικούς και τοπογράφους, τεχνίτες, δασκάλους και νηπιαγωγούς, βοηθητικό προσωπικό, φύλακες κ.λπ.
Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα θα εργάζονται για 8 μήνες, θα αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και επίδομα νυχτερινής εργασίας, θα έχουν πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα, ενώ όσοι εργαζόμενοι αλλάξουν τόπο διαμονής προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα μετεγκατάστασης ύψους 200 ευρώ.
Το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για το Προσφυγικό, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης 2014-2020, και από εθνικούς πόρους.
29 Χημικοί στην ΓΓΔΕ
Με 29 μόνιμους υπαλλήλους στην ειδικότητα ΠΕ Χημικών θα ενισχυθεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών.
Ηδη στον διαγωνισμό του υπουργείου ορίστηκαν τα άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998 (μία θέση για ΑΜΕΑ και μία για τρίτεκνο) και πλέον η προκήρυξη είναι έτοιμη προς έκδοση.
Η πρόσληψη των επιτυχόντων θα γίνει με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα Χημείας ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας καθώς και βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ενωσης Ελλήνων Χημικών.
35 θέσεις στην ΤτΕ
Διαγωνισμό πρόσληψης 35 τεχνικών μέσω του ΑΣΕΠ ετοιμάζει η Τράπεζα της Ελλάδος.
Πρόσφατα όμως η Τράπεζα υπέβαλε αίτημα στην Ανεξάρτητη Αρχή στο οποίο διατυπώνεται η επιθυμία της να προσλάβει έως το καλοκαίρι με το σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) 35 υπαλλήλους Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ο νέος διαγωνισμός αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον χιλιάδων υποψηφίων, καθώς πρόκειται για μόνιμες θέσεις εργασίας σε ειδικότητες που δεν υπάρχει ζήτηση από τον δημόσιο τομέα εδώ και χρόνια, ούτε καν ως εποχικό προσωπικό.
Οι υπάλληλοι διοικητικών καθηκόντων (απόφοιτοι ΤΕΙ) θα πρέπει να διαθέτουν απαραιτήτως άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας και γνώση χειρισμού Η/Υ. Οσο για τους τεχνικούς που θα στελεχώσουν το τμήμα που γίνεται η εκτύπωση λαχείων, τραπεζογραμματίων, αξιογράφων του ελληνικού Δημοσίου κ.λπ., εκτός του απολυτηρίου Λυκείου θα απαιτείται προϋπηρεσία στο αντικείμενο της θέσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν με διετή σύμβαση εργασίας που είναι δυνατόν να παραταθεί επί ένα ακόμη έτος. Μετά τη λήξη της σύμβασης και εφόσον η υπηρεσία τους κριθεί ως ευδόκιμη, θα διορισθούν από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης εργασίας τους.
Στελέχη Πληροφορικής
Διαγωνισμός για 45 θέσεις σε υπουργεία και φορείς του Δημοσίου θα βγει «στον αέρα» μέσα στις επόμενες εβδομάδες, στις ειδικότητες ΠΕ Πληροφορικής (Επιστήμης των Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ) και ΤΕ Πληροφορικής (ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων).
Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94) από κατόχους ομωνύμου ή ταυτοσήμου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Παράλληλα οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής ή Ισπανικής), ενώ ειδικά για τις θέσεις ΠΕ απαιτείται η γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και πινάκων σε Η/Υ.

Πηγή www.ethnos.gr

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το