Τοπικά

Έξι έργα συνολικού προϋπολογισμού 6,5 εκ. ευρώ σε Μαγνησία και Βόρειες Σποράδες

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Έξι σημαντικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 6,5 εκ. ευρώ περίπου τα οποία θα υλοποιηθούν σε Μαγνησία και Βόρειες Σποράδες ανακοίνωσε από το Βόλο, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός. Ο κ. Αγοραστός υπέγραψε τις συμβάσεις των τριών έργων που θα γίνουν σε Σκιάθο, Σκόπελο και Παλαιό Τρίκερι, ενώ προανήγγειλε τη δημοπράτηση στο προσεχές διάστημα τριών ακόμη σε Ξηριά, Κραυσίδωνα και στο φράγμα Μαυρομάτι.

Αναλυτικότερα, οι συμβάσεις που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης παρουσία της αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων κ. Δωροθέας Κολυνδρίνη, του θεματικού αντιπεριφερειάρχη κ. Αργύρη Κοπάνα και των δημάρχων Νοτίου Πηλίου κ. Νικόλαου Φορτούνα, Σκιάθου κ. Δημήτρη Πρεβεζάνου και Σκοπέλου κ. Χρήστου Βασιλούδη, έχουν ως εξής:

ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ

Στη Σκιάθο θα πραγματοποιηθούν εργασίες ανάπλασης της πλατείας και της παιδικής χαράς στη συνοικία «Αγ. Τριάδα», καθώς  και προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού τους. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 302.708,45 ευρώ.

Η σχετική μελέτη προβλέπει αρχικά την αποξήλωση και απομάκρυνση όλων των υφιστάμενων ακατάλληλων οργάνων παιδικής χαράς και εν συνεχεία την τμηματική καθαίρεση της υφιστάμενης ασφάλτου στα σημεία που προβλέπεται η δημιουργία χώρων φύτευσης Εν συνεχεία προβλέπεται η κατασκευή των προβλεπόμενων υποδομών, η τοποθέτηση χυτού ελαστικού δαπέδου στα σημεία που απαιτείται και η πλακόστρωση των υπολοίπων επιφανειών.

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις στοχεύουν στην αναβάθμιση των τμημάτων των δύο κοινόχρηστων χώρων και την ενοποίησή τους, μέσω της πλακόστρωσης του τμήματος του δρόμου χαμηλής κυκλοφορίας που παρεμβάλλεται μεταξύ των δύο, με συνέπεια τη δημιουργία ενός πολυδύναμου χώρου συνάθροισης και αναψυχής.

ΣΤΗ ΣΚΟΠΕΛΟ

Το έργο προϋπολογισμού 494.000 ευρώ στη Σκόπελο αφορά σε αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Σκοπέλου και συγκεκριμένα στην αντικατάσταση κεντρικών καταθλιπτικών αγωγών στα τρία Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Σκοπέλου.  Η αντικατάσταση θεωρείται επιβεβλημένη λόγω της παλαιότητας των υφιστάμενων αγωγών, του υλικού κατασκευής αυτών, καθώς και όδευσή τους μέσω ιδιοκτησιών και εκτός δρόμων δημόσια χρήσης.

Ειδικότερα, κατασκευάζονται περίπου 1.650μ  αγωγού στην Χώρα Σκοπέλου, 1.700μ στην Γλώσσα και 705μ  στο Ν. Κλίμα. Επιπλέον αντικαθίστανται δύο μικρά τμήματα του δικτύου διανομής στη χώρα Σκοπέλου συνολικού μήκους 465μ και ένα τμήμα μήκους 290μ του κεντρικού αγωγού διανομής στο Ν. Κλίμα. Τέλος αντικαθίσταται εξολοκλήρου η υδραυλική εγκατάσταση της κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης του Ν. Κλίματος.

ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΤΡΙΚΕΡΙ

Στον οικισμό του Πίθου στο Παλαιό Τρίκερι θα υλοποιηθεί έργο προϋπολογισμού 100.000 ευρώ για την υποδομή της ύδρευσης και ειδικότερα η επέκταση του αγωγού ύδρευσης, ο οποίος προβλέπεται να έχει αφετηρία την κεντρική δεξαμενή της Νήσου Παλαιού Τρικερίου, του Δήμου Νοτίου Πηλίου και να καταλήγει στον οικισμό Πίθου.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες εγκατάστασης υπόγειου δικτύου ύδρευσης αγωγού συνολικού μήκους 1.100 μέτρων.

