Τοπικά

16,2 εκ. ευρώ ζητεί η ΔΕΥΑΜΒ από το Υπουργείο Εσωτερικών για έργα εξασφάλισης νερού

Πορταριά, Μακρινίτσα, Σέσκλο και Αγχίαλος περιλαμβάνονται στις περιοχές, όπου η ΔΕΥΑΜΒ σχεδιάζει να υλοποιήσει έργα εξοικονόμησης νερού, με ένταξη στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Υδρομαστεύσεις ενίσχυσης των πηγών, αντικαταστάσεις και ενισχύσεις υδραγωγείων περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό για την εξασφάλιση 4,8 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού, ανά έτος.

Το έργο στο σύνολο του περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:
«Υδρομάστευση των πηγών Φλάμπουρο, Καρβουνιάρικα, Βλαχογιάννη, διάταξη διύλισης και τροφοδότηση της υφιστάμενης δεξαμενής Μεσιακό Ίσιωμα», προϋπολογισμού 5.900.000 €.,
«Αντικατάσταση του υφιστάμενου εξωτερικού υδραγωγείου από το φρεάτιο Μάνας Πορταριάς έως τη Δεξαμενή Γηροκομείου Βόλου συμπεριλαμβανομένων των έργων κεφαλής δικτύου», προϋπολογισμού 3.000.000 €.
«Έργα ενίσχυσης του υδραγωγείου των Δ.Ε. Σέσκλου και Ν. Αγχιάλου Δ. Βόλου (Δυτικού Μετώπου)», προϋπολογισμού 2.500.000 € χωρίς τον Φ.Π.Α.
«Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης των οικισμών Πορταριάς, Κατηχωρίου και Α. Μεριάς Δ. Βόλου», προϋπολογισμού 2.100.000 €.
«Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης Ν. Αγχιάλου Δ. Βόλου», προϋπολογισμού 2.600.000 €.
Για τη μελέτη θα διατεθούν 100.000 €.
Ο συνολικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει έργα 16.200.000 €.

Αποχέτευση στα Λεχώνια
Επίσης, η ΔΕΥΑΜΒ θα καταθέσει αίτηση χρηματοδότησης στο ίδιο πρόγραμμα για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις δημοτικές ενότητες Άνω και Κάτω Λεχωνίων.
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή βαρυτικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων προϋπολογισμού 4.080.000 ευρώ και την κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού και αντλιοστασίου αποχέτευσης ακαθάρτων για τη σύνδεση με τον βιολογικό καθαρισμό της ΔΕΥΑΜΒ, προϋπολογισμού 1.260.000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5.340.000 €.

Με την υλοποίηση των Υποέργων της προτεινόμενης Πράξης εκτιμάται ότι θα εξοικονομηθεί επιπλέον ποσότητα πηγαίου πόσιμου νερού περίπου 4,8εκ. m³ σε ετήσια βάση και, σε συνδυασμό με τη μείωση της λειτουργίας των υφιστάμενων Γεωτρήσεων, θα βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα του παρεχόμενου ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση στο Π.Σ. Βόλου και Ν. Ιωνίας, στους οικισμούς της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου, στην Τ.Κ. Μικροθηβών, στους οικισμούς της Δ.Ε. Πορταριάς και στον οικισμό Σέσκλο της Δ.Ε. Αισωνίας Δ. Βόλου, ήτοι ωφελούμενος πληθυσμός άνω των 129.000 κατοίκων, σύμφωνα με την απογραφή του 2011.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των Υποέργων της Πράξης είναι έως το έτος 2023.

Επίσης, η ΔΕΥΑΜΒ θα καταθέσει αίτηση χρηματοδότησης στο ίδιο πρόγραμμα για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις δημοτικές ενότητες Άνω και Κάτω Λεχωνίων.
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή βαρυτικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων προϋπολογισμού 4.080.000 ευρώ και την κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού και αντλιοστασίου αποχέτευσης ακαθάρτων των δημοτικών ενοτήτων για τη σύνδεση με τον βιολογικό καθαρισμό της ΔΕΥΑΜΒ, προϋπολογισμού 1.260.000 ευρώ. Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε 5.340.000 €, χωρίς τον Φ.Π.Α.

Οι οικισμοί Άνω και Κάτω Λεχωνίων αποτελούν οικισμούς Δ’ Προτεραιότητας και ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός της απογραφής 2011 αυτών είναι 2.555 κάτοικοι. Σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης επιλέξιμη δαπάνη της πράξης είναι το ποσό των 2.555 (€) x 2.000 (€/κάτοικο) = 5.110.000€ χωρίς τον Φ.Π.Α. Η υπολειπόμενη δαπάνη των 230.000€ θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΜΒ, εφόσον κριθεί μη επιλέξιμη από την αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης του υπουργείου Εσωτερικών.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το