Τοπικά

Συμβάσεις έξι έργων της Μαγνησίας προϋπολογισμού 1,7 εκ. ευρώ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

SYMBASEIS

Τις συμβάσεις έξι  έργων που αφορούν τη Μαγνησία και τις Βόρειες Σποράδες, συνολικού προϋπολογισμού 1,7 εκ. ευρώ, υπέγραψε στο Βόλο την Τρίτη ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός.

Οι συμβάσεις αφορούν έργα αναπλάσεων και ηλεκτροφωτισμού στο Ν. Κλήμα της Σκοπέλου, τσιμεντοστρώσεων και πλακοστρώσεων στο Παλαιό Τρίκερι, διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης στην Αλόννησο, διαγράμμισης στο οδικό δίκτυο της Μαγνησίας, κοπής βλάστησης στις Εθνικές Οδούς στους δήμους Ρήγα Φεραίου και Αλμυρού και καθαρισμού πρανών και ερεισμάτων στο οδικό κύκλωμα του Πηλίου.

Αναλυτικά:

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΚΟΠΕΛΟ

Το έργο της ανάπλασης και ηλεκτροφωτισμού πεζοδρομίων, εντός των ορίων του οικισμού Ν. Κλήματος του Δήμου Σκοπέλου είναι προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Προβλέπεται η βελτίωση υφιστάμενων και η κατασκευή νέων πεζοδρομίων καθώς και οι εργασίες επέκτασης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων εκατέρωθεν της κύριας οδού που διέρχεται εντός των ορίων του προαναφερόμενου οικισμού.

Στις εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν περιλαμβάνονται χωματουργικά, καθαιρέσεις, οδοστρωσία, τεχνικά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα. Τελικό αποτέλεσμα της πράξης αναμένεται να είναι η λιθόστρωση υφιστάμενων & νέων πεζοδρομίων με φυσικούς πλακοειδείς λίθους, καθώς και  η επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων, συνολικού μήκους οδού 500 μέτρων περίπου.

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΤΡΙΚΕΡΙ

Το έργο των τσιμεντοστρώσεων – πλακοστρώσεων στο νησί του Παλαιού Τρίκερι είναι προϋπολογισμού 400.000 ευρώ και αφορά σε παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων  του νησιού Παλαιό Τρίκερι.

Προβλέπεται η πλακόστρωση τμήματος της κεντρικής πλατείας, η τσιμεντόστρωση κοινοτικών δρόμων που θα συνδέουν τον οικισμό με διάφορες τοποθεσίες και η πλακόστρωση με κολυμβητό λιθόστρωτο μονοπατιών του οικισμού.

Η ανάπλαση της πλατείας συμβάλει στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του οικισμού, στην ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου και των παραδοσιακών στοιχείων του νησιού, στην τόνωση της τοπικής οικονομίας, ενώ παράλληλα θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και πόλο έλξης του παραλιακού οικισμού. Επιπρόσθετα, η τσιμεντόστρωση των υπόψη δρόμων και η πλακόστρωση των μονοπατιών βελτιώνει την προσβασιμότητα και προσπελασιμότητα των χρηστών τους  (μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών του νησιού).

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟ

Το έργο της διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης στη Χώρα της Αλοννήσου αφορά στη βελτίωση του υφιστάμενου χώρου στάθμευσης στη θέση «Αλώνια» στη χώρα Αλοννήσου προϋπολογισμού 631.500 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του γηπέδου, με την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης, ώστε ο χώρος να διαμορφωθεί σε τρία επίπεδα.

Επιπλέον προβλέπεται η κατασκευή όλων των αναγκαίων τεχνικών έργων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και ηλεκτροφωτισμού. Με την εν λόγω πράξη επιτυγχάνεται η δημιουργία 86 θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Επίσης, υπογράφηκε η σύμβαση προϋπολογισμού 73.800 ευρώ με αντικείμενο τη διαγράμμιση τμημάτων του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Οι ακριβείς θέσεις διαγράμμισης θα επιλεγούν μετά από λεπτομερή ιεράρχηση των αναγκών.

Με την εργασία αυτή πρόκειται να γίνει πλήρης διαγράμμιση (είτε αρχική είτε αναδιαγράμμιση) ασφαλτικού οδοστρώματος οποιασδήποτε ποιότητας υφής και ηλικίας, με υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας. Η εν λόγω διαμήκης διαγράμμιση θα γίνει σε κεντρικούς οδικούς άξονες όπου κρίνει και υποδείξει η υπηρεσία επί τόπου του έργου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ – ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

Η σύμβαση που αφορά στο έργο του καθαρισμού ερεισμάτων και πρανών στο οδικό δίκτυο του Πηλίου έχει προϋπολογισμό 73.308 ευρώ και περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων – πρανών και τάφρων, σε δρόμους του Εθνικού και  Επαρχιακού οδικού δικτύου του Πηλίου.