ΕΡΓΑ ΣΕ ΞΗΡΙΑ, ΚΡΑΥΣΙΔΩΝΑ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ

Επιπρόσθετα, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ανακοίνωσε πως σύντομα πρόκειται να δημοπρατηθούν στην περιοχή της Μαγνησίας, τρία ακόμη έργα συνολικού προϋπολογισμού 5,5 εκ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, θα γίνουν αντιπλημμυρικά έργα στον Ξηριά προϋπολογισμού 980.000 ευρώ. Το νέο υποέργο ολοκληρώνει και διασφαλίζει την λειτουργικότητα της κύριας εργολαβίας και συνοπτικά περιλαμβάνει τα εξής:

– Την καθαίρεση της γέφυρας της οδού Σκουφά (γέφυρα της Λαχαναγοράς για την επίτευξη της απαιτούμενης υδραυλικής διατομής

– Την ασφαλτόστρωση της οδού Λάζου σε όλο το μήκος και σε κατάλληλο πλάτος, με την ταυτόχρονη διαχείριση των ομβρίων υδάτων και την αποκατάσταση του πρασίνου. Ειδικότερα, επειδή κατά την έναρξη των εργασιών διαπιστώθηκε η ύπαρξη αγωγού της ΔΕΥΑΒΜ σε όλο το μήκος της κύριας εργολαβίας, κρίθηκε αναγκαία η μετατόπιση του στο μέσο της οδού, με αποτέλεσμα την καταστροφή του οδοστρώματος και την αναγκαιότητα αποκατάστασης του.

– Την αντικατάσταση του φορέα της πεζογέφυρας της οδού Νεαπόλεως (ΧΘ 0+925), προς εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής. Η γέφυρα δεν καθαιρείται καθώς δεν αποτελεί εμπόδιο στη ροή του ποταμού.

* Στον Κραυσίδωνα, θα λάβει χώρα το έργο «Εκβάθυνση χειμάρρου Κραυσίδωνα στο ύψος της Σιδηροδρομικής Γέφυρας του ΟΣΕ και λοιπές εργασίες», προϋπολογισμού 415.740 ευρώ.

Η αναγκαιότητα προσθήκης νέου υποέργου προέκυψε  λόγω μη συμφωνίας του ΟΣΕ με τις προτεινόμενες από την οριστική υδραυλική μελέτη του έργου εργασίες εκβάθυνσης του χειμάρρου στο ύψος της σιδηροδρομικής γέφυρας. Το νέο υποέργο περιλαμβάνει κυρίως τις εργασίες της νέας σχετικής μελέτης που εκπονήθηκε  και για την οποία έχει δοθεί σύμφωνη γνώμη από τον ΟΣΕ.

* Τέλος, στο φράγμα Μαυρομάτι θα λάβει χώρα το έργο «Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης κατασκευής φράγματος συγκέντρωσης νερού στο ρέμα Μαυρομάτι του Δήμου Σούρπης», προϋπολογισμού 4.100.000 ευρώ.

Οι συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης του έργου αφορούν στην διαμόρφωση του πρανούς άνωθεν της κεκλιμένης διώρυγας του υπερχειλιστή, στην κατασκευή των υπολειπομένων τμημάτων του υπερχειλιστή, στην αποκατάσταση του λατομείου ασβεστολίθου και του δανειοθαλάμου αργίλου, στην κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και τέλος στην ασφαλτόστρωση της προβλεπόμενης οδοποιίας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Σε δηλώσεις μετά το πέρας της υπογραφής των συμβάσεων, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός επεσήμανε τα εξής: «Υπογράψαμε σήμερα τρεις συμβάσεις για έργα στα νησιά μας, με προϋπολογισμό είναι 896.000 ευρώ. Στη Σκιάθο θα κατασκευαστεί μία σύγχρονη και ασφαλής παιδική χαρά. Το λέω αυτό γιατί με πρόσφατο έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι παιδικές χαρές εάν δεν έχουν τις συγκεκριμένες προδιαγραφές. Πλέον έχουν προβλήματα όλοι οι δήμοι και πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους γιατί διαφορετικά είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία τους.

Το δεύτερο έργο αφορά στην αντικατάσταση αντικαταθλιπτικών αγωγών στη Σκόπελο, η οποία θα αναβαθμίσει τις υποδομές της ύδρευσης ενώ το τρίτο έργο είναι έργο νερού, δηλαδή έργο ζωής. Μεταφέρεται νερό στον οικισμό Πύθου στο Παλαιό Τρίκερι.

Είναι έργα που είναι χρήσιμα, ζητούμενα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ενώ παράλληλα δημιουργούν θέσεις εργασίας και ρίχνουν χρήμα στην τοπική οικονομία σε μία πολύ δύσκολη περίοδο για την τοπική αυτοδιοίκηση και τη χώρα μας.

Παράλληλα έχουμε εντάξει και σύντομα πρόκειται να δημοπρατηθούν έργα συνολικού προϋπολογισμού 5,5 εκ. ευρώ εδώ στη Μαγνησία. Έργα στον Ξηριά, στον Κραυσίδωνα και συμπληρωματικές εργασίες που πρέπει να γίνουν στο φράγμα στο Μαυρομάτι.

Θέλω να ευχαριστήσω τους δημάρχους Σκιάθου, Σκοπέλου και Νοτίου Πηλίου για την δημιουργική συνεργασία που έχουμε».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το