Οικονομία

Το «μαύρο» 2011 για το ασφαλιστικό

Αυξάνονται παντού τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης


ΑΘΗΝΑ, 27.

Σε πλήρη ανατροπή των οικογενειακών προγραμματισμών  οδηγούν οι μεγάλες αλλαγές που  θα ισχύσουν στο ασφαλιστικό από το 2011, οι οποίες έχουν ως βασικά χαρακτηριστικά την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, καθώς και των απαιτούμενων ετών υπηρεσίας για το σύνολο των ασφαλισμένων.

Μεγάλες χαμένες οι γυναίκες που εργάζονται στο Δημόσιο, καθώς και οι μητέρες ανηλίκων, καθώς σε αρκετές κατηγορίες τα όρια ηλικίας αυξάνονται με τη μία για δύο χρόνια.

Με τη συνδρομή των στοιχείων που έχει συλλέξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Προστασίας και  Ασφάλισης, ιδού ένας αναλυτικός οδηγός για τις ριζικές ανατροπές  που θα συναντήσουμε στη χρονιά που  έρχεται…

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ:

1) Άντρες ασφαλισμένοι πριν από το 1993:

Μέχρι 31/12/2010: 10.000 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 62 ετών.

Από 1/1/2011: 10.000 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 63 ετών.

ΔΗΜΟΣΙΟ:

2) Γυναίκες ασφαλισμένες πριν από το 1993:

Μέχρι 31/12/2010: 4.500 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 60 ετών (ή 55 ετών για μειωμένη σύνταξη).

Από 1/1/2011: 4.500 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 61 ετών (ή 56 ετών για λήψη μειωμένης σύνταξης).

Μέχρι 31/12/2010: 10.000 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 57 ετών για πλήρη σύνταξη ή 55 ετών για μειωμένη (μείωση 6% ετησίως για κάθε χρόνο που υπολείπεται, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση12%).

Από 1/1/2011: 10.400 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 58 ετών για πλήρη σύνταξη ή 56 ετών για μειωμένη.

3) Άντρες και γυναίκες με καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών: Μέχρι 31/12/2010: 10.500 ημέρες εργασίας και ηλικία 55 ετών για πλήρη ή 53 ετών για μειωμένη.

Από 1/1/2011: 10.500 ημέρες εργασίας και ηλικία 55+9 μήνες για πλήρη σύνταξη και 53+9 μήνες για μειωμένη.

4) Γυναίκες ασφαλισμένες στα βαρέα και ανθυγιεινά:

Μέχρι 31/12/2010: 4.500 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 55 ετών.

Από 1/1/2011: 4.500 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 56 ετών.

5) Γυναίκες- μητέρες με ανήλικα παιδιά:

Μέχρι 31/12/2010: 5.500 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 55 ετών για πλήρη σύνταξη και 50 ετών για μειωμένη.

Από 1/1/2011: 5.500 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 57 ετών για πλήρη και 52 ετών για μειωμένη.

6) Η 35ετία ασφαλισμένων στο ΙΚΑ:

Μέχρι 31/12/2010: 10.500 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 58 ετών.

Από 1/1/2011: 10.800 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 58 ετών.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ  ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΑ ΔΕΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

1) Άντρες-γυναίκες ασφαλισμένοι από 1/1/1983-31/12/1992

Μέχρι 31/12/2010: 35 έτη  ασφάλισης και ηλικία 58 ετών.

Από 1/1/2011: 36 έτη ασφάλισης και ηλικία 58 ετών.

2)Γυναίκες ασφαλισμένες που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μέχρι 31/12/1992 που δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010.

25 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών για πλήρη ή 55 ετών για μειωμένη.

15 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών

Από 1/1/2011 25 έτη ασφάλισης και ηλικία 61 ετών για πλήρη και 56 ετών για μειωμένη.

15 έτη ασφάλισης και ηλικία 61 ετών.

3) Μητέρες με ανήλικα που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από 1/1/1983-31/12/1992:

Μέχρι 31/12/2010: 25 έτη ασφάλισης και ηλικία 50 ετών.

Από 1/1/2011: 25 έτη ασφάλισης και ηλικία 52 ετών για πλήρη και 50 ετών για μειωμένη.

4) Ασφαλισμένοι με τουλάχιστον 3 παιδιά:

Μέχρι 31/12/2010: Με 20 έτη ασφάλισης συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Από 1/1/2011: Παραμένει η 20ετία, αλλά τίθεται το 52ο έτος ως ηλικιακό όριο για την απονομή της σύνταξης (για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα έτη ασφάλισης).

