Οικονομία

Ο «χάρτης» των εισοδημάτων επιχειρήσεων και μισθωτών

Στα συνήθη υποζύγια (μισθωτοί και συνταξιούχοι) τα φορολογικά βάρη

– Το 64% των φορολογουμένων κάτω από το αφορολόγητο όριο

Πλουσιότεροι οι μισθωτοί που φορτώνονται φορολογικά βάρη από το 48% στο 53%

ΑΘΗΝΑ, 29.

Μισθωτοί και οι συνταξιούχοι πλήρωσαν και το 2009 την «μερίδα του λέοντος» των φόρων, σε αναλογία μάλιστα μεγαλύτερη από αυτή του 2008.

Αντίθετα μειωμένα κέρδη έως και 50% δήλωσαν στην εφορία οι επιχειρήσεις χτυπημένες από τα πρώτα σημάδια της οικονομικής κρίσης.

Από την επεξεργασία των στοιχείων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για τα εισοδήματα του 2008 τα οποία δηλώθηκαν πέρυσι, προκύπτει ότι μισθωτοί και συνταξιούχοι συνεισφέρουν το 52,59% της συνολικής επιβάρυνσης έναντι 30,79% των νομικών προσώπων και 16,6% των λοιπών φορολογουμένων.

Από τα 13,1 δισ. ευρώ των συνολικών εσόδων του δημοσίου το περασμένο έτος από την άμεση φορολογία τα 6,9 δισ. ευρώ προέρχονται από μισθωτούς και συνταξιούχους, τα 4 δισ. ευρώ από τις επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα από τους λοιπές κατηγορίες φορολογουμένων με κυριότερη αυτή των ελεύθερων επαγγελματιών.

Το εντυπωσιακό των στοιχείων που παρουσιάστηκαν είναι ότι περίπου 5,4 εκατομμύρια (64% του συνόλου) φορολογούμενοι δηλώνουν εισοδήματα κάτω από το αφορολόγητο όριο, ενώ το 1/3 των φορολογουμένων δεν πλήρωσε ούτε ένα ευρώ φόρο.

Υπάρχουν και 60 άτομα που δήλωσαν εισόδημα πάνω από 900.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα τα στοιχεία δείχνουν ότι:

Μειωμένα κέρδη έως και 50% δήλωσαν στην εφορία το 2009 οι επιχειρήσεις λόγω της οικονομικής κρίσης, εν αντιθέσει με μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι δήλωσαν αυξημένα εισοδήματα για το 2008, σηκώνοντας το μεγαλύτερο φορολογικό βάρος.

Από την επεξεργασία των στοιχείων για τα εισοδήματα του 2008, τα οποία δηλώθηκαν πέρυσι, προκύπτει ότι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι συνεισφέρουν το 52,59% της συνολικής επιβάρυνσης έναντι 30,79% των νομικών προσώπων και 16,6% των λοιπών φορολογουμένων.

Από τα 13,1 δισ. ευρώ των συνολικών εσόδων του Δημοσίου, το περασμένο έτος, από την άμεση φορολογία, τα 6,9 δισ. ευρώ προέρχονται από μισθωτούς και συνταξιούχους, τα 4 δισ. ευρώ από τις επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα από τις λοιπές κατηγορίες φορολογουμένων, με κυριότερη αυτήν των ελεύθερων επαγγελματιών.

Από 48% στο 53% περίπου

αυξήθηκε η συμμετοχή

μισθωτών στα φορολογικά βάρη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, σε σχέση με τα εισοδήματα του 2007, προκύπτει αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των μισθωτών και συνταξιούχων και αύξηση για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες, παρά το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητά τους εξακολουθεί να δηλώνει εισοδήματα κάτω από το αφορολόγητο όριο.

Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι συμμετέχουν στα φορολογικά βάρη με ποσοστό 52,59%, από 47,9% το 2007.

Αναλυτικότερα, τα στοιχεία δείχνουν τα εξής:

– Το μέσο εισόδημα των μισθωτών ανήλθε σε 19.234 ευρώ το 2008, από 18.290 ευρώ το 2007 (αύξηση 5,16%).

– Οι συνταξιούχοι δηλώνουν κατά μέσο όρο 15.885 ευρώ τον χρόνο, από 15.218 ευρώ (αύξηση 4,38%).

– Οι εμποροβιοτέχνες δηλώνουν μέσο ετήσιο εισόδημα ύψους 21.286 ευρώ, από 21.091 ευρώ (αύξηση 1%).

– Οι εισοδηματίες έχουν μέσο ετήσιο εισόδημα 6.370 ευρώ, από 6.131 ευρώ (αύξηση 3,88%).

– Οι αγρότες δηλώνουν μέσο ετήσιο εισόδημα ύψους 11.429 ευρώ, από 10. 943 ευρώ (αύξηση 4,4%).

– Το μέσο ετήσιο εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών ανέρχεται στα 29.569 ευρώ, από 28.706 ευρώ (αύξηση 3%).

Αφορολόγητο όριο: το σύνολο των ατόμων που υπέβαλαν δηλώσεις ανέρχεται σε 8.342.160. Από αυτά 5.348.000 (64,10%) δήλωσαν εισόδημα κάτω από το αφορολόγητο όριο. Υπάρχουν και 60 άτομα που δήλωσαν εισόδημα πάνω από 900.000 ευρώ.

Τα κέρδη των επιχειρήσεων

Τα μέσα φορολογητέα κέρδη των 221.363 νομικών προσώπων ανέρχονται σε 75.485 ευρώ το 2008, έναντι 90.893 ευρώ το 2007, και είναι μειωμένα κατά 17% σε σχέση. Περισσότερο κερδοφόρες εμφανίζονται οι τράπεζες και οι χρηματιστηριακές εταιρίες, ενώ τα μικρότερα κέρδη εμφανίζουν οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες (Ο.Ε. – Ε.Ε.).

Τη μεγαλύτερη μείωση κερδών εφανίζουν οι εμπορικές επιχειρήσεις και οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών με 49% και ακολουθούν οι τράπεζες και οι χρηματιστηριακές με 37,8%.

Συγκεκριμένα:

– Σε σύνολο 2.120 τραπεζικών και χρηματιστηριακών εταιριών, τα συνολικά φορολογητέα κέρδη ανέρχονται σε 4,9 δισ. ευρώ, ή 2.328.533 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο, έναντι 3,7 εκατ. ευρώ το 2007 (μείωση 37,8%). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 5% των επιχειρήσεων δηλώνει το 90% των συνολικών φορολογητέων κερδών (101 επιχειρήσεις δηλώνουν 4,5 δισ. ευρώ).

– Σε σύνολο 1.147 ασφαλιστικών εταιριών τα συνολικά φορολογητέα κέρδη ανέρχονται σε 792 εκατ. ευρώ, ή 691.010 ευρώ κατά μέσο όρο, έναντι 1,1 εκατ. ευρώ το 2007 (μείωση 37,2%).

– Σε σύνολο 17.119 βιομηχανικών και εταιριών μεταποίησης και παραγωγής, τα συνολικά φορολογητέα κέρδη ανέρχονται σε 6,6 δισ. ευρώ, ή 389.857 κατά μέσο όρο, έναντι 635.000 ευρώ το 2007 (μείωση 38,6%).

– Σε σύνολο 31.500 εμπορικών εταιριών και παροχής υπηρεσιών, τα συνολικά φορολογητέα κέρδη ανέρχονται σε 9,9 δισ. ευρώ, ή 315.487 ευρώ κατά μέσο όρο, έναντι 620.000. ευρώ το 2007 (μείωση 49%).

Από την άλλη πλευρά, 149.670 Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ. εμφανίζουν φορολογητέα κέρδη 2,9 δισ. ευρώ, ή 19.857 κατά μέσο όρο, έναντι 20.047 ευρώ κατά μέσο όρο το 2007 (μείωση 1%).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

1 Comment

Μοιραστείτε το