Τοπικά

Αρνητική πρόταση για οικιστική επέκταση Μακρινίτσας “Θ”

unnamed (8)

Αρνητική είναι η πρόταση για οικιστική επέκταση της Μακρινίτσας στο Β1 Στάδιο Μελέτης Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου και θα κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μείζον πρόβλημα του οικισμού αποτελούν το κυκλοφοριακό και η στάθμευση, ενώ από τη μελέτη προτείνεται η σταδιακή επέκταση διανομής φυσικού αερίου, από το Βόλο προς τη Μακρινίτσα. Επίσης, προτείνεται να εξεταστεί η αναγκαιότητα και η δυνατότητα αναδάσωσης του Σαρακηνού, με ενίσχυση των φυσικών διεργασιών, ενώ έχουν εντοπιστεί θέσεις υποβαθμισμένου γεωλογικού περιβάλλοντος, οι οποίες χρήζουν βελτίωσης.

Κατά τη μελέτη χωρητικότητας του υφιστάμενου οικιστικού υποδοχέα συμπεραίνεται ότι κατά το εκτιμώμενο έτος – στόχο οι οικιστικές ανάγκες της περιοχής δεν θα καλύπτονται μέσα στα όρια του παραδοσιακού οικισμού Μακρινίτσας. Δεν προτείνεται οικιστική επέκταση του οικισμού Μακρυνίτσας, ωστόσο αυτή η επιλογή δεν τεκμηριώνεται επαρκώς. Παράλληλα, προτείνονται δύο νέες περιοχές οικιστικής ανάπτυξης (Γκιώνη & Αγ. Ταξιάρχης) όπου σήμερα διαπιστώνεται κάποια μικρή οικιστική ανάπτυξη.

Πρόταση

Σύμφωνα με τους μελετητές ο οικισμός Μακρινίτσας αποτελεί μία ιδιαίτερη περίπτωση που πρέπει να αντιμετωπιστεί με μεγάλη προσοχή. Έχει μία συγκεκριμένη χωρητικότητα, η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει κάποιο συγκεκριμένο όριο. Περαιτέρω ανάπτυξη του οικισμού δεν μπορεί να γίνει με επέκτασή του, καθώς υπάρχουν γεωγραφικά όρια που τον περιορίζουν και τον προσδιορίζουν. Η διαθέσιμη περιοχή στα βόρεια του οικισμού παρουσιάζει πολλά περισσότερα προβλήματα από όσα καλείται να λύσει. Οι δύο νέοι οικιστικοί υποδοχείς προφανώς δεν σχετίζονται γεωγραφικά και λειτουργικά με τον οικισμό Μακρινίτσας – λειτουργούν ως δορυφόροι του Π.Σ. Βόλου – και δεν λαμβάνουν τμήμα της οικιστικής ανάπτυξης του οικισμού Μακρινίτσας,

Οπότε, η πληθυσμιακή ανάπτυξη του οικισμού Μακρινίτσας είναι σαφώς προσδιορισμένη μέσα σε κάποια πλαίσια, τα οποία δεν είναι δυνατόν να ξεπεραστούν προκειμένου να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του οικισμού που πασχίζουμε να διατηρήσουμε. Παράλληλα με τη μελέτη χωρητικότητας του οικιστικού υποδοχέα, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του οικισμού, θα πρέπει να καθοριστεί και το ανώτατο όριο χωρητικότητάς του, μέσα στα σημερινά γεωγραφικά του όρια. Ο προσδιορισμός αυτός θα καταστήσει σαφή την αναγκαιότητα διατήρησης του οικισμού στη σημερινή του μορφή. Να σημειωθεί ότι η «παραδοσιακότητα» και μοναδικότητα του οικισμού δεν αναπτύσσεται στα στενά γεωγραφικά του όρια, αλλά συμπεριλαμβάνει το σύνολο της γύρω περιοχής και γι’ αυτό οι προτεινόμενες χρήσεις γης πρέπει να σχεδιαστούν κατάλληλα ώστε τουλάχιστον να διατηρήσουν τη σημερινή εύθραυστη ισορροπία.