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ

Μέχρι 31/12/2010: 35 έτη  ασφάλισης και ηλικία 60 ετών.

Από 1/1/2011: 36 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών.

Η 37ΕΤΙΑ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ):

Όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν μέχρι 31/12/2010 τα 37 έτη ασφάλισης  θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Η δυνατότητα αυτή, ωστόσο, καταργείται  από την 1/1/2011.

Τι αλλάζει στο συνταξιοδοτικό

1) Επέρχεται εξίσωση εντός τριών ετών (2011-2013) των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης αντρών-γυναικών στο Δημόσιο. Οι μητέρες ανηλίκων οι οποίες στα 25 χρόνια υπηρεσίας θεμελιώνουν δικαίωμα και στα 50 παίρνουν σύνταξη θίγονται περισσότερο, αφού η ηλικίας συνταξιοδότησης το 2011 αυξάνεται στα 52, το 2012 στα 55 και το 2013 στα 65. Παρέχεται η δυνατότητα στις μητέρες, αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης έως 5 έτη ως εξής: για τα τρία πρώτα παιδιά – ένα έτος για το πρώτο παιδί και δύο έτη για καθένα από τα επόμενα.

2) Εξομοιώνονται, ως προς τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25 έτη) άνδρες και γυναίκες υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί μέχρι 31-12-1982. Η άμεση αυτή εξίωση δεν επιφέρει συνταξιοδοτικά αποτελέσματα, δεδομένου ότι οι γυναίκες της κατηγορίας αυτής έχουν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις αυξάνονται σταδιακά, από 20 σε 25 τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος τόσο για τους άντρες, όσο και για τις γυναίκες που έχουν τρία παιδιά και άνω και καταργείται στην περίπτωση αυτή, η πρόσθετη προϋπόθεση που ίσχυε για τους άντρες, δηλαδή να έχουν την επιμέλεια των παιδιών με δικαστική απόφαση ή να είναι χήροι.

3) Θεσπίζεται ενιαίο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης (55ο έτος) για τους άντρες και τις γυναίκες υπαλλήλους που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-97.

4) Θεσπίζονται από 1-1-2011 τα ακόλουθα όρια ηλικίας για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1ης Ιανουαρίου 1998 και μετά ή προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1ης Ιανουαρίου 1983 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992:

– Για όσους έχουν ανήλικο παιδί συμπληρώνουν την 25ετία το έτος 2011, το 52ο έτος της ηλικίας, για όσους συμπληρώνουν την 25ετία το έτος 2012 το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 55ο και για όσους συμπληρώνουν την 25ετία από το έτος 2013 και μετά το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 65ο έτος. Το 50ό έτος της ηλικίας για άντρες και γυναίκες που έχουν ανίκανα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο.

– Το 61ο έτος για όσους υπαλλήλους δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και έχουν 15 χρόνια ασφάλισης θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2011, το οποίο αυξάνεται στο 63ο έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2012 και στο 65ο έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από το έτος 2013 και μετά.

5) Εξομοιώνεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης αντρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου που μπορούν να αποχωρήσουν από την Υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του ισχύοντος ορίου ηλικίας και να λάβουν μειωμένη σύνταξη και ορίζεται στο 56ο έτος 2011, στο 58ο το 2012 και στο 60ό έτος το 2013.

6) Προβλέπεται ότι άντρες και γυναίκες υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί από 1-1-1983 και μετά ο προβλεπόμενος σήμερα χρόνος υπηρεσίας των 35 ετών που απαιτείται προκειμένου να αποχωρήσουν με τη συμπλήρωση του 58ού έτους της ηλικίας, καθώς και ο προβλεπόμενος χρόνος των 37 ετών που απαιτείται προκειμένου να αποχωρήσουν από την υπηρεσία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, αυξάνεται σταδιακά μέχρι το έτος 2015 στα 40 έτη υπηρεσίας, το δε όριο ηλικίας των 58 ετών παραμένει για το έτος 2011 στο 58ο. Το έτος 2012 αυξάνεται στο 59ο κ.ο.κ. Τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ισχύουν και γι΄ αυτούς που συμπληρώνουν τα 37 έτη από το έτος 2011 και μετά.

7) Εξισώνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αντρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου που πρωτοασφαλίστηκαν μετά την 1-1-1993, με τις ανάλογες επεμβάσεις στις διατάξεις του ν. 2084/1992. Στην περίπτωση αυτή η εξίσωση γίνεται άμεσα από 1-1-2013 και μετά, δεδομένου ότι οι υπαγόμενοι στην κατηγορία αυτή δεν θα έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι το έτος 2013.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το