Τοπικά

Η “Επιλογή Ευθύνης” ζητά ενημέρωση για τα έργα και τις μελέτες της ΔΕΥΑΜΒ

OIKONOMOY

Ερώτηση προς τον πρόεδρο του Δ.Σ. Βόλου κατέθεσαν οι σύμβουλοι της παράταξης «ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ», Ν. Οικονόμου, Α. Παπατόλιας, Φ. Λαμπρινίδης και Ν. Στόικος, με την οποία ζητούν αναλυτική ενημέρωση για την πορεία των έργων και των μελετών που είχε προωθήσει από τη ΔΕΥΑΜΒ η προηγούμενη δημοτική αρχή, στον τομέα της αποχέτευσης και της ύδρευσης. Στην ερώτησή τους, οι δημοτικοί σύμβουλοι ζητούν να ενημερωθούν για τη φάση στην οποία βρίσκονται τα έργα, την προοπτική ολοκλήρωσης (είτε από το ΕΣΠΑ είτε από ίδιους πόρους) και χρηματοδότησής τους (από το νέο ΕΣΠΑ) και για το αν η νέα διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ έχει προωθήσει κάποιο δικό της έργο, πέραν όσων παρέλαβε από την προηγούμενη δημοτική αρχή, για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και σε ποια φάση βρίσκεται αυτό.

Η ερώτηση έχει αναλυτικά ως εξής:

«Κύριε πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της πολιτικής της για ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση και ολοκληρωμένη διαχείριση του υδάτινου δυναμικού, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή προώθησε ένα συνεκτικό πρόγραμμα έργων και δράσεων στον τομέα της αποχέτευσης και της ύδρευσης, που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ 2007-2013 ή προετοιμάστηκαν, για να ενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόκειται για το  μεγαλύτερο στην ιστορία της ΔΕΥΑΜΒ πρόγραμμα επενδύσεων.

Ειδικότερα:

Α. Έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, τα οποία παρέλαβε η σημερινή Διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ σε εξέλιξη, με εγκατεστημένο ανάδοχο:

1.«Δίκτυο αποχέτευσης Ακαθάρτων Αγριάς Δ. Βόλου», συμβατικού αντικειμένου 4.789.146,19 ευρώ,

2.«Σύνδεση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Αγριάς Δ. Βόλου με ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ», συμβατικού αντικειμένου  3.736.856,10 ευρώ,

 1. «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Αγίου Στεφάνου Δ. Βόλου», συμβατικού αντικειμένου 2.069.232,26 ευρώ,
 2. «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ιωλκού Δ. Βόλου» συμβατικού αντικειμένου 2.013.573,80 ευρώ,
 3. «Κατασκευή Δικτύου Ακαθάρτων στο συνοικισμό Ρομά στο Αλιβέρι Νέας Ιωνίας », συμβατικού αντικειμένου 264.000,00 ευρώ,

(Το έργο «Σύνδεση Αποχέτευσης Ακαθάρτων Σέσκλου Δ. Βόλου με ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ», Συμβατικού αντικειμένου 224.818,46 ευρώ είχε ήδη ολοκληρωθεί)

 1. «Ενίσχυση εξωτερικού υδραγωγείου – μεταφοράς πηγαίων νερών ορεινού όγκου Πηλίου», συμβατικού αντικειμένου 3.784.000,00 ευρώ,
 2. «Κατασκευή φρεατίων σταθμών ελέγχου», συμβατικού αντικειμένου 378.000,00 ευρώ (το κυρίως έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ελέγχου και περιορισμού διαρροών Δικτύου Διανομής Ύδρευσης Βόλου», προϋπολογισμού 2.667.800 ευρώ, είχε τη γνωστή περιπέτεια, όπως και όλα τα αντίστοιχα έργα σε όλη την Ελλάδα, και εκκρεμεί για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ. Το θετικό είναι ότι, χάρις τις ενέργειες της προηγούμενης Διοίκησης, η ΔΕΥΑΜΒ, σε αντίθεση με πολλές ΔΕΥΑ, απέφυγε νέα εμπλοκή με τη Δικαιοσύνη).

Β. Η σημερινή Διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ παρέλαβε σε εξέλιξη το διαγωνισμό της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων Παραλιακού μετώπου Βόλου-Επέκτασης ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 1.612.406,60 ευρώ, ενώ παρέλαβε ολοκληρωμένη τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ν. Αγχιάλου», συμβατικού αντικειμένου 238.148,00 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της «Μελέτης Αποχέτευσης Ακαθάρτων Παραλιακού μετώπου Βόλου-Επέκτασης ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ»,  θα συνταχθούν τα τεύχη δημοπράτησης των παρακάτω έργων, τα οποία είναι μεν καταρχήν ενταγμένα στο ΕΣΠΑ, αλλά επειδή το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους υπερβαίνει την ημερομηνία περαίωσης των έργων του ΕΣΠΑ αυτής της προγραμματικής περιόδου (31.12.2015), αναμένεται να μεταφερθούν, με δέσμευση χρηματοδότησης, στην επόμενη προγραμματική περίοδο (2014-2020). Τα έργα αυτά είναι:

 • «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ν. Αγχιάλου Δ. Βόλου», προϋπολογισμού 8.276.422,76 ευρώ,
 • «Σύνδεση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ν. Αγχιάλου Δ. Βόλου με ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 4.500.000,00 ευρώ,
 • «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Άνω και Κάτω Λεχωνίων Δ. Βόλου», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ
 • «Αγωγός Μεταφοράς Λυμάτων Παραλιακού Μετώπου από Λεχώνια έως Αγριά Δ. Βόλου», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ
 • «Επέκταση ΕΕΛ για την υποδοχή των λυμάτων των οικισμών Γ’ προτεραιότητας Αγριάς και Ν. Αγχιάλου», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 4.800.000,00 ευρώ

Γ. Η προηγούμενη Διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ είχε καταθέσει για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ολοκληρωμένο φάκελο  του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Αξιοποίηση της Ιλύος των ΕΕΛ Βόλου», προϋπολογισμού πράξης 8.499.871,00 ευρώ, που προβλέπει  την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας και αξιοποίησης των 25 tn/ημ ιλύος που παράγεται στις ΕΕΛ Βόλου, μέσω θερμικής ξήρανσης και αεριοποίησης, και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που, πέραν του μεγάλου περιβαλλοντικού οφέλους, θα συνεισφέρει και έσοδα στην Επιχείρηση.

Δ. Εξάλλου, με βάση την υποχρέωση της ΔΕΥΑΜΒ που προκύπτει από τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ των έργων κατασκευής δικτύων ακαθάρτων των περιοχών Αγριάς, Ιωλκού και Αγ. Στεφάνου, η σημερινή Διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ παρέλαβε σε εξέλιξη, με εγκατεστημένο ανάδοχο, τα παρακάτω συνοδά έργα, τα οποία χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους της Επιχείρησης:

 1. «Κατασκευή Διακλαδώσεων Αποχέτευσης Ακαθάρτων στη Δ.Ε. Αγριάς ως Συνοδού του χρηματοδοτούμενου υποέργου Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Αγριάς Δ. Βόλου», συμβατικού προϋπολογισμού 1.832.700,00 ευρώ,
 2. «Κατασκευή Διακλαδώσεων Αποχέτευσης Ακαθάρτων στη Δ.Ε. Ιωλκού ως Συνοδού του χρηματοδοτούμενου υποέργου Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ιωλκού Δ. Βόλου», προϋπολογισμού 1.755.000,00 ευρώ, και
 3. Κατασκευή Διακλαδώσεων Αποχέτευσης Ακαθάρτων στη Δ.Ε. Αγ. Στεφάνου ως Συνοδού του χρηματοδοτούμενου υποέργου Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Αγ. Στεφάνου  Δ. Βόλου», συμβατικού προϋπολογισμού 1.024.791,57 ευρώ.

Επειδή η παράταξή μας, με την αντιδημοκρατική μεθόδευση της δημοτικής πλειοψηφίας, δεν συμμετείχε μέχρι τώρα στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, όπως και σε άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου, σε αντίθεση με την προηγούμενη δημοτική αρχή που είχε διασφαλίσει τη συμμετοχή όλων των παρατάξεων σε όλα τα συμβούλια και τις επιτροπές του Δήμου.

Επειδή, συνεπώς, δεν έχουμε ενημέρωση για την πορεία των πιο πάνω αναφερομένων έργων και μελετών.

Καταθέτουμε τη συγκεκριμένη ερώτηση και ζητούμε από τον κ. Δήμαρχο να ενημερώσει:

 1. σε ποια φάση βρίσκεται το κάθε ένα από τα πιο πάνω αναφερόμενα έργα, όπως και οι αναφερόμενες μελέτες και ποια η προοπτική ολοκλήρωσής τους (όσον αφορά τα ήδη χρηματοδοτούμενα είτε από το ΕΣΠΑ είτε από ίδιους πόρους), ή χρηματοδότησής τους από το νέο ΕΣΠΑ (όσον αφορά τα υπόλοιπα), και
 2. αν η Διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ έχει  προωθήσει στους 15 μήνες της θητείας της κάποιο άλλο έργο για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, πέραν αυτών που παρέλαβε  από την προηγούμενη Διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ και αν ναι, ποιο και σε ποια φάση αυτό βρίσκεται.»

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το