Κυκλοφοριακό-στάθμευση

To πρόβλημα της οδικής κυκλοφορίας και της στάθμευσης αποτελεί το μείζον πρόβλημα του οικισμού. Το κρίσιμο αυτό γεγονός δεν αποτυπώνεται με σαφήνεια στη μελέτη. Η αξεπέραστη δυσκολία στην εξεύρεση χώρων στάθμευσης έχει οδηγήσει τον οικισμό σε κορεσμό όσον αφορά στη δυνατότητα προσέλκυσης νέων επισκεπτών. Η διαμορφωμένη κατάσταση δρα αποτρεπτικά στην αύξηση της επισκεψιμότητας, καθώς ο υποψήφιος επισκέπτης, γνωρίζοντας την πιθανή δυσκολία στη στάθμευση, αποφεύγει να επισκεφθεί τον οικισμό.

Όπως αναφέρεται, οι προτάσεις επίλυσης των προβλημάτων αυτών είναι αποσπασματικές, δεν αντιμετωπίζουν το συνολικό πρόβλημα και δεν προτείνουν εναλλακτικές λύσεις όπως η εξεύρεση λύσης των απαιτούμενων χώρων στάθμευσης, εκτός ορίων οικισμού Μακρινίτσας με:

  1. κατασκευή χώρου στάθμευσης στην περιοχή του γηπέδου Πορταριάς και σύνδεση με shuttle bus, μεταξύ Μακρινίτσας και Πορταριάς, τουλάχιστον για τις περιόδους υψηλής τουριστικής κίνησης.
  2. αξιοποίηση και αισθητική αναβάθμιση της Μπράνης (όπως και η πρόταση του Τμ. Ιστ. Κέντρων Πόλεων & Παρ. Οικισμών) και μετατροπή της περιοχής από χώρο στάθμευσης σε χώρο τουριστικού ενδιαφέροντος και αναψυχής.
  3. ηλεκτρονική διαχείριση των διαθέσιμων χώρων στάθμευσης σε όλο τον οικισμό ώστε να αποτρέπεται η είσοδος οχημάτων που δεν έχουν διασφαλίσει χώρο στάθμευσης.
  4. βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών βασικών οδών κυκλοφορίας όπως Κουκουράβας-Μακρινίτσας και Μπράνης-Αγ. Γερασίμου με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας του οδοστρώματος όπου απαιτείται κ.λπ.

Επίσης, πρέπει να επαναξιολογηθεί η σκοπιμότητα και η αναγκαιότητα του έργου του προτεινόμενου βόρειου περιμετρικού δακτυλίου, ο οποίος παρουσιάζει δυσκολίες κατασκευής, μεγάλο κόστος, αλλά και έντονες περιβαλλοντικές επιπτώσεις με αλλοίωση του τοπίου. Περισσότερα τοπικά, στοχευμένα και μικρότερης κλίμακας οδικά έργα να εξυπηρετούσαν καλύτερα την περιοχή συμβάλλοντας στη διατήρηση του τοπίου.

Απαιτείται τεκμηρίωση, από τον μελετητή, των απαιτούμενων ενεργειών που πρέπει να γίνουν και των μελετών που πρέπει να εκπονηθούν, με χρονολογική σειρά, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα στάθμευσης, συγκοινωνίας και οδικής κυκλοφορίας στον οικισμό.

Προτάσεις

Από τη μελέτη προτείνεται η σταδιακή επέκταση διανομής φυσικού αερίου, από το Βόλο προς τη Μακρινίτσα. Επίσης, να εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησης και αυτοδιάθεσης του Δάσους Μακρινίτσας με χρήση των υποπροϊόντων κοπής και επεξεργασίας του ξύλου για την τηλεθέρμανση του οικισμού, καθώς και να εξεταστεί η αναγκαιότητα και η δυνατότητα αναδάσωσης του Σαρακηνού, με ενίσχυση των φυσικών διεργασιών, ώστε να αναπτυχθεί η τοπική χλωρίδα και πανίδα, με παράλληλο έλεγχο του πευκοδάσους που αναπτύσσεται ταχύτατα στις περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το