Οι ακριβείς θέσεις καθαρισμού θα επιλεγούν μετά από λεπτομερή καταγραφή και ιεράρχηση των αναγκών μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Θα πρέπει να γίνουν εργασίες κοπής-καθαρισμού,  βλάστησης σε ερείσματα και πρανή πλάτους έως 2,00μ. με όσες διελεύσεις απαιτείται, τοπικές επεμβάσεις σε τμήματα όπου κρίνει και υποδείξει η υπηρεσία, κοπής και καθαρισμού με τα χέρια  και κλάδεμα θάμνων και δένδρων που εμποδίζουν την κυκλοφορία της οδού και την ορατότητα , επίσης θα γίνει καθαρισμός επενδεδυμένων ανοικτών τάφρων .

Τα προϊόντα κοπής και καθαρισμού θα μεταφερθούν σε οποιαδήποτε απόσταση επιτρέπεται η απόθεσή τους. Επίσης σε τμήματα που κρίνει και υποδείξει η υπηρεσία θα γίνει βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή.

ΚΟΠΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ Ε.Ο. ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Αντικείμενο της σύμβασης προϋπολογισμό 36.408 ευρώ, είναι η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού ερεισμάτων –πρανών και τάφρων στο Εθνικό οδικό δίκτυο στις περιοχές των Δήμων Αλμυρού και Ρήγα Φεραίου αρμοδιότητος συντήρησης των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργασίες κοπή βλάστησης -καθαρισμού ερεισμάτων – πρανών και τάφρων .

Οι ακριβείς θέσεις καθαρισμού θα επιλεγούν μετά από λεπτομερή καταγραφή και ιεράρχηση των αναγκών μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Θα πρέπει να γίνουν εργασίες κοπής-καθαρισμού,  βλάστησης σε ερείσματα και πρανή πλάτους έως 2,00μ. με όσες διελεύσεις απαιτείται, τοπικές επεμβάσεις σε τμήματα όπου κρίνει και υποδείξει η υπηρεσία, κοπής και καθαρισμού με τα χέρια  και κλάδεμα θάμνων και δένδρων που εμποδίζουν την κυκλοφορία της οδού και την ορατότητα , επίσης θα γίνει καθαρισμός επενδεδυμένων ανοικτών τάφρων .

Τα προϊόντα κοπής και καθαρισμού θα μεταφερθούν σε οποιαδήποτε απόσταση επιτρέπεται η απόθεσή τους. Επίσης σε τμήματα που κρίνει και υποδείξει η υπηρεσία θα γίνει βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός σημείωσε τα εξής: «υπογράψαμε σήμερα έξι συμβάσεις, τρεις στα νησιά αλλά και στη Μαγνησία. Είναι προϋπολογισμού 1,7 εκ. ευρώ και πρόκειται για τον χώρο στάθμευσης στη Χώρα της Αλοννήσου, εκεί όπου υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα που δημιουργούσε δυσχέρεια στην τουριστική ανάπτυξη, για ηλεκτροφωτισμό και πλακοστρώσεις στο Κλήμα της Σκοπέλου και για τσιμεντοστρώσεις και πλακοστρώσεις στο Τρίκερι. Αναβαθμίζονται δηλαδή τρεις χώροι που είναι τουριστικοί προορισμοί. Αναβαθμίζουμε το τουριστικό προϊόν αλλά και την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων εκεί.

Ακόμη, από εθνικούς πόρους έχουμε δύο εργολαβίες για κοπή χόρτων και καθαρισμό πρανών στο Πήλιο αλλά και στις περιοχές των δήμων Ρήγα Φεραίου και Αλμυρού, καθώς επίσης μία ακόμη εργολαβία που αφορά στη διαγράμμιση του οδικού δικτύου για την οδική ασφάλεια της μετακίνησης των ανθρώπινων κοινοτήτων.

Αυτή την εποχή είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπογράφουμε συμβάσεις. Αυτό είναι απόρροια ενός σωστού προγραμματισμού κοιτάζοντας το μέλλον και όχι το παρελθόν. Οι συμβάσεις αυτές θα δώσουν θέσεις εργασίας στον κόσμο και χρήμα στην τοπική οικονομία, αλλά ταυτόχρονα θα αναβαθμίσουμε και την ποιότητα ζωής σε τουριστικούς προορισμούς».

